ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο (μέρος δεύτερο)

Άρθρο 27Εργασία και Απασχόληση1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στη δυνατότητα να ζήσουν από την εργασία που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση ή για την οποία έχουν γίνει...

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο (μέρος πρώτο)

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)ΠροοίμιοΤα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση,(α) Επικαλούμενα τις αρχές που διακηρύσσονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα όλων...

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε προσιτές μορφές

Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςΠληροφορίες: Βασίλης ΚουρμπέτηςΤηλέφωνο: 210 33 19 726 – 28  Χ 605 Κινητό : 69 36 12 17 84Email: vk@iep.edu.gr Ιστοσελίδα: http://www.prosvasimo.gr/Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...

Περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (2ο μέρος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΆρθρο 4Ευθύνες του κράτους μέλους θεραπείας1. Λαμβανομένων υπόψη των αρχών της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα, της ισότητας και της αλληλεγγύης, η διασυνοριακή...

Περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (1ο μέρος)

4.4.2011Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 88/45ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 9ης Μαρτίου 2011περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ...

Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

β) "πρόγραμμα": σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και...

Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών...

eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις

eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσειςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους» (COM (2001) 529 - C5-0074/2002 - 2002/2032(COS))Το...

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΒρυξέλλες, 13.9.2005COM (2005) 425 τελικόΑνακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή ΠεριφερειώνΗλεκτρονική προσβασιμότηταΗ δυνατότητα πρόσβασης...

Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους επιβάτες με αναπηρία

23 Απριλίου 2009Όπως δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Τζαμπάζη: «Με τους δύο νέους Κανονισμούς που υιοθετήσαμε -Κανονισμός «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές» και Κανονισμός «για τα δικαιώματα των επιβατών...

ΚΑΝ_ΕΟΚ 0592/2008

STDM-EL-20080703-20080806ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CELEX : 473675TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : κανονισμός 0592/2008 (32008R0592)TAG02 : ΚΩΔΙΚΟΣ CELEX : 308R0592ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : κανονισμόςΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (συνθηκη) : Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΕΝΤΥΠΟ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο