Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΚΕΔΑΣΥ: Διευκρινίσεις για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

ΚΕΔΑΣΥ: Διευκρινίσεις για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών   Τι ισχύει για τις γνωματεύσεις ιδιωτών Παιδοψυχιάτρων Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από τα ΚΕΔΑΣΥ έδωσε το υπουργείο Παιδείας.  ...

Κ.Υ.Α. 24777/7.3.2023: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» – Μέρος 1ο

Κ.Υ.Α. 24777/7.3.2023: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» - Μέρος 1ο   Αριθμ. 24777/2023   (ΦΕΚ Β' 1315/07-03-2023)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ...

Κ.Υ.Α. 24777/7.3.2023: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» – Μέρος 2ο

Κ.Υ.Α. 24777/7.3.2023: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» - Μέρος 2ο   Άρθρο 5 Διαδικασία ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα   Τα στοιχεία των νοικοκυριών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1...

Εγκύκλιος: Διευκρινίσεις για την προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Εγκύκλιος: Διευκρινίσεις για την προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Στις «διαταραχές ομιλίας – λόγου» περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς δυσκολιών   Α. Στις...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5027/2023 – ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023: Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5027/2023 - ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023: Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 1ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 1ο   Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 19333/2023 ΦΕΚ...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 2ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 2ο   Άρθρο 3   Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και διαρκούς...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 – ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 3ο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19333/2023 - ΦΕΚ 1085/Β/28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής – Μέρος 3ο   Άρθρο 7   Άρση - Λήξη της επαγγελματικής αναδοχής...

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 1ο

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 1ο   Αριθμ. 16996/2023   (ΦΕΚ Β' 932/23-02-2023)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας...

Κ.Υ.Α.  16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 2ο

Κ.Υ.Α.  16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 2ο     Άρθρο 4 Πηγές άντλησης στοιχείων για την ενημέρωση της ατομικής καρτέλας ατόμου με αναπηρία   Τα πεδία της ατομικής καρτέλας του πιστοποιούμενου...

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 3ο

Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας – Μέρος 3ο   Άρθρο 13 Τύποι Κάρτας Αναπηρίας   Εκδίδονται οι ακόλουθοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας: (α) Πλαστική ηλεκτρονική κάρτα (β) εκτυπώσιμο έγγραφο του άρθρου 27 του...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 1ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 2ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Νόμος 5023/2023 – ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία – Μέρος 3ο

Νόμος 5023/2023 - ΦΕΚ 34/Α/17-2-2023: Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής...

Κ.Υ.Α. 10202/31.1.2023 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Κ.Υ.Α. 10202/31.1.2023 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας   (ΦΕΚ Β' 447/01.02.2023)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 102,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο