ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (74ο μέρος)

Ιαν 30, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις για τη στήριξη της οικογένειας:

Για τις ανάγκες των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων, στο πρόβλημα χρόνου, που αντιμετωπίζουν προς θετική κατεύθυνση ήταν και η ψήφιση του Νόμου 25, 27/97 αρθρ.16 παρ. 5 για μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα στο Δημόσιο Τομέα.

Πρότασή μας είναι ο σχετικός Νόμος αυτός να ισχύσει και για τους εργαζόμενους, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες και στον Ιδιωτικό Τομέα. Υψηλό ποσοστό των οικογενειών, ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι χαμηλής οικονομικοκοινωνικής θέσης, γι’ αυτό προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα τις οικογένειες αυτές και έχοντας υπ’ όψη τις δυσκολίες επικοινωνίας με γονείς οι οποίοι μπορεί να είναι:

1. Αγράμματοι.
2. Ολιγογράμματοι.
3. Μετανάστες.
4. Μειονότητες, όπως: Έλληνες τσιγγάνοι και Έλληνες Μουσουλμάνοι.

Α. Γενικότερα οικογένειες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, θα πρέπει οι συναφείς Υπηρεσίες και οι ειδικοί να τους προσεγγίζουν με ευαισθησία, υπομονή και επιμονή, εξηγώντας τους με σαφήνεια λεπτομέρειες για τη σωστή αντιμετώπιση του παιδιού τους.

Παράλληλα η αντιμετώπιση από υψηλό ποσοστό οικογενειών προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άμεσο και έμμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους σε πολλές σχετικές έρευνες μεγεθύνει τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και την αρνητική ψυχολογική κατάσταση των γονέων.

Β. Για την υιοθέτηση θετικών αντιλήψεων και στάσεων από το άμεσο περιβάλλον της οικογένειας και την ελληνική κοινωνία γενικότερα απέναντι στις οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες προτείνουμε:

Β.1 Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του αναλυτικού προγράμματος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να γίνεται έστω η ελάχιστη αλλά σωστή ενημέρωση των μαθητών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες των ατόμων αυτών, των οποίων το ποσοστό στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 8%.

Β.2 Για τον ίδιο σκοπό σχετικές ποιοτικές εκπομπές και τηλεοπτικές παραγωγές μπορούν να προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Β.3 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους, αποδεχόμενοι την αναπηρία, ξεπερνώντας τα διάφορα εμπόδια να συμμετέχουν σε ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες, διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση θετικών αντιλήψεων και στάσεων, από το κοινωνικό σύνολο.

Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν:

α. Τα όποια προβλήματα υγείας από τις Υπηρεσίες Υγείας.

β. Τις ανάγκες αρμοδιότητας Υπηρεσιών Προνοίας.

γ. Την κοινωνική ασφάλιση.

δ. Την εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες από τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ή σχετικές Υπηρεσίες από ιδιώτες.

ε. Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατάρτιση και στη συνέχεια απασχόληση των ατόμων αυτών, από τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας ή φορέων του Ιδιωτικού Τομέα, απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση των εμπλεκομένων φορέων, Υπηρεσιών και ειδικών, των οποίων η αποτελεσματικότητα θα έχει θετικά αποτελέσματα στη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

Η μελέτη της θετικής πείρας των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών από χώρες ανεπτυγμένες σ’ αυτούς τους τομείς και η εφαρμογή καταλλήλων προγραμμάτων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Προτάσεις για τις Υπηρεσίες Υγείας.

Οι πρόοδοι, που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε μεθόδους και τεχνικά μέσα έγκυρης διάγνωσης και ιδιαίτερα στη Βιοτεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς να διαγνώσουν έγκυρα, παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην εμφάνιση αναπηρίας στο έμβρυο.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού (Ο.Π.) στην Ελλάδα θα πρέπει:

Α. Να ξεπεραστούν οι οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες.

Β. Να κατανεμηθούν σε όλες τις περιοχές της χώρας (στη μεγαλύτερη πόλη του

Μετάβαση στο περιεχόμενο