Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5027/2023 – ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023: Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5027/2023 - ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023: Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία...

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 – ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 – Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου – Μέρος 1ο

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 - ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 - Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου - Μέρος 1ο   ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ...

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 – ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 – Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου – Μέρος 2ο

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 - ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 - Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου - Μέρος 2ο   Άρθρο 30 Συνεργασία φορέων Ο, κατά το άρθρο 28, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και οι υπηρεσίες του άρθρου 29, συνεργάζονται μεταξύ τους,...

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 – ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 – Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου – Μέρος 3ο

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 - ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 - Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου - Μέρος 3ο   Άρθρο 78 Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων 1.Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των...

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 – ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 – Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου – Μέρος 4ο

Προεδρικό Διάταγμα 80/2022 - ΦΕΚ 222/Α/4-12-2022 - Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου - Μέρος 4ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ   Άρθρο 123   Όροι παροχής τηλεργασίας 1.Τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και με...

Τηλεργασία: Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου – Τι προβλέπει η απόφαση

Τηλεργασία: Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου - Τι προβλέπει η απόφαση   Ο κατάλογος των παθήσεων που μπορούν να δικαιολογήσουν τηλεργασία και η διαδικασία   Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών...

Τηλεργασία στο Δημόσιο από υπαλλήλους με προβλήματα υγείας – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Τηλεργασία στο Δημόσιο από υπαλλήλους με προβλήματα υγείας - Δημοσιεύθηκε η απόφαση   Δημοσιεύθηκε η νέα κ.υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ. 16790/2022 σχετικά με την παροχή τηλεργασίας από δημόσιους υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2...

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο δεν μειώνεται ή συμπληρώνεται λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε εξωδιδακτική απασχόληση (π.χ. γραμματειακή...

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4963/2022 : “Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” που αφορούν την αναπηρία

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4963/2022 : “Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” που αφορούν την αναπηρία   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4963/2022 ΦΕΚ 149/Α/30-7-2022 Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες...

Απόφαση Α.Σ.Ε.Π. 52/2022 – ΦΕΚ 1320/Β/21-3-2022 Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

  Απόφαση Α.Σ.Ε.Π. 52/2022 - ΦΕΚ 1320/Β/21-3-2022 Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.   Άρθρο 27 Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων Τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2...

Τι ισχύει με τις άδειες ειδικού σκοπού στο Δημόσιο (Εγκύκλιος)

Τι ισχύει με τις άδειες ειδικού σκοπού στο Δημόσιο (Εγκύκλιος)   Η διευκόλυνση χορηγείται και στους γονείς παιδιών τα οποία φοιτούν σε σχολείο ή τμήμα που ανέστειλε λειτουργία λόγω κρουσμάτων αλλά και στην περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου...

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με διευκρινίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420/30.6.2021)

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με διευκρινίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420/30.6.2021)Το υπουργείο Εσωτερικών, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α’/11.6.2021), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του...

Οι νέες άδειες εργαζομένων που προβλέπει ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας

Οι νέες άδειες εργαζομένων που προβλέπει ο νόμος για την Προστασία της ΕργασίαςΑπό το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4808/2021 για την «Προστασία της Εργασίας»...

74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α 66).

74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α 66).Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α΄...

19431/13.3.2021 – Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Ά) και παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους

19431/13.3.2021Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) και παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλουςΑΘΗΝΑ, 13.3.2021Α.Π.: 19431ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο