ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (61ο μέρος)

2.3. Το μαιευτήριο: οι υπηρεσίες και το προσωπικόΟι γονείς ρωτήθηκαν επίσης σχετικά με το μαιευτήριο που γεννήθηκε το παιδί τους με σύνδρομο Down.Το πρώτο ερώτημα αφορούσε στο εάν το παιδί τους γεννήθηκε σε κρατικό ή ιδιωτικό μαιευτήριο. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 70...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (60ό μέρος)

2.2. Προγενετικός ΈλεγχοςΣτη συνέχεια τα υποκείμενα ρωτήθηκαν εάν είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις προγενετικού ελέγχου πριν από τη γέννηση του παιδιού τους. Παρατηρούμε ότι σχεδόν το 60% των γονέων δηλώνουν ότι δεν είχαν κάνει προγεννητικές εξετάσεις.Η ανάλυση ως προς το...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (59ο μέρος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣτο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις κύριες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Επιπλέον γίνονται συγκριτικές στατιστικές αναλύσεις ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων. Τα...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (55ο μέρος)

1.5. ΔείγμαΤο τελικό δείγμα της έρευνας συγκεντρώθηκε από 22 Νομούς της χώρας, συγκεκριμένα τους νομούς: Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Άρτης, Πρέβεζας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων,...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (58ο μέρος)

1.8. Περιγραφή του δείγματοςΣτην κύρια φάση της έρευνας το ερωτηματολόγιο απάντησαν 90 συνολικά υποκείμενα.Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται με γραφικές παραστάσεις τα ατομικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων και στη συνέχεια επεξηγούνται. Οι αντίστοιχοι πίνακες...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (57ο μέρος)

1.7. Στατιστικά κριτήριαΣτο δεύτερο μέρος της μελέτης (ερευνητικό) χρησιμοποιήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική Στατιστική.Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι συνδυαστικές συχνότητες των απαντήσεων των υποκειμένων του δείγματος διασταυρωμένες με τις μεταβλητές που θέσαμε...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (56ο μέρος)

1.6. Επεξεργασία ερωτηματολογίου και ανάλυση δεδομένωνΟι απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν για την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Μετά την κωδικοποίηση έγινε η εισαγωγή των στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακολούθησε η...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (54ο μέρος)

1.4. Μέσο συλλογής δεδομένωνΓια τη συλλογή των ερευνητικών στοιχείων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθυνόταν σε γονείς ή κηδεμόνες ατόμων με σύνδρομο Down. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (53ο μέρος)

1.3. Οριοθέτηση και πλαίσιο έρευναςΈνας από τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε να μελετήσουμε οικογένειες ατόμων με σύνδρομο Down σε αντίθεση με άλλες οικογένειες, όπως αυτές που έχουν μέλη τους άτομα με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.), είναι το γεγονός ότι αποτελούν...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (52ο μέρος)

1.2. Ερευνητικά ερωτήματαΓια τη διερεύνηση των απόψεων καθώς και των αναγκών των γονέων ατόμων με Σύνδρομο Down μελετήσαμε ποικίλους παράγοντες. Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία που επελέγησαν να διερευνηθούν στην παρούσα έρευνα, είναι τα παρακάτω:1. Υπηρεσίες Υγείας &...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (51ο μέρος)

ΜΕΡΟΣ Β΄Η ΕΡΕΥΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ1.1. Χρησιμότητα και σκοπός της έρευναςΓια τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα απόψεων και στάσεων των γονέων παιδιών με Σύνδρομο Down και ατόμων που είναι προστάτες ατόμων με Σύνδρομο...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (50ό μέρος)

8.8. Συμμετοχή σε αυτόνομα διευρωπαϊκά προγράμματαΕκτός από τα προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ το ΥΠΕΠΘ συμμετέχει και σε αυτόνομα διευρωπαϊκά προγράμματα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα παρακάτω.8.8.1. Το ERASMUS MUNDUS.Υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (49ο μέρος)

8.7. Έκτος Άξονας Προτεραιότητας. Τεχνική Βοήθεια που απαιτείται προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του ΠρογράμματοςΟ Άξονας Προτεραιότητας 6 αποσκοπεί στην Τεχνική Βοήθεια που απαιτείται προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος. Το ποσοστό...

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (48ο μέρος)

8.6. Πέμπτος Άξονας Προτεραιότητας. Δημιουργία και την ενίσχυση των υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων του ΕΚΤΟ Άξονας Προτεραιότητας 5, με ποσοστό βαρύτητας στο 20,5%, αποσκοπεί στη Δημιουργία και την ενίσχυση των υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων του ΕΚΤ ....

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (47ο μέρος)

8.5. Τέταρτος Άξονας Προτεραιότητας. «Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας».Ο τέταρτος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στοχεύει κυρίως στη βελτίωση και ενίσχυση της θέσης τους. Έχει μικρή...

Μετάβαση στο περιεχόμενο