ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (68ο μέρος)

Ιαν 26, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.3. Το μαιευτήριο: οι υπηρεσίες και το προσωπικό

Σε μια σειρά ερωτημάτων στις οποίες απευθύνθηκαν στους γονείς θέματα σχετικά με το μαιευτήριο που γεννήθηκε το άτομο με σύνδρομο Down βγήκαν επίσης κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχήν, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι γονείς δήλωσαν ότι το άτομο με σύνδρομο Down γεννήθηκε σε κρατικό νοσοκομείο. Αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο όχι γιατί δηλώνει ότι στα κρατικά νοσοκομεία είναι πιθανότερο να γεννηθούν παιδιά με ειδικές ανάγκες και ικανότητες, αλλά διότι επηρεάζει τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην αξιολόγηση του μαιευτηρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα μας, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ευχαριστημένοι τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τη συμπεριφορά του προσωπικού του μαιευτηρίου προς το παιδί τους με σύνδρομο Down. Είναι αξιοσημείωτο βέβαια ότι κανένα από τα υποκείμενα δε χαρακτήρισε ως άριστη τη συμπεριφορά του προσωπικού και ο αριθμός υποκειμένων που δε δηλώνουν ικανοποιημένη από αυτή είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις υπηρεσίες του μαιευτηρίου.

Επιπλέον, οι γονείς δήλωσαν ότι έμειναν σημαντικά πιο ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες των κρατικών μαιευτηρίων από ότι των ιδιωτικών. Αντιθέτως, οι γονείς δήλωσαν ότι έμειναν σημαντικά πιο ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά του προσωπικού των ιδιωτικών μαιευτηρίων.

Βρέθηκε επίσης ότι οι γονείς ενημερώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από το μαιευτήρα για την κατάσταση του παιδιού τους όταν αυτό γεννήθηκε, ενώ μόνο ένα από τα υποκείμενα δήλωσε ότι ενημερώθηκε από κάποιο ειδικό επιστήμονα – κοινωνικό λειτουργό – και κανένας δεν ενημερώθηκε από ψυχολόγο. Επιπροσθέτως, οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει στα μαιευτήρια τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό όσο και ειδικοί επιστήμονες. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξειδίκευση του προσωπικού των μαιευτηρίων πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες ιδιαιτέρων περιπτώσεων, όπως είναι οι οικογένειες με εξαρτώμενο μέλος με σύνδρομο Down, και να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν αρτιότερη ψυχολογική υποστήριξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο