Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Άρθρο 69 Νόμου 4997/2022: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία

Άρθρο 69 Νόμου 4997/2022: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία   Νόμος 4997/2022 - ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων...

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4961/2022 : “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που αφορούν την αναπηρία – Μέρος 1ο

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4961/2022 : "Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις" που αφορούν την αναπηρία - Μέρος 1ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Άρθρο...

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4961/2022 : “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που αφορούν την αναπηρία – Μέρος 2ο

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4961/2022 : "Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις" που αφορούν την αναπηρία - Μέρος 2ο   ΜΕΡΟΣ Δ'   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Β. Διεθνής οργάνωση εργασίας

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Σύμβαση αριθ. 159 για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπωνα. Γενεύη, 1983β. Ν. 1556/1985, ΦΕΚ Α΄ 100Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Γ. Συμβούλιο τής Ευρώπης

Γ. Συμβούλιο τής Ευρώπης1. Σύμβασις δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριώνα. 4.11.1950β. N.Δ. 53/1974, ΦΕΚ Α΄ 256Άρθρο 14Απαγόρευση των διακρίσεωνΗ χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Σύμβασει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Δ. Ευρωπαϊκή Ένωση

Δ. Ευρωπαϊκή Ένωση1. Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 325 της 24/12/2002, σ. 0035-0038Άρθρο 13 (πρώην άρθρο 6 Α)(Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας)1. Με την επιφύλαξη των άλλων...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος δεύτερο: Κοινοτικές πράξεις – Α. Κανονισμοί

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόλησηΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ....

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος δεύτερο: Κοινοτικές πράξεις – Β. Οδηγίες (2ο μέρος)

5. Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίαςα. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος δεύτερο: Κοινοτικές πράξεις – Β. Οδηγίες (1ο μέρος)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΒ. Οδηγίες1. Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοίαΕπίσημη Εφημερίδα...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος δεύτερο: Κοινοτικές πράξεις – Γ. Αποφάσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΓ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος τρίτο: Εθνική νομοθεσία – Κεφάλαιο 1: Συνταγματική αναγνώριση κοινωνικών δικαιωμάτων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/86/2001Άρθρον 211. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες: Πρόλογος – Εισαγωγικό σημείωμα

ΠΡΟΛΟΓΟΣΟι νέες προσεγγίσεις για τα Άτομα με ΑναπηρίεςΗ προσφορά του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με την παρούσα έκδοση συλλογής και κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι ανεκτίμητη. Με αυτή δίνεται η ευκαιρία για...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες: Περιεχόμενα

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΗ νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίεςΠρόλογος: Ι. ΚουκιάδηςΕπιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Μπ. ΓάκηΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2004ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΠΡΟΛΟΓΟΣΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣA. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ1. Οι...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Α. Ηνωμένα Έθνη: Εισαγωγή – Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣA. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ1. Οι Πρότυποι Κανόνες για την Ισότητα των Ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες(20 Δεκεμβρίου 1993)* Η μετάφραση από το αγγλικό κείμενο έγινε από τις κκ. Ευαγγελία Σιαλάκη και Φαίδρα ΠαππάΕΙΣΑΓΩΓΗ• Αναδρομή και τρέχουσες...

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες – Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Α. Ηνωμένα Έθνη: 3. Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών

3. Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικώνα. 18 Δεκεμβρίου 1979β. Ν. 1342/1983, ΦΕΚ Α΄ 39Άρθρο 111. Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση κατά των γυναικών στον τομέα της...

Μετάβαση στο περιεχόμενο