ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Για την Παιδεία

Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση στην πράξη, και όχι στα λόγια με τη θέσπιση κυρώσεων κατά των γονιών που δε στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και κατά της Πολιτείας που δεν τηρεί τις επιταγές του Συντάγματος για ισοπολιτεία στον τομέα αυτό. Θέσπιση ξεχωριστού...

Για το δικαίωμα στην εργασία

Επιστροφή των μισθών και των συντάξεων, καθώς και των καταργηθέντων ή χορηγουμένων ακόμα δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος θερινών διακοπών στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2009.Ριζική αναμόρφωση του Ν.2643/1998, ώστε να αναφέρεται αποκλειστικά στην απασχόληση των...

Για την ποιότητα ζωής

Αναπροσαρμογή του προνοιακού επιδόματος που χορηγείται στους τυφλούς για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η αναπηρία, ώστε να φτάσει τα εξακόσια ευρώ για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη γήρατος, και τα εννιακόσια...

Για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση

Εμπεριστατωμένη διάγνωση από ειδικό σώμα ιατρών κατάλληλα εκπαιδευμένων για τη χορήγηση γνωματεύσεων ποσοστών αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), χωρίς την καταβολή παραβόλου εκ μέρους του δικαιούχου, έκδοση της γνωμάτευσης το αργότερο εντός...

Για τα φορολογικά

Φορολογική απαλλαγή για το εισόδημα του τυφλού ελεύθερου επαγγελματία μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ετησίως. Λήψη μιας σειράς μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης από φόρους π.χ. μεταβίβασης κληρονομιάς, κληροδοσίας, τόσο στην περίπτωση που ο ίδιος είναι δικαιούχος όσο και...

Για την αξιοπρέπεια των τυφλών και την κατάρριψη στερεοτύπων

Νομοθετική παρέμβαση για την ποινικοποίηση της συλλογικής επαιτείας (διακίνηση τυφλεμπορικών εντύπων από πόρτα σε πόρτα), ως ιδιώνυμο αδίκημα που να επιβάλλει βαρύτερη ποινή από την ατομική επαιτεία, η οποία καταρρακώνει την αξιοπρέπεια του τυφλού ατόμου και...

Μετάβαση στο περιεχόμενο