Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων – Μέρος  6ο

Νοέ 15, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων – Μέρος  6ο

 

1.4.2      Εκπαιδευτικός ορισμός

 

Ο εκπαιδευτικός ορισμός που χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τους μαθητές με προβλήματα όρασης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ορισμοί που αναφέρονται σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που βοηθούν τους μαθητές με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που απαιτείται να μάθουν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Braille ή διάφορες ακουστικές μεθόδους, λόγω δυσχερειών της όρασης, θεωρούνται τυφλά άτομα. Η μέθοδος Braille είναι ένα σύστημα γραφής και ανάγνωσης για τυφλούς, όπου τα γράμματα και οι χαρακτήρες αναπαρίστανται με ανάγλυφα σύμβολα που αναγνωρίζονται με την αφή. Ακουστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση ήχου και φωνητικής επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης σε μαθητές με προβλήματα όρασης.

Μερικώς βλέποντες μαθητές είναι αυτοί που δύνανται να διαβάσουν κείμενα μεγεθυμένα, ανάλογα την περίπτωση, τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και διαφόρων κατάλληλων συσκευών. Αυτοί οι μαθητές έχουν μια κάποια επιπέδου όραση και μπορούν να αντιληφθούν γραπτές πληροφορίες με τη χρήση βοηθημάτων που ενισχύουν την όρασή τους.

Οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας αυτούς τους ορισμούς, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αναλύουν εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Αυτοί οι ορισμοί βοηθούν στο να κατανοήσουν και να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας και την υποστήριξη που παρέχουν σε αυτούς τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στον τομέα της όρασης (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007).

Μετάβαση στο περιεχόμενο