Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Μαθητριών της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος

Μαρ 8, 2008 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 32, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54641
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-206351
Fax: 2310-206351
E-mail: athinikos@sch.gr

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Άρθρο 1°
Σύσταση – Επωνυμία –Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα την Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης και δη το κατάστημα επί της οδού Β.Όλγας 32.

Αρθρο 2°
Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η οργανωμένη και συλλογική συμπαράσταση των γονέων στη Σχολή Τυφλών και το   Διοικητικό   Συμβούλιο   του   Ιδρύματος  Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Σχολή Τυφλών «Ο Ήλιος».
β) Η ηθική και η οικονομική ενίσχυση της Σχολής Τυφλών, ώστε να καλύπτονται απαραίτητες ανάγκες σε συνεργασία με την Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο   της Σχολής και με την προϋπόθεση ότι οι δυνατότητες του Συλλόγου το επιτρέπουν.
γ) Η προστασία και η εξασφάλιση   των νομίμων   δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου και των μαθητών της Σχολής.
δ) Η προστασία και διεύρυνση των δικαιωμάτων των μαθητών και μαθητριών με προβλήματα όρασης με σκοπό την ομαλή και ισότιμη κοινωνική   ένταξη   και   ενσωμάτωση   τους,   καθώς   και  η   παροχή κατάλληλης   εκπαίδευσης  προκειμένου  να  πετύχουν  την   αυτόνομη διαβίωση τους ακόμη και μετά την ενηλικίωση τους.
ε) Η επιδίωξη και πραγματοποίηση στενής συνεργασίας οικογένειας και Σχολής Τυφλών με σκοπό την σωστότερη αγωγή και μόρφωση των μαθητών και την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.
στ)  Η  αμοιβαία  υποστήριξη  των   μελών  του  Συλλόγου  για  την πραγματοποίηση και αξιοποίηση των σκοπών του.
ζ) Η υποδοχή, ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη των γονέων – κηδεμόνων και των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης με στόχο   την   αποτελεσματικότερη   αντιμετώπιση   των   κοινών   τους προβλημάτων.
η) Η υλική  και ηθική  ενίσχυση  οικογενειών  που  τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης, και που χρήζουν άμεσης μεταβάσεως σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, θ) Η προβολή των θέσεων και δράσεων του Συλλόγου με τη χρήση όλων των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
καταστατικό_συλλόγου_γονέων_β.ελλάδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο