ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (70ό μέρος)

Ιαν 29, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.5. Οικονομική ενίσχυση

Εξίσου ενδιαφέροντα αποτελέσματα βρέθηκαν και σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν οι γονείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι γονείς στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι ενισχύονται οικονομικά. Ακόμα και αυτοί που δήλωσαν ότι λαμβάνουν οικονομική βοήθεια τη θεωρούν ανεπαρκή στο μεγαλύτερο μέρος τους. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα καθώς και η ποσότητα της οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρεται από τις αρμόδιες αρχές σε οικογένειες που έχουν ως μέλη τους άτομο με σύνδρομο Down ή κάποια άλλη ειδική ανάγκη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο