ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (69ο μέρος)

Ιαν 26, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.4. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Ανώτερη και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Με μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν την προηγούμενη και παρούσα εκπαίδευση των ατόμων με σύνδρομο Down, αποτυπώσαμε τις απόψεις των γονέων για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τις προτάσεις τους για βελτίωση.

Καταρχήν οι γονείς ρωτήθηκαν σχετικά με το νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι το παιδί τους παρακολούθησε κρατικό νηπιαγωγείο, ενώ οι μισοί σχεδόν γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε ειδικό νηπιαγωγείο και όχι σε αυτό της γειτονιάς τους.

Αντίστοιχες ερωτήσεις που αφορούσαν το δημοτικό σχολείο έδειξαν ότι τα μισά και πλέον άτομα με σύνδρομο Down παρακολουθούν ή είχαν παρακολουθήσει ειδικό δημοτικό σχολείο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δημόσιο. Επιπλέον, οι γονείς δήλωσαν ότι έμειναν περισσότερο ευχαριστημένοι από τα γενικά δημόσια δημοτικά σχολεία καθώς και από τα ιδιωτικά ειδικά δημοτικά σχολεία. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση των δημοσίων ειδικών σχολείων καθώς και των ιδιωτικών γενικών δημοτικών σχολείων πρέπει να βελτιωθεί.

Σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων που συγκεντρώθηκαν στην παρούσα ερευνητική μελέτη, είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν εργαστήρια προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης στα προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον, οι γονείς κρίνουν σημαντικό να καλυτερεύσει η υποδομή των σχολείων καθώς και να προστεθούν ειδικά προγράμματα. Με βάση αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας τρόπος βελτίωσης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των δημοτικών σχολείων στο σύνολό τους είναι να δημιουργηθούν και να ενσωματωθούν στο καθημερινό πρόγραμμα τους εργαστήρια προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικά προγράμματα. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή.

Στο τελευταίο μέρος των ερωτήσεων για την εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Down οι γονείς ρωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα εάν θεωρούν καλύτερο το γυμνάσιο ή κάποια επαγγελματική σχολή. Βρήκαμε ότι οι απόψεις των γονέων μοιράστηκαν στις δύο επιλογές, με λίγο περισσότερα άτομα να δηλώνουν προτίμηση για τις επαγγελματικές σχολές. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους γονείς που δήλωσαν ότι το παιδί τους είναι καλύτερα να παρακολουθήσει επαγγελματική σχολή να περιγράψουν το πως θα έπρεπε να είναι. Οι περισσότεροι από αυτούς δήλωσαν ότι θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και ότι τα προγράμματα των επαγγελματικών σχολών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του παιδιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο