ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (76ο μέρος)

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία• Αθανασούλη Θ. (1991): «Οδοντιατρική φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα», Οδοντοστοματολογική πρόοδος. Τόμος 45, Τεύχος 6. Σελ. 313-316.• Αλεξόπουλος, Δ. (1982) «Περιβάλλον και Νοημοσύνη», Νέα Παιδεία, τ. 22, Καλοκαίρι, 1982, σσ...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (75ο μέρος)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΞενόγλωσση• Ackerman, Ν. (1958) The psychodynamics of family life. Basic Books, New York.• Ainsworth, Salter M. D. (1992) Μεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη της προσκόλλησης. Στο Βοσνιάδου Σ. (Επ.) Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας - Κοινωνική Ανάπτυξη,...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (74ο μέρος)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠροτάσεις για τη στήριξη της οικογένειας:Για τις ανάγκες των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων, στο πρόβλημα χρόνου, που αντιμετωπίζουν προς θετική κατεύθυνση ήταν και η ψήφιση του Νόμου 25, 27/97 αρθρ.16 παρ. 5 για μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα στο Δημόσιο...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (73ο μέρος)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΜετά από την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων στα επί μέρους κεφάλαια που προηγήθηκαν, καθώς και την ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων ευρημάτων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτά στην προηγούμενη ενότητα, καταλήγουμε στα εξής...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (72ο μέρος)

3.7. Συναισθήματα των μελών της οικογένειαςΤέλος, μια σειρά ερωτήσεων αφορούσε στα συναισθήματα των μελών της οικογένειας του ατόμου με σύνδρομο Down, τόσο των ίδιων των γονέων όσο και των αδελφών αυτού.Όσον αφορά τους γονείς, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι δήλωσαν...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (71ο μέρος)

3.6. Συμπεριφορά συγγενών και φίλωνΟι συγγενείς δείχνουν να κατανοούν και να συμμερίζονται την κατάσταση της οικογένειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Οι γονείς στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι τους...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (70ό μέρος)

3.5. Οικονομική ενίσχυσηΕξίσου ενδιαφέροντα αποτελέσματα βρέθηκαν και σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν οι γονείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι γονείς στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι ενισχύονται οικονομικά. Ακόμα και αυτοί που δήλωσαν...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (69ο μέρος)

3.4. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Ανώτερη και Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΜε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν την προηγούμενη και παρούσα εκπαίδευση των ατόμων με σύνδρομο Down, αποτυπώσαμε τις απόψεις των γονέων για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στα διάφορα...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (68ο μέρος)

3.3. Το μαιευτήριο: οι υπηρεσίες και το προσωπικόΣε μια σειρά ερωτημάτων στις οποίες απευθύνθηκαν στους γονείς θέματα σχετικά με το μαιευτήριο που γεννήθηκε το άτομο με σύνδρομο Down βγήκαν επίσης κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχήν, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (67ο μέρος)

3.2. Προγεννετικός ΈλεγχοςΌσον αφορά τον προγεννετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τα μισά και πλέον υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν υποβληθεί σε τέτοιες εξετάσεις πριν από τη γέννηση του παιδιού τους. στη συνέχεια ζητήθηκε από τους γονείς που δεν είχαν...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (66ο μέρος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΗ ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής μελέτης μας οδήγησε σε αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα θέματα που σχετίζονται άμεσα ή πιο έμμεσα με τις οικογένειες...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (65ο μέρος)

2.7. Συναισθήματα των μελών της οικογένειαςΣτην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων από ερωτήσεις που αφορούσαν στα συναισθήματα των μελών της οικογένειας του ατόμου με σύνδρομο Down, τόσο των ίδιων των γονέων όσο και των αδελφών αυτού.2.7.1. Συναισθήματα...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (64ο μέρος)

2.6. Συμπεριφορά συγγενών και φίλωνΟι γονείς ρωτήθηκαν επίσης για τη συμπεριφορά των συγγενών και των φίλων τους. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των συγγενών, παρατηρούμε ότι, παρόλο που κανένα από τα υποκείμενα δεν τη χαρακτήρισε «άριστη» στην πλειοψηφία τους (αθροιστικό...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (63ο μέρος)

2.5. Οικονομική ενίσχυσηΣε σχέση με το εάν υπάρχει οικονομική ενίσχυση από τις κοινωνικές υπηρεσίες παρατηρούμε ότι από τα 52 υποκείμενα που απάντησαν στην ερώτηση αυτή η πλειοψηφία (ποσοστό 84,6%) δήλωσε ότι ενισχύονται οικονομικά.Ως προς το φύλο δε σημειώθηκαν...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (62ο μέρος)

2.4. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Ανώτερη και Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΟι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση του παιδιού τους (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, σχολή) και την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο