Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υπηρεσία Τυφλοκωφών Κ.Ε.Α.Τ.

Μαρ 19, 2008 | ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, Τυφλοκωφοί

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ

Από το 1992 το ΚΕΑΤ φιλοξενούσε παιδιά με τυφλοκώφωση. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μια δομημένη εκπαίδευση για τυφλοκωφά παιδιά, με αποτέλεσμα η εκπαίδευσή τους να σταματάει στο προνηπιακό τμήμα σε ηλικία 5-6 ετών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕΑΤ , παραδοσιακά στην Ελλάδα κάλυπτε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τυφλοκωφών παιδιών. Το πρώτο τμήμα τυφλοκωφών μαθητών λειτούργησε το 1953-1956, φιλοξενώντας 3 τυφλοκωφά παιδιά και έχοντας μια δασκάλα τυφλή, εξειδικευμένη στην Ιταλία.
Στην πορεία των χρόνων οι διοικήσεις του ΚΕΑΤ έδειξαν ενδιαφέρον γι’ αυτήν την ξεχωριστή αναπηρία και το 2001 οργάνωσε ένα ετήσιο σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών τυφλοκωφών ατόμων. Αυτό το σεμινάριο είναι μια σημαντική προσπάθεια και αποτελεί τη μοναδική ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα τυφλοκώφωσης.
Το 2003, μετά από χρόνια αιτήματα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκωφών «Το Ηλιοτρόπιο», ιδρύεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Ατόμων. Το ΚΕΑΤ στηρίζει αυτήν την προσπάθεια και αποφασίζει τη σύσταση μιας Υπηρεσίας Τυφλοκωφών (αρ. Απόφασης 373, 6-4-2004).
Στόχοι της Υπηρεσίας, πέραν του εκπαιδευτικού της έργου είναι:
 Πανελλήνια καταγραφή των τυφλοκωφών ατόμων
 Μεταφράσεις ξένης βιβλιογραφίας. Σημειώνουμε εδώ ότι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη που αριθμεί περίπου 300 εκπαιδευτικά βιβλία, άρθρα, περιοδικά και σημειώσεις σχετικά με την αναπηρία της τυφλοκώφωσης
 Επαφή και στήριξη της οικογένειας
 Επαφή και συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και υπηρεσίες
Σήμερα με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει θέλουμε να αναπτύξουμε τους στόχους μας.
Άμεσοι λοιπόν στόχοι είναι:
1. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Μετάβασης, δηλαδή:
I. Στήριξη της οικογένειας και του τυφλοκωφού παιδιού για τη μετάβασή του από το σπίτι στο προσχολικό τμήμα και
II. Στήριξη της οικογένειας και του νέου τυφλοκωφού ατόμου για τη μετάβασή του από το σχολικό πλαίσιο στην ενήλικη ζωή
2. Στήριξη τυφλοκωφών μαθητών μικρών και νέων στην Αθήνα και την επαρχία
3. Δημιουργία υπηρεσιών:
I. Πρώιμης παρέμβασης
II. Εκπαίδευσης ενηλίκων
4. Πραγματοποίηση ημερίδας με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την Υπηρεσία μας και το εκπαιδευτικό της έργο.
Μπορεί οι φιλοδοξίες μας να φαίνονται μεγάλες, όμως η προσπάθειά μας αυτή είναι πρωτοποριακή και μοναδική στην Ελλάδα στον χώρο της ειδικής αγωγής για τα τυφλοκωφά άτομα.
Οι προσπάθειές μας λοιπόν δε θα σταματήσουν, καθώς η τυφλοκώφωση αποτελεί σοβαρή αναπηρία και το τυφλοκωφό άτομο χρειάζεται δια βίου στήριξη και εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο