Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων Μέρος  – 5ο

Νοέ 15, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων Μέρος  – 5ο

 

1.4          Ορισμός της τύφλωσης

1.4.1      Νομικός/ιατρικός ορισμός

 

«Νομικά τυφλό θεωρείται το άτομο που έχει κεντρική οπτική οξύτητα 20/200 ή λιγότερο, στο καλύτερο μάτι, με διορθωτικά γυαλιά ή διάμετρο του οπτικού πεδίου όχι ευρύτερη από 20 μοίρες στο καλύτερο μάτι και ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική παρέμβαση» (Κορόκης , και συν.) Ο ορισμός αυτός εγκρίθηκε από την American Medical Association (AMA) το 1934 και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα από οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες σε πολλές χώρες ως κριτήριο για τη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων και ειδικών υπηρεσιών (Κορόκης , και συν.)

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο νομικός/ιατρικός ορισμός της τύφλωσης αναφέρει τα εξής: «Τυφλό νοείται παν πρόσωπο, το οποίον στερείται παντελώς και της αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερα του 1/20 της φυσιολογικής τοιαύτης» (Ν.958/ ΦΕΚ 191/ τ. Α΄/14-8-1979, άρθρο 1).

Επιπλέον, θεωρείται τυφλό ένα άτομο που, ακόμα κι αν διαθέτει οπτική οξύτητα ικανοποιητική, η περιφερειακή του όραση περιορίζεται στις 10 μοίρες κεντρικά ή λιγότερο. Αυτοί οι ορισμοί χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την κατηγοριοποίηση και την παροχή προνομιακών επιδομάτων και υπηρεσιών σε άτομα με τυφλότητα (Ν.958/ ΦΕΚ 191/ τ. Α΄/14-8-1979) (Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, n.d.).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), κατατάσσει τα σοβαρά προβλήματα όρασης σε πέντε επίπεδα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Μέτρια χαμηλή όραση (moderate low vision): Οπτική οξύτητα μεταξύ 3/10 και 1/10 (μερικώς βλέπων άτομο).
  • Σοβαρά χαμηλή όραση (severe low vision): Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/10 και 1/20 (μερικώς βλέπων άτομο).
  • Βαθιά απώλεια όρασης (profound vision loss): Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/20 και μέτρηση δακτύλων από 1 μέτρο ή 1/30 (τυφλός).
  • Κοντά στην ολική απώλεια όρασης (near total vision loss): Οπτική οξύτητα μεταξύ μέτρησης δακτύλων από 1 μέτρο και αντίληψη φωτός (τυφλός) (κεντρική οπτική οξύτητα από 20/500 έως 20/1000 ή οπτικό πεδίο < 10 μοίρες).
  • Πλήρης απώλεια όρασης (total vision loss): Δεν καταγράφεται με κλινικές δοκιμές αντίληψη του φωτός.

Τα επίπεδα 3, 4 και 5 ορίζονται ως τύφλωση, ενώ τα επίπεδα 1 και 2 δεν πληρούν τα κριτήρια για τον ορισμό της τύφλωσης (World Health Organization, 2003).

Αυτή η κατηγοριοποίηση χρησιμοποιείται για να διακρίνει και να περιγράψει τα διάφορα επίπεδα προβλημάτων όρασης και να παρέχει μια κοινή γλώσσα για τους επαγγελματίες του τομέα της όρασης και της υγείας. Οι οπτικές οξύτητες που αναφέρονται σε κάθε επίπεδο αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να διακρίνει λεπτομέρειες και να αντιλαμβάνεται το φως.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ορισμοί αυτοί μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τη χώρα και τον οργανισμό που τους χρησιμοποιεί. Οι κατηγορίες αυτές βοηθούν στο να γίνει κατανοητό το επίπεδο της απώλειας όρασης και να παρέχονται ανάλογες υπηρεσίες και υποστήριξη στα άτομα που τις χρειάζονται (National Eye Institute).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο