Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: Περιπτώσεις μη καταβολής των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων 2021 και Πάσχα 2022, σε συνταξιούχους, οι οποίοι φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: Περιπτώσεις μη καταβολής των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων 2021 και Πάσχα 2022, σε συνταξιούχους, οι οποίοι φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   Αθήνα...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μέρος 3ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μέρος 3ο   ΣΤ. Συμπεράσματα   Από την παρούσα έρευνα και την συνολική ενασχόληση του Συνηγόρου με το θέμα επί σειρά...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μέρος 2ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μέρος 2ο   Δ. Ενέργειες του Συνηγόρου και στοιχεία από το Υ.ΠΑΙ.Θ.   Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Συνήγορος ζήτησε...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μέρος 1ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μέρος 1ο   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   Δικαιώμστα του Παιδιού   ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/03 «Συνήγορος...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 10ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 10ο   9.Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030   Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άτομα με αναπηρία υπολογίζονται σε περίπου...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 9ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 9ο   8.Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 8ο

Πανδημία   7.1.        Υποχρεωτικός εμβολιασμός παιδιών με αναπηρίες για ένταξη σε δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας Την Αρχή απασχόλησε το ζήτημα της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού παιδιών και ενηλίκων με αναπηρίες που τέθηκε ως προϋπόθεση -στη βάση διάταξης...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 7ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 7ο Iκανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία   Το άρθρο 28 της ΣΔΑμεΑ δεσμεύει τα κράτη μέρη να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για ένα...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 6ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 6ο   Εργασία   5.1.        Εισαγωγή Με βάση το άρθρο 27 παρ. 1 της Σύμβασης, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους,...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 5ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 5ο   Εκπαίδευση   Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 της ΣΔΑμεΑ, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφα- λίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τρι-...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 4ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 4ο   Προσβασιμότητα και ατομική κινητικότητα   3.1.        Προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον Η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον αποτελεί σημαντική πτυχή της...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 3ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 3ο   Παιδιά με αναπηρία   Τα παιδιά με αναπηρίες είναι ένας εξαιρετικά ευάλωτος πληθυσμός, που συχνά διαβιεί σε κατάσταση απόλυτης εξάρτησης από τους γονείς ή τους...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 2ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 2ο   1.2.        Πλημμελής αξιολόγηση της αναπηρίας και μείωση του αποδιδόμενου ποσοστού στις χρόνιες και εξελικτικές παθήσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές από...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 1ο

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 1ο   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   Ειδική Έκθεση 2021 Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες   Η παρούσα Έκθεση αποτελεί προϊόν επεξεργασίας υλικού από το σύνολο...

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΑμΠΟ), ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ >80%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (ά ΤΡΙΜΗΝΟ 2021)

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣΕΚΘΕΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΑΜΑΡΤΙΟΣ 2021ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΑμΠΟ), ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ >80%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (α’ ΤΡΙΜΗΝΟ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο