ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (72ο μέρος)

Ιαν 29, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.7. Συναισθήματα των μελών της οικογένειας

Τέλος, μια σειρά ερωτήσεων αφορούσε στα συναισθήματα των μελών της οικογένειας του ατόμου με σύνδρομο Down, τόσο των ίδιων των γονέων όσο και των αδελφών αυτού.

Όσον αφορά τους γονείς, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ένοιωσαν αρνητικά συναισθήματα όταν τους ανακοινώθηκε η κατάσταση του παιδιού τους και ότι τα συναισθήματά τους για την κατάσταση του παιδιού τους τώρα είναι είτε αρνητικά είτε ανάμεικτα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι θετικά. Τα παραπάνω αποτελέσματα καθιστούν απαραίτητη την καλύτερη ψυχολογική υποστήριξη που πρέπει να προσφέρεται στους γονείς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν πιο θετικά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης της οικογένειάς τους. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι κανένας από τους ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας δεν ενημερώθηκε για την κατάσταση του παιδιού του από κάποιο ψυχολόγο όταν αυτό γεννήθηκε.

Επιπλέον, περισσότεροι από του μισούς γονείς δήλωσαν ότι αισθάνονται ντροπή λόγω της κατάστασης του παιδιού τους και το μεγαλύτερο μέρος αυτών ότι ζηλεύουν – σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον – τους άλλους γονείς. Και αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης των γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.

Τέλος, η πλειοψηφία των υποκειμένων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι έχουν και άλλα παιδιά. Θετικό στοιχείο είναι ότι οι μισοί και πλέον γονείς δήλωσαν ότι υπάρχει θετική αντιμετώπιση από τα άλλα τους παιδιά προς αυτό που έχει σύνδρομο Down.

Μετάβαση στο περιεχόμενο