ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 – 2009

Στις 26 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών ημερίδα με θέμα “Introducing Guide Dogs – H εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης στην Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό με τη χρήση σκύλου οδηγού”, με εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε αφορμή να βρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί, φορείς και οργανώσεις τυφλών, φίλοι των ζώων και εκπαιδευτές σκύλων και να οραματιστούν την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα για την εκπαίδευση των σκύλων οδηγών.

Ως συνέπεια, στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της προσωρινής επιτροπής σύστασης φορέα εκπαίδευσης σκύλων οδηγών για τους τυφλούς στην Ελλάδα. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από:
-το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ),
-το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ήλιος»,
-την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.μεΑ),
-την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ),
-το Φάρο Τυφλών Ελλάδος (Φ.Τ.Ε),
-τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ),
-την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α),
-το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ) και
-το Σύλλογο Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής «Δικαίωμα Ζωής».
Η επιτροπή συνέχισε τις συναντήσεις της σε όλη τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, πραγματοποιώντας συνολικά 10 συνεδριάσεις στις οποίες τα μέλη- επίσημοι εκπρόσωποι των φορέων συζήτησαν και επεξεργάστηκαν τα ακόλουθα θέματα:
-Προετοιμασία και επεξεργασία καταστατικού σύστασης ανεξάρτητου φορέα εξειδικευμένου στην εκπαίδευση σκύλων οδηγών τυφλών
-Εκπαιδευτικά ταξίδια σε κέντρα εκπαίδευσης σκύλων οδηγών τυφλών της Ευρώπης με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ανάπτυξη συνεργασίας
-Διερεύνηση οικονομικών πόρων για την πραγματοποίηση του έργου της επιτροπής
-Διερεύνηση της διεθνούς νομοθεσίας και της ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με το θέμα των σκύλων οδηγών τυφλών.

Αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής ήταν η ολοκλήρωση και η υπογραφή του καταστατικού και η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για ΑμεΑ («Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος») με ημερομηνία επίσημης έναρξης λειτουργίας του την 25η Ιουλίου 2008.

Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου η επιτροπή πραγματοποίησε συνολικά 3 εκπαιδευτικά ταξίδια σε κέντρα και σχολές εκπαίδευσης σκύλων οδηγών τυφλών της Ευρώπης.
Στις 10-13 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Σύνδεσμο Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ (Croatian Guide Dog and Mobility Association). Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν 7 μέλη της επιτροπής: ο κος Χρ. Νικολαίδης (Κ.Ε.Α.Τ), η κα Β. Αβραάμ (Ήλιος), ο κος Χρ. Νάστας (Ε.Σ.Α.μεΑ), η κα Α. Βερυκοκάκη (Π.Σ.Τ), ο κος Ευ.Χατζηχαραλάμπους (Π.Ε.Α), ο κος Θ. Τριάντης (Ε.Κ.Ε.Σ) και ο κος Β. Βολανάκης (Ε.Κ.Ε.Σ). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο που έχει υλοποιήσει ο Κροάτικος Σύνδεσμος μέσα στα 16 χρόνια της λειτουργίας του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα διάφορα στάδια και τους τρόπους που τις αντιμετώπισαν, τις ιδιαιτερότητες της χώρας τους σχετικά με το θέμα των σκύλων οδηγών, τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε φορείς και οργανισμούς για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου θεσμού.
Το ταξίδι στο Σύνδεσμο Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας της Κροατίας πραγματοποιήθηκε μέσω της ευγενούς χορηγίας της Alpha Bank.

Στις 27-30 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Υπηρεσία Σκύλων Οδηγών του Δανέζικου Συνδέσμου Τυφλών (Guide Dog Service, Danish Association of the Blind) από την εκπαιδεύτρια Κινητικότητας και Προσανατολισμού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, κα Α. Βερυκοκάκη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής παρουσιάστηκε λεπτομερώς το σύστημα εκπαίδευσης και λειτουργίας της υπηρεσίας σκύλων οδηγών τυφλών της Δανίας, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, διατηρεί μια αυτονομία σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές σχολές, αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τέλος στις 29-31 Αυγούστου 2008 έκλεισε ο κύκλος των εκπαιδευτικών ταξιδιών με την τελευταία επίσκεψη στο Σύνδεσμο Σκύλων Οδηγών για τους Τυφλούς της Μ. Βρετανίας (Guide Dogs for the Blind Association, Guide Dogs UK), ο οποίος συμπληρώνει σύντομα τα 75 χρόνια λειτουργίας του. Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής στην οποία συμμετείχε η κα Α. Βερυκοκάκη (Π.Σ.Τ), παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύστημα εκπαίδευσης σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευτών τους και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε βασικά θέματα της εκπαίδευσης όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα τη μακρά παράδοση λειτουργίας του Συνδέσμου, τα βασικότερα από τα οποία είναι η πιστή τήρηση των διεθνών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης, η συνεπής τήρηση αρχείων και η καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, η πολύ προσεκτική και μέσα από αναλυτική εξέταση και αξιολόγηση επιλογή κουταβιών, ανάδοχων οικογενειών, υποψήφιων σκύλων οδηγών, τυφλών χρηστών και μελλοντικών εκπαιδευτών.
Η επίσκεψη στη Guide Dogs UK πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολών Σκύλων Οδηγών (International Guide Dog Federation, IGDF), και συγκεκριμένα μέσα από τη συνεργασία με τον κο Alan Brooks, International Affairs Manager, The Guide Dogs for the Blind Association.

Τα αποτελέσματα των 3 επισκέψεων παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν αναλυτικά στο πρώτο επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος, όπου αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας μας με τον κο Alan Brooks και η επίσκεψή του στη χώρα μας στις 5-8 Οκτωβρίου 2008 με στόχο την εκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας και τον από κοινού σχεδιασμό των μελλοντικών μας ενεργειών για άμεση και αποτελεσματική δράση και μια ταχεία υλοποίηση των στόχων μας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την IGDF (International Guide Dog Federation) και συγκεκριμένα με τη σχολή εκπαίδευσης σκύλων οδηγών Leader Dogs, USA, στις 8-13 Μαρτίου 2009 επισκέφθηκε το Κέντρο μας ο διευθυντής της σχολής κος Rod Haneline με στόχο την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του κατάλληλου ατόμου με πρόβλημα όρασης για εκπαίδευση με σκύλο οδηγό στην οργάνωσή του μέσα στους επόμενους μήνες.

Τον Απρίλιο 2009 ο κος Alan Brooks και η αγγλική οργάνωση Guide Dogs UK προσκάλεσαν τους Σκύλους Οδηγούς Ελλάδας σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες εκτροφής, αναπαραγωγής, αναδοχής και εκπαίδευσης των κουταβιών που προορίζονται για σκύλοι οδηγοί τυφλών. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αυτού η εκπαιδεύτρια Κινητικότητας και Προσανατολισμού του Κέντρου μας, κα Αγγελική Βερυκοκάκη επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών Τυφλών στο Leamington (“Leamington Guide Dog Training Centre”) και το Κέντρο Εκτροφής Κουταβιών “Tollgate Breeding Centre” της οργάνωσης Guide Dogs for the Blind Association, καθώς και ανάδοχους εθελοντές Puppy Walkers και Breeding Stock Holders.
Συγκεκριμένα η κα Βερυκοκάκη παρακολούθησε αναλυτικά:
Α/ τη διαδικασία μελέτης, εκτροφής κουταβιών και αναπαραγωγής των σκύλων οδηγών (Tollgate Breeding Centre)
Β/ το οργανωμένο μοντέλο εκπαίδευσης των κουταβιών και των σκύλων οδηγών σύμφωνα πάντα με τις μεθόδους και τις πρακτικές της εκπαίδευσης μέσω θετικής ενίσχυσης (Leamington Guide Dog Training Centre)
Γ/ το πολύτιμο έργο της εκπαίδευσης και εποπτείας των εθελοντών οι οποίοι αναλαμβάνουν:
-τη φιλοξενία των σκύλων που προορίζονται για αναπαραγωγή (Breeding Stock Holders),
-τη φιλοξενία, φροντίδα και κοινωνικοποίηση των κουταβιών κατά το πρώτο έτος της ζωής τους (Puppy Walkers),
-τη φιλοξενία των σκύλων οδηγών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους από τους Εκπαιδευτές Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας (Guide Dog Boarders)
-την υιοθεσία των σκύλων που αποσύρονται όταν έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ως σκύλοι οδηγοί, ή όταν αξιολογούνται ως μη κατάλληλοι γι’ αυτή την εργασία (Dog Adopters)

Αγγελική Βερυκοκάκη
Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας & Προσανατολισμού
Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος
www.greekguidedogs.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο