ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (71ο μέρος)

Ιαν 29, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.6. Συμπεριφορά συγγενών και φίλων

Οι συγγενείς δείχνουν να κατανοούν και να συμμερίζονται την κατάσταση της οικογένειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Οι γονείς στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι τους συμπεριφέρονται καλά οι συγγενείς τους. Αντιθέτως, οι γονείς φάνηκε ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά των φίλων τους λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης του παιδιού τους με σύνδρομο Down.

Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχει συστηματικότερη και αρτιότερη ενημέρωση σχετικά με τις οικογένειες που έχουν ως μέλος κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. Διότι ενώ οι συγγενείς, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένεια, φαίνεται να δείχνουν περισσότερη κατανόηση και αποδοχή της κατάστασης, οι φίλοι συμπεριφέρονται πιο άσχημα στους γονείς ατόμων με σύνδρομο Down, που πιθανότατα να οφείλεται στην ελλιπή τους ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο