Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ν. 2433/1996

Αρθρο: 7Ημ/νία: 12.08.1996Ημ/νία Ισχύος: 12.08.1996Κείμενο Αρθρου1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 42311976, τροποποιείται.2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, που...

Ν. 2725/1999

Αρθρο 34 18. Αθλητές ή αθλήτριες που καταλαμβάνουν ή έχουν καταλάβει μία από τις οκτώ (8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται χορήγησης...

Ν. 3057/2002

Αρθρο 8222. Επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονήσκύλων - συνοδών τυφλών στις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι εισόδου και παραμονής και οι...

Μετάβαση στο περιεχόμενο