ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη δύο τμημάτων διδασκαλίας του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 και 5 Μαρτίου 2024

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη δύο τμημάτων διδασκαλίας του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 και 5 Μαρτίου 2024   Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης...

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 12 Μαρτίου 2024 στη Μυτιλήνη

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 12 Μαρτίου 2024 στη Μυτιλήνη   Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2024 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2024 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2024 στη Μυτιλήνη

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2024 στη Μυτιλήνη Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 10 Οκτωβρίου 2023 στη Μυτιλήνηαθημάτων διδασκαλίας του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στη Μυτιλήνη στις 10 Οκτωβρίου 2023

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 10 Οκτωβρίου 2023 στη Μυτιλήνη Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη θερινού εντατικού κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 3 Ιουλίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη θερινού εντατικού κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 3 Ιουλίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 27, 28 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2023, ανάλογα το τμήμα 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 27, 28 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2023, ανάλογα το τμήμα Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου εντατικού κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille την 1η  Μαρτίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου εντατικού κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille την 1η  Μαρτίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

ΡΟΔΟΣ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 18 Ιανουαρίου 2023 στη Ρόδο

ΡΟΔΟΣ: Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 18 Ιανουαρίου 2023 στη Ρόδο Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2023 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2023 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών...

Τελευταία πρόσκληση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 Νοεμβρίου 2022 

Τελευταία πρόσκληση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 Νοεμβρίου 2022 Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο-η ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις για την εκμάθηση της γραφής Braille στα τμήματα:...

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2022   Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο