ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Μέλη Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών 2023-2027

Μέλη Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών 2023-2027   Το Γενικό Συμβούλιο είναι εικοσιπενταμελές και απαρτίζεται από τους:   Γιαλλούρης Νικόλαος -Πρόεδρος Μαρκοστάμος Παναγιώτης -Α’ Αντιπρόεδρος Σεκαδάκης Νικήτας -Β’ Αντιπρόεδρος Τσαβαλιά...

Τροποποιημένο ισχύον Καταστατικό Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑΑπό τις οργανώσεις τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς επίσης και από τις οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων ανήλικων τυφλών παιδιών και παιδιών με προβλήματα όρασης και τις οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων...

Μέλη Γενικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών 2019-2023

Το Γενικό Συμβούλιο είναι εικοσιπενταμελές και απαρτίζεται από τους:• Νικόλαο Γιαλλούρη - Πρόεδρο• Παναγιώτη Μαρκοστάμο - Α’ Αντιπρόεδρο• Νικήτα Σεκαδάκη - Β’ Αντιπρόεδρο• Παρασκευή Τσαβαλιά - Γενική Γραμματέα• Αγαθή Καρρά -Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα και Υπεύθυνη...

Μέλη Γενικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

Το Γενικό Συμβούλιο είναι εικοσιπενταμελές και απαρτίζεται από τους:• Νικόλαο Γιαλλούρη - Πρόεδρο• Ηλία Μαργιόλα - Α’ Αντιπρόεδρο• Γεράσιμο Μαρκέτο - Β’ Αντιπρόεδρο• Παρασκευή Τσαβαλιά - Γενική Γραμματέα• Νικήτα Σεκαδάκη - Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα• Δημήτριο Σηφάκη...

Καταστατικό Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Από τις οργανώσεις τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς επίσης και από τις οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων ανήλικων τυφλών παιδιών και παιδιών με προβλήματα όρασης και τις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο