ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Θετική Ψυχολογία: Ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος της ψυχολογίας, ευκαιρίες απασχόλησης και ανέλιξης

Ιαν 7, 2019 | Εκπαίδευση, ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

Γράφει ο Αναστάσιος Σταλίκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Οι παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές καθώς και η πολυπλοκότητα της καθημερινότητας των σύγχρονων ατόμων έχουν επιφέρει αλλαγές και στην επιστήμη της Ψυχολογίας, ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο τη θέση ενός ταχύτατα εξελισσόμενου και πλέον σύγχρονου τομέα, αυτού της Θετικής Ψυχολογίας.

Η Θετική Ψυχολογία ασχολείται με την προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν  όσο γίνεται περισσότερο τη ζωή τους, θέτοντας τον εαυτό τους παραγωγικότερους σε όλους τους τομείς ζωής, δη σε προσωπικό και επαγγελματικό βίο.

Τομείς εφαρμογής και αξιοποίησης της πλέον ανερχόμενης ειδίκευσης, της Θετικής Ψυχολογίας:

• Στον τομέα της Υγείας, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ενστάλαξη στους ασθενείς βασικών εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας όπως η αισιοδοξία, το νόημα ζωής, τα θετικά συναισθήματα, η ικανότητα Απολαμβάνειν, μπορούν να ενισχύσουν κατά πολύ τα αποτελέσματα από τις ιατρικές θεραπείες και να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας για πολλαπλές παθήσεις.

• Στον Εργασιακό Τομέα, εταιρίες, κοινότητες και οργανισμοί ανακαλύπτουν και ενσωματώνουν τις μεθόδους της Θετικής Ψυχολογίας για βελτίωση του ευ-ζην των εργαζομένων, για ενίσχυση της ομαδικότητας, για θετικότερη ηγεσία και καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

• Στην Εκπαίδευση, αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, τα σχολεία που εντάσσουν στα προγράμματα τους παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική κοινότητα.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  γνώση της επιστήμης της Θετικής Ψυχολογίας και η εφαρμογή της στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, συντελούν απόλυτα στην επίτευξη του δίπτυχου «εκπαιδευόμενος με μαθησιακό αποτέλεσμα, επιτυχημένος εκπαιδευτικός».

Όσον αφορά στην Ειδική Αγωγή, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, μας δείχνουν ότι η Θετική Ψυχολογία είναι «κλειδί» ενδυνάμωσης για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και ένας νέος τρόπος που συμβάλει στην αποδοχή, την ένταξη, την ευεξία όλων.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαθέτουν ακαδημαϊκή επάρκεια σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καλούνται επιτακτικά να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας, όχι μόνο ώστε να εναρμονιστούν με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλά κυρίως για να διαγράψουν μία νέα προοπτική στο εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν λειτουργώντας ως ειδικοί και έτσι να αποκτήσουν και μία ειδοποιό διαφορά έναντι των υπολοίπων παιδαγωγών. Άλλωστε, η γνώση της Θετικής Ψυχολογίας είναι και μία φυσική συνέχεια της γνώσης της Ειδικής Αγωγής.

Αυτός ο νέος και διαρκώς αναπτυσσόμενος κλάδος, ξεκίνησε στην Αμερική το 1998, ως ένα καινοτόμο ρεύμα που ασχολείται με κάτι που η παραδοσιακή ψυχολογία είχε παραμελήσει: την μελέτη του «τι» και «πώς» συμβάλει ώστε οι άνθρωποι, οι ομάδες και οι οργανισμοί  να γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, να εκπληρώσουν το δυναμικό τους και να ανθίσουν. Έκτοτε, διεθνώς, η Θετική Ψυχολογία εξελίσσεται δυναμικά αγγίζοντας συνεχώς και νέα «εδάφη» τόσο στην έρευνα όσο και στην πράξη. Έννοιες που μελετώνται είτε για πρώτη φορά, είτε με μία νέα ματιά είναι η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή,  η ροή, τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα κ. α. Στη χώρα μας, παράλληλα με τη διεθνή κοινότητα, ξεκίνησε να μελετά Θετική Ψυχολογία το 1998 μία ομάδα νέων επιστημόνων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ερευνητική ομάδα για τα Θετικά Συναισθήματα, όπως ονομάζονταν τότε, αποτελείτο κυρίως από διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς, και προπτυχιακούς φοιτητές  που μοιράζονταν το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και των θετικών συναισθημάτων, καθώς και την επιθυμία  να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Από αυτή την ομάδα αναδύθηκε το 2011 η Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο