ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (76ο μέρος)

Ιαν 30, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

• Αθανασούλη Θ. (1991): «Οδοντιατρική φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα», Οδοντοστοματολογική πρόοδος. Τόμος 45, Τεύχος 6. Σελ. 313-316.
• Αλεξόπουλος, Δ. (1982) «Περιβάλλον και Νοημοσύνη», Νέα Παιδεία, τ. 22, Καλοκαίρι, 1982, σσ 97-114.
• Αναστασόπουλος Γ. (1991): «Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα», Περιοδικό Ψυχολογικό Σχήμα. Τεύχος 5. Εκδόσεις Δανιά.
• Αναστασόπουλος, Δ. (1998) Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία. Στο Γ. Τσιάντης (Επ. έκδ.), Βασική Παιδοψυχιατρική-Εφηβεία, τ. Β1, 31-73. Αθήνα: Καστανιώτης.
• Αντερσον, Ε. (1986) Προς μια Νέα Κοινωνιολογία. Αθήνα: Παπαζήσης.
• Αντζακλής (1993): «Βιοχημικοί και Υπερηχογραφικοί δείκτες για τη διάγνωση του συνδρόμου DOWN στο 2ο τρίμηνο της κύησης». Ιατρική. Τόμος 64. Τεύχος 2. Σελ. 142-148.
• Αργκάυλ, M. (1981) Πρόσωπο με Πρόσωπο. Αθήνα: Ψυχογιός.
• Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια.
• Αρχιμανδρίτου Νικολάου Χατζηνικολάου (2002): «Ελεύθερη από το γονιδίωμα, Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής», Κέντρο Βιοιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Σταμούλη Α.Ε. Αθήνα. Επιμέλεια.
• Β. Δ/ 2 – 5 – 1939/ ΦΕΚ. 170/ ΕΤΚ
• Βάμβουκας, M. (1988,1993) Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία Αθήνα: Γρηγόρης.
• Βασιλείου, Γ. Δ. (1966) Διερευνήσεις μεταβλητών υπεισερχομένων εις την ψυχοδυναμικήν της ελληνικής οικογενείας. Αθήνα: Αθηναϊκόν Ινστιτούτον του Ανθρώπου.
• Βασιλείου, Γ. Δ. (1987) Ο άνθρωπος ως σύστημα: μια παρουσίαση για τον παιδοψυχίατρο. Στο Γ. Τσιάντης & Σ. Μανωλόπουλος (Επ.), Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, τ. Α3. Αθήνα: Καστανιώτης.
• Βασιλείου, Θ. Α. & Σταματάκης, Ν. (1992) Λεξικό Επιστημών του ανθρώπου. Αθήνα: Gutenberg.
• Βιτσιλάκη, Χ. (1999) Αρχικές διαπιστώσεις αναφορικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της οικογένειας. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου για Θέματα Οικογένειας. Κομοτηνή, 12-14/3/1999.
• Βλοντάρη, Π. (1980) “Οικογένεια και εφηβεία στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β΄ και γ΄ τετράμηνο.
• Βοσνιάδου, Σ. (2001) Εισαγωγή στην Ψυχολογία, τ. Α΄. Αθήνα: Gutenberg.
• Γαλάνης, Γ. Ν. (1995) Τα άλλοθι του πατέρα και οι ενοχές της μητέρας. Στο Γ. Ν. Γαλάνης (Επ.) Οικογένεια με έναν γονέα. Μία πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 37-41. Αθήνα: Παπαζήσης.
• Γιώργας Δ. (1983) : « Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας », Τ.Α-Β, Αθήνα
• Γεώργας, Δ. (1986α) Κοινωνική Ψυχολογία, έκδ. Πανεπιστημίου Αθήνας, τ. Α΄.
• Γεώργας, Δ. (1986β) Κοινωνική Ψυχολογία, έκδ. Πανεπιστημίου Αθήνας, τ. Β΄.
• Γεώργας, Δ. (1986γ) Οι οικογενειακές αξίες των φοιτητών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 61, 3-29.
• Γεώργας, Δ. (1986δ) Οικολογική Ψυχολογία: Ελληνική Πραγματικότητα. Νέα Παιδεία, 39, 53-71 & 40, 49-65.
• Γεώργας, Δ. (1990) Οικογενειακές αξίες στη σύγχρονη εποχή. Στο Α. Καλαντζή – Azizi & Ν. Παρίτση (Επ.), Οικογένεια: Ψυχοκοινωνικές – Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, σ. 17-41. Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Γεώργας, Δ. (1995) Αξίες και διαφυλικές σχέσεις. Στο Ι. Ν. Παρασκευόπουλου, Η. Μπεζεβέγκη, Ν. Γιαννίτσα, Α. Καραθανάση (Επ.), Διαφυλικές σχέσεις, 273-293. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Γεώργας, Δ. (1998) Ψυχολογικές και οικολογικές διαστάσεις στη δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας. Στο Γ. Τσιάντης (Επ. έκδ.) Βασική Παιδοψυχιατρική – Εφηβεία, τόμ. Β1, 101-143. Αθήνα: Καστανιώτης.
• Γεώργας, Δ., & Δραγώνα, Θ. (1988) Κοινωνική υποστήριξη και η σχέση της με το ψυχοκοινωνικό στρες, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και το άγχος. Ψυχολογικά θέματα, Τ. Α2, 5-22.
• Γεώργας, Δ., Γκαρή, Κ., Χριστακοπούλου, Σ., Μυλωνάς, Κ., Παπαλόη, Β. (υπό δημοσίευση) Οικογενειακές σχέσεις των Ελλήνων φοιτητών στο παρόν και στο μέλλον. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών.
• Γεώργας, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., & Γιαννίτσας, Ν. (1992) Ικανοποιήσεις και απογοητεύσεις μαθητών και πρωτοετών φοιτητών από το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού, 20-21.
• Γεώργας, Δ., Χρι

Μετάβαση στο περιεχόμενο