ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υ.Α. 85469/2023 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

Υ.Α. 85469/2023 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).   Υ.Α. 85469/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022...

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας, 24.7 -28.8

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας, 24.7 -28.8   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση ...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 1ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 1ο   Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 19333/2023 ΦΕΚ...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 2ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 2ο   Άρθρο 3   Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και διαρκούς...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 3ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 3ο   Άρθρο 7   Άρση - Λήξη της επαγγελματικής αναδοχής...

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 1ο

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 1ο   Αριθμ. 16996/2023   (ΦΕΚ Β' 932/23-02-2023)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας...

Κ.Υ.Α.  16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 2ο

Κ.Υ.Α.  16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 2ο     Άρθρο 4 Πηγές άντλησης στοιχείων για την ενημέρωση της ατομικής καρτέλας ατόμου με αναπηρία   Τα πεδία της ατομικής καρτέλας του πιστοποιούμενου...

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 3ο

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 3ο   Άρθρο 13 Τύποι Κάρτας Αναπηρίας   Εκδίδονται οι ακόλουθοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας: (α) Πλαστική ηλεκτρονική κάρτα (β) εκτυπώσιμο έγγραφο του άρθρου 27 του...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 1ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 2ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 3ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Κ.Υ.Α. 10202/31.1.2023 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Κ.Υ.Α. 10202/31.1.2023 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας   (ΦΕΚ Β' 447/01.02.2023)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 102,...

Νόμος 4997/2022 – ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις – κύρια άρθρα που αφορούν την Αναπηρία – Μέρος 1ο

Νόμος 4997/2022 - ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις - κύρια άρθρα που αφορούν την Αναπηρία - Μέρος 1ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 2. Αντικείμενο...

Νόμος 4997/2022 – ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις – κύρια άρθρα που αφορούν την Αναπηρία – Μέρος 2ο

Νόμος 4997/2022 - ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις - κύρια άρθρα που αφορούν την Αναπηρία - Μέρος 2ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ...

Νόμος 4997/2022 – ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις – κύρια άρθρα που αφορούν την Αναπηρία – Μέρος 3ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 68 Διόρθωση σφαλμάτων 1.Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί ειδικών και μεταβατικών συνταξιοδοτικών διατάξεων του Δημοσίου, τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραπομπή στην αναφερόμενη παράγραφο του άρθρου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο