ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες για ΑΜΕΑ

Ιούλ 9, 2024 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ο Τύπος έγραψε

Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες για ΑΜΕΑ

Από Λίλυ Σπυροπούλου

 

Σε έναν χρόνο από σήμερα, τον Ιούνιο 2025, τίθεται σε εφαρμογή το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που στοχεύει στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των τραπεζικών πελατών με αναπηρία. Όλοι οι τραπεζικοί όμιλοι οφείλουν να προετοιμαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση και ήδη οι μεγάλες συστημικές (Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank), πρόλαβαν να υιοθετήσουν μια σειρά βασικών προαπαιτούμενων μέτρων και τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά σήμερα το powergame.gr. Από τα πιο αυτονόητα παραδείγματα, τα οποία έλειπαν από την αγορά (και ακόμη μένουν να υιοθετηθούν απ’ όλες τις τράπεζες) είναι η νοηματική, η γραφή Βraille, η ύπαρξη ΑΤΜς σε ύψος αμαξιδίου και άλλες υπηρεσίες που αφορούν άτομα με αναπηρία ή λειτουργικούς περιορισμούς. Τα τραπεζικά στελέχη εκπαιδεύονται στα συγκεκριμένα προγράμματα και κατά περίπτωση, η εκπαίδευση αυτή γίνεται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων.

 

Οι υπηρεσίες αυτές δεν αφορούν τις δράσεις των τραπεζών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό «κεφάλαιο» με μεγάλο πράγματι αποτύπωμα. Εδώ, ο σκοπός είναι κοινός: θα πρέπει όλοι οι πελάτες των τραπεζών, ανεξαρτήτως λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων, να απολαμβάνουν μια όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη ασφαλή τραπεζική εμπειρία.

 

Νέο θεσμικό πλαίσιο για ΑΜΕΑ  – Η οδηγία της ΕΕ

Ο νέος νόμος 4994/2022 αφορά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2019/882  της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία καθώς και όλων όσων βιώνουν λειτουργικούς περιορισμούς. Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να ζήσουν ανεξάρτητα, να μάθουν σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και να εργαστούν ποιοτικά. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, γεγονός που τους καθιστά δύσκολο να βρουν δουλειά ή να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση -πόσο μάλλον, ότι έχουν σύμφωνα με μελέτες, 50% περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Το νέο πλαίσιο που έχει ήδη θεσπιστεί στη χώρα μας και τίθεται σε ισχύ από τον Ιούνιο 2025 ορίζει σαφείς απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα, υπηρεσίες, υποδομές σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια και συνεπάγεται ένα πλέγμα ενεργειών για την προσαρμογή των διαδικασιών, των τραπεζικών εγγράφων, του πληροφοριακού υλικού αλλά και την ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών για άμεση συμμόρφωση όποτε και εάν προκύπτει.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν σήμερα Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank

Το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους είναι το εξής:

 

EUROBANK

 

Από το 2022 η Εurobank έχει ξεκινήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο να έρθει πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία και να πρωτοπορήσει παρέχοντας πολλαπλές επιλογές εξυπηρέτησης που απλοποιούν την καθημερινότητά τους. Μελετώντας διεθνή best practices και αξιοποιώντας feedback απ’ όλες τις διαθέσιμες πηγές, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που προσθέτουν αξία και προσφέρουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως αιτίας ή διάρκειας αναπηρίας (μερική ή ολική αναπηρία, μόνιμη ή προσωρινή) με στόχο να παρέχουμε μια ασφαλή και ευχάριστη τραπεζική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται πολλαπλές επιλογές εξυπηρέτησης ανά είδος αναπηρίας και ανά κανάλι εξυπηρέτησης:

 

Εξυπηρέτηση στη νοηματική γλώσσα από την υπηρεσία v-Banking. Kωφοί και βαρήκοοι πελάτες ανατίθενται σε προσωπικό σύμβουλο και επικοινωνούν πάντα με το ίδιο πρόσωπο που γνωρίζει τις ανάγκες και το ιστορικό τους.

 

Εξυπηρέτηση μέσω φωνητικής καθοδήγησης σε περισσότερα από 1.000 ΑΤΜ για άτομα με αναπηρία όρασης.

Εξυπηρέτηση σε περισσότερα από 20 ΑΤΜ τοποθετημένα σε χαμηλό ύψος για την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Εξυπηρέτηση για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού με χαρτογράφηση των καταστημάτων νέας γενιάς και καταγραφή των αισθητηριακών ερεθισμάτων ώστε οι πελάτες και οι συνοδοί τους να γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν και τα σημεία αποφόρτισης.

Εξυπηρέτηση με προτεραιότητα στο Europhone Banking (Tηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης) για πραγματοποίηση συναλλαγών 24 ώρες το 24ωρο.

Εξυπηρέτηση με προτεραιότητα στα φυσικά καταστήματα. Σήμανση στην είσοδο (και σε γραφή Braille), ενημερώνει τους πελάτες με αναπηρία ότι εξυπηρετούνται με προτεραιότητα μέσω χρήσης QR Code στο Ticketing System. Παράλληλα, συνεχείς χωροταξικές ρυθμίσεις διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και μετακίνηση στο εσωτερικό των καταστημάτων, αλλά και εξυπηρέτηση με περισσότερη ησυχία και ιδιωτικότητα, όπου απαιτείται. Επιπλέον, απλοποίηση των διαδικασιών, παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών από πελάτες με αναπηρία και χωρίς την παρουσία μαρτύρων.

Παραλαβή παραστατικών σε pdf για ανάγνωση από βοηθητικές τεχνολογίες καθώς και τραπεζικών εντύπων σε γραφή Braille.

Προσβάσιμη ηλεκτρονική τραπεζική, κατόπιν συνεχών accessibility audits και βελτιώσεων, στο πλαίσιο πιστοποίησης WCAG (Web Content Αccessibility Αudit) επιπέδου ΑΑ (χρήση voice over, font sizes, contrast ratio, dark mode, πλοήγηση με πληκτρολόγιο κλπ).

Εξ αποστάσεως ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης και δυνατότητα απόκτησης προϊόντων.

Dedicated σελίδες στο website με επιλογές εξυπηρέτησης ανά κανάλι και είδος αναπηρίας.

Η Τράπεζα εκπαιδεύει συνεχώς το Προσωπικό της στα βασικά στοιχεία της αναπηρίας και τους τρόπους υποστήριξης και εξυπηρέτησης ανά τύπο αναπηρίας. Μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 2.500 υπάλληλοι τόσο μέσα από on line υλικό όσο και μέσα από βιωματικά σεμινάρια, με στόχο να αποκτήσουν βασικές γνώσεις  σε θέματα εξυπηρέτησης και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να δημιουργήσουν αμηχανία κατά την εξυπηρέτηση των ιδίων ή και των συνοδών τους.

 

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις προς τα στελέχη της Τράπεζας, με inspirational talks από άτομα με αναπηρία για την ανάδειξη θεμάτων που ενισχύουν την αποδοχή και στήριξη τους.

 

Τέλος, δημιουργήθηκε στο eurobank.gr, δίαυλος ανοικτής επικοινωνίας για ιδέες και σχόλια προσβασιμότητας, «προκειμένου να μάθουμε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πελάτες της Τράπεζας ή όχι,  τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Επικοινωνούμε μαζί τους, εφόσον μας έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους, για να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία και να ενημερώσουμε για εναλλακτικές λύσεις ή πρωτοβουλίες στις οποίες η Τράπεζα θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα. Στόχος μας είναι ΜΑΖΙ με τα άτομα με αναπηρία να χτίζουμε μια εξυπηρέτηση με την αξιοπρέπεια που τους αξίζει.

 

Σημαντικοί αρωγοί της προσπάθειας για μια καλύτερη τραπεζική εμπειρία, είναι τα ίδια τα άτομα με αναπηρία καθώς συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου των νέων λειτουργικοτήτων που σχεδιάζουμε, και με το πολυτιμο feedback τους μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι».

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει και υιοθετεί καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που υποστηρίζουν την ισότιμη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, ενδυναμώνοντας το επίπεδο συμπερίληψης. Παράλληλα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αναβαθμίζονται διαρκώς και εναρμονίζονται με τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που προσφέρουν τα σύγχρονα κινητά, επιτρέποντας την ευκολότερη πλοήγηση στο Piraeus e-banking και Piraeus app και την εξ αποστάσεως απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού των καταστημάτων της, με το νέο μοντέλο να επιτρέπει ευκολότερη μετακίνηση στους εσωτερικούς χώρους και περιλαμβάνει αλλαγή φιλοσοφίας του παραδοσιακού τραπεζικού καταστήματος. Πλέον, ο υπάλληλος εξυπηρέτησης προσεγγίζει τον πελάτη και τον κατευθύνει ανάλογα με το ποιο προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Επιπροσθέτως, οι υπάλληλοι που εργάζονται στα ανασχεδιασμένα καταστήματα λαμβάνουν εκπαίδευση ώστε να αναγνωρίζουν και να παρέχουν ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες με αναπηρία. Επίσης, τα καταστήματα της Πειραιώς προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi, που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να εκπαιδευτούν στη χρήση του Piraeus e-banking και Piraeus app, με τη βοήθεια των τραπεζικών συμβούλων.

 

Υπηρεσίες για άτομα με οπτική αναπηρία:

 

Το Piraeus app είναι απόλυτα προσβάσιμο, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Πειραιώς με τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών» όπου με τη συνδρομή των μελών του αναβαθμίστηκε η εφαρμογή στα λειτουργικά iOS και Android.

Πραγματοποίηση ταμειακών συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Ταμίας από Απόσταση» με τη χρήση βοηθητικής σήμανσης στο μηχάνημα σε γραφή Braille, χωρίς την ανάγκη παράστασης και υπογραφής μαρτύρων. Το μηχάνημα VTS (Virtual Teller Station) είναι διαθέσιμο σε πάνω από 30 καταστήματα σε όλη την Χώρα, με τον αριθμό τους να αναμένεται να αυξηθεί το προσεχές διάστημα.

Σύστημα φωνητικής καθοδήγησης σε πάνω από 760 ΑΤΜs της Πειραιώς, που επιτρέπει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών αυτόνομα και με ασφάλεια. Σύντομα, ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τα 1.000 ΑΤΜs σε όλη των Επικράτεια.

Οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς φέρουν γραφή braille για την ευκολότερη αναγνώριση τύπου κάρτας (με το γράμμα Χ και Π, για Χρεωστική και Πιστωτική κάρτα αντίστοιχα). Μόνο το 2023, η Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση πάνω από 1.120.000 νέων χρεωστικών καρτών και πάνω από 200.000 πιστωτικών καρτών, με γνώμονα την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμπερίληψης.

Απλοποίηση της διαδικασίας ταμειακών συναλλαγών στα καταστήματα, καθώς πλέον δεν απαιτείται εκπροσώπηση και υπογραφή μαρτύρων. Αρκεί οι πελάτες να έχουν ενεργό πακέτο λήψης SMS alerts στο κινητό τους, το οποίο τους παρέχεται δωρεάν, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διενέργεια της συναλλαγής και να επαληθεύουν επί τόπου την ορθότητά της.

Υπηρεσίες για Κωφούς και Βαρήκοους πελάτες:

 

Απόκτηση λογαριασμού, χρεωστικής κάρτας και κωδικών Piraeus e-banking σε λιγότερο από 15 λεπτά μέσω της υπηρεσίας “Digital Onboarding”, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται απομακρυσμένα μέσω βίντεο κλήσης από υπάλληλο εκπαιδευμένο στις βασικές αρχές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους νέους ιδιώτες πελάτες καθώς και για όσους είναι νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή διαχειρίζονται Ατομικές Επιχειρήσεις.

Συναλλαγές ταμείου με εκπαιδευμένους ταμίες στις βασικές αρχές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, σε πάνω από 3α καταστήματα που διαθέτουν μηχάνημα VTS (Virtual Teller Station).

Στα e-branches και στα νέου τύπου καταστήματα της Τράπεζας, οι Κωφοί και Βαρήκοοι πελάτες ενημερώνονται για τα διαθέσιμα μηχανήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω ενός διαδραστικού χάρτη που διαθέτει οθόνη αφής.

Εξυπηρέτηση μέσω του virtual assistant του Piraeus e-banking, που είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης απάντησης σε βασικές ερωτήσεις, ενώ μπορεί να βοηθήσει στην εκτέλεση οποιαδήποτε συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω του Piraeus e-banking.

Υπηρεσίες για άτομα με κινητικά προβλήματα και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα:

 

Απόκτηση λογαριασμού, χρεωστικής κάρτας και κωδικών Piraeus e-banking σε λιγότερο από 15 λεπτά μέσω της υπηρεσίας “Digital Onboarding”, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται απομακρυσμένα μέσω βίντεο κλήσης χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε κατάστημα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους νέους ιδιώτες πελάτες καθώς και για όσους είναι νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή διαχειρίζονται Ατομικές επιχειρήσεις.

Εξ αποστάσεως ψηφιακή υπογραφή έγγραφων ή/ και συμβάσεων μέσω Remote Signing χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε κατάστημα, καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του Piraeus e-banking.

Εξυπηρέτηση στο ύψος του αμαξιδίου με την υπηρεσία “Ταμίας από απόσταση”, στα 32 καταστήματα που διαθέτουν μηχάνημα VTS (Virtual Teller Station).

Υπηρεσίες για άτομα με νοητική αναπηρία:

 

Χρήση του meeting room ώστε οι πελάτες να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από εξωτερικά ερεθίσματα.

Οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης εκπαιδεύονται συνεχώς στις στρατηγικές διαχείρισης ατόμων με ΔΑΦ ή/ και νοητική αδυναμία, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναπηρίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Η Εθνική Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης και εμπειρίας για όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από τις φυσικές ή τεχνολογικές τους δυνατότητες, εξελίσσοντας και αναβαθμίζοντας διαρκώς την προσβασιμότητα στα δίκτυα και τις υπηρεσίες της.

 

Δίκτυο Καταστημάτων

 

Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας στο πλαίσιο του rebranding και των ανακαινίσεων του δικτύου των καταστημάτων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης, η άνετη κίνηση εντός του καταστήματος, η ασφάλεια (πρόσβαση στη θύρα διαφυγής) και η κάλυψη προσωπικών αναγκών των πελατών (WC AMEA).

 

Ψηφιακά Κανάλια

 

Από το 2021, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε εκτενείς ελέγχους προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες Internet και Mobile Banking για τους Ιδιώτες Πελάτες. Με βάση τα ευρήματα αυτών των ελέγχων και με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με προβλήματα όρασης, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο σχεδιασμό των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλων χρωμάτων και γραμματοσειρών, σωστά μεγέθη κειμένων, την εφαρμογή σωστών αναλογιών αντίθεσης καθώς και περιοχών αφής.

 

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει τους τακτικούς ελέγχους και τις βελτιώσεις στις εφαρμογές νέας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας την προσβάσιμη πλοήγηση για τους πελάτες της που χρησιμοποιούν εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως αναγνώστες οθόνης ή φωνητικούς βοηθούς, βασιζόμενη στις οδηγίες του πρωτοκόλλου προσβασιμότητας WCAG, που αποτελεί το πρότυπο αναφοράς στην Ευρώπη.

 

Εναλλακτικά Κανάλια

 

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει υλοποιήσει τη φωνητική καθοδήγηση στο μενού συναλλαγών των ΑΤΜ, προσφέροντας πρόσβαση στους πελάτες με προβλήματα όρασης. Το ηχητικό μενού πλοήγησης ενεργοποιείται με την εισαγωγή ακουστικών στην αντίστοιχη υποδοχή του ΑΤΜ, ενώ ταυτόχρονα σβήνει η οθόνη για την προστασία του απορρήτου των συναλλαγών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα ΑΤΜ της Τράπεζας με οθόνη αφής και επιτρέπει τις συναλλαγές Ανάληψης, Ερώτησης Υπολοίπου και την Ενεργοποίηση Κάρτας. Υποστηρίζονται πλήρως οι κάρτες που εκδίδονται από την Εθνική Τράπεζα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα υποστηρίζονται και οι κάρτες των άλλων ελληνικών και ξένων Τραπεζών. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης για 830 ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα αναμένεται εντός του Ιουνίου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιείται  η προσαρμογή του  δικτύου των ΑΤΜ, προκειμένου να  είναι φυσικώς προσβάσιμα σε άτομα με αμαξίδιο, ενώ παράλληλα λειτουργούν  εξωτερικά ΑΤΜ με προσαρμοσμένο ύψος οθόνης και πληκτρολογίου. Η Εθνική Τράπεζα σκοπεύει να αυξήσει τον εν λόγω αριθμό μέσα στον επόμενο χρόνο, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση όλων των πελατών.

 

ALPHA BANK

 

Με μια σειρά από υπηρεσίες να καλύπτουν ήδη διάφορα εξειδικευμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν πελάτες της, η Alpha Bank είναι ήδη σε φάση εμπλουτισμού των παρεχόμενων διευκολύνσεων προς ΑΜΕΑ, που θα είναι διαθέσιμες από φέτος και από την επόμενη χρονιά.  Στο μεταξύ ήδη σήμερα παρέχονται τα εξής:

 

Πρόσβαση σε καταστήματα και ATMs

 

Οι Πελάτες με προβλήματα όρασης αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται στα καταστήματα χωρίς την απαραίτητη παρουσία μαρτύρων. Παρέχονται επίσης δωρεάν τραπεζικά έγγραφα σε γραφή braille.Σε 136 ΑΤΜs καταστημάτων και 164 ανεξάρτητα ATMs προσφέρονται φωνητικές οδηγίες για ανάληψη μετρητών και ερώτηση υπολοίπου.

 

Για μεγαλύτερους σε ηλικία Πελάτες, η Τράπεζα έχει θεσπίσει ραντεβού μέσω βίντεοκλήσης με το πρόγραμμα E-banking Walkthrough, όπου παρέχεται εκπαίδευση για τη χρήση του e-banking.

 

Για Πελάτες με προβλήματα ακοής, Η Τράπεζα έχει εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία υποτίτλων (closed captioning) στα ΑΤΜ της, παρέχοντας στους Πελάτες τη δυνατότητα να διαβάσουν όσα δεν μπορούν να ακούσουν.

 

Ακόμη, στο πλαίσιο του ετήσιου ενδοεταιρικού διαγωνισμού καινοτομίας της Τράπεζας ‘i3’, το πρώτο βραβείο για το 2023 απονεμήθηκε σε μια πρόταση που επικεντρώθηκε στην εξατομικευμένη υποστήριξη κωφών πελατών στο πλαίσιο του ευρύτερου πεδίου του διαγωνισμού που συνδέεται με την αναβάθμιση των καναλιών εξυπηρέτησης πελατών, τόσο φυσικών όσο και ψηφιακών.

 

Το 86% των καταστημάτων του Ομίλου και το 80% των υποκαταστημάτων της Τράπεζας είναι προσβάσιμα σε Πελάτες με κινητική αναπηρία. Στα ψηφιακά κανάλια, το alphapolitismos.gr είναι ήδη προσβάσιμο.

 

Περαιτέρω εξελίξεις στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών αναμένονται από τον Όμιλο εντός του έτους (2024), ενώ το 2025 η Alpha Bank σχεδιάζει να επενδύσει σε μια πιο προηγμένη λύση phone banking, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της χρηστικότητας. Επιπλέον, η τράπεζα σκοπεύει να διευκολύνει την εγγραφή στο e-Banking μέσω εναλλακτικών καναλιών, όπως τα ΑΤΜ, με στόχο την αύξηση των συνδρομών στο e-Banking και τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης των πελατών

 

Ακόμη οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται μέσω της παροχής επιπλέον ημερών άδειας για λόγους αναπηρίας, μειωμένου χρόνου εργασίας και οικονομικής βοήθειας, καθώς και της επέκτασης της οικονομικής στήριξης για θέματα υγείας/αναπηρίες των παιδιών.

 

Πηγή: www.powergame.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο