Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων Μέρος – Μέρος 14ο

Νοέ 20, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για τα άτομα με οπτική αναπηρία, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να διαφέρουν από τους υπόλοιπους φοιτητές λόγω των ειδικών αναγκών τους. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρειαστούν προσαρμογές στις εξετάσεις, στα μαθήματα και στο περιβάλλον μάθησης, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση σε ισότιμους όρους με τους υπόλοιπους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις εισαγωγής για τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Αξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή: Μπορεί να απαιτηθεί μια αξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να καθοριστούν οι αναγκαίες προσαρμογές και υπηρεσίες που θα του παρέχονται (Hershenson & Johnson, 2015; Moore & Warger, 2016).
  2. Προσαρμοσμένο περιβάλλον μάθησης: Μπορεί να χρειαστούν προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης, όπως οι συστάσεις για εξοπλισμό ή ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος που θα λειτουργεί ως κίνητρο δράσης για τους μαθητές με οπτική αναπηρία (Hershenson & Johnson, 2015) (Roberts, 2016).
Μετάβαση στο περιεχόμενο