ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

θέσεις: Οι θέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την πιστοποίηση της αναπηρίας και την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Οκτ 21, 2011 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Θέματα Αναπηρίας

θέσεις

Οι θέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την πιστοποίηση της αναπηρίας και την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 άνοιξε τις πόρτες του το ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (KE.Π.Α.) υπό την ευθύνη του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, του ΙΚΑ. Μέγιστη η πολιτική ευθύνη για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος το οποίο αφορά τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία.

H Ε.Σ.Α.μεΑ. στην εικοσάχρονη πορεία μαχόμενης δράσης της, έχει τονίσει τις παθογένειες και τις αδυναμίες του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα και ήταν γέννημα θρέμμα μιας πολιτείας και μιας κοινωνίας ποτισμένης διαχρονικά με στερεότυπα, φόβους και βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για την αναπηρία. Γι’ αυτό και η ανατροπή αυτού του Συστήματος Πιστοποίησης της Αναπηρίας και η έκδοση ενός νέου Κανονισμού Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αναπηρίας, που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας, γνωστό σε όλους ως ΚΕΒΑ, είναι αποτέλεσμα πιεστικού και μακροχρόνιου αγώνα του αναπηρικού κινήματος.

Παθογένειες και αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας

Αδιαμφισβήτητα η προσπάθεια απελευθέρωσης της κοινωνικής και ατομικής σκέψης αναφορικά με τα θέματα αναπηρίας οφείλεται στη δυναμική και στοχευμένη δράση του αναπηρικού κινήματος. Πολλοί από τον πολιτικό και κοινωνικό κόσμο στάθηκαν συμπαραστάτες σε αυτό τον ανηφορικό δρόμο, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών πεποιθήσεων. Δεν έλειψαν όμως και οι φωνές του συντηρητισμού, στις οποίες άλλωστε έχει στηριχθεί και εδραιωθεί το υφιστάμενο Σύστημα Πιστοποίησης της Αναπηρίας με τις γνωστές παθογένειες και αδυναμίες του, που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά μία κοινωνία που ζητάει ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας:

• η πολύωρη αναμονή σε μη προσβάσιμους χώρους υπηρεσιών προκειμένου να αξιολογηθούν συμπολίτες μας με βαριές κινητικές αναπηρίες!

• η εξέταση του ατόμου με αναπηρία από διαφορετικές Υγειονομικές Επιτροπές, αφού για κάθε παροχή απαιτούνταν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνωμάτευση από διαφορετικό Υγειονομικό Φορέα,

• το καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης μη αναστρέψιμων και βαριών αναπηριών όπως τύφλωση, νεφροπάθεια, νοητικές αναπηρίες, αυτισμός κ.λπ.,

• η στελέχωση των Υγειονομικών Επιτροπών με ειδικότητες ιατρών που δεν έχουν ουδεμία επιστημονική σχέση με την αναπηρία του εξεταζόμενου και έλλειψη κοινωνικών επιστημόνων στη στελέχωσή αυτών,

• η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την κατ’ οίκον εξέταση ατόμων με βαριές αναπηρίες που, αντικειμενικά, δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν,

• μεταφορά ατόμων με βαριές αναπηρίες με το ΕΚΑΒ ή με ιδιωτικά μέσα συγγενών και υγειονομική εξέταση αυτών επί των πεζοδρομίων!!

Μία φράση χαρακτηρίζει τις παραπάνω διαπιστώσεις, που είναι χαραγμένες στη μνήμη όλων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους: έλλειψη σεβασμού στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειά τους.

«Ανάπηροι – Μαϊμού»: Το άλλοθι στρεβλών και συντηρητικών πολιτικών για την αναπηρία

Δίκαιο λοιπόν το αίτημα της ανατροπής του προηγούμενου Συστήματος Πιστοποίησης της Αναπηρίας. Το αίτημα αυτό δεν αποτελεί κεραυνό εν’ αιθρία στην παρούσα χρονική περίοδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά γιατί το επιβάλλει το ανθρώπινο και κοινωνικό δίκαιο. Το σύστημα αυτό βασίστηκε σε νοσηρές νοοτροπίες, οι οποίες συνθέτουν μία γκρίζα εικόνα για την αναπηρία που δυστυχώς ακόμη και έως τις ημέρες μας βομβαρδίζεται με πληροφορίες για «αναπήρους – μαϊμού» που παρανόμως εισπράττουν επιδόματα, συντάξεις, παρανόμως διορίζονται στο δημόσιο ή παρανόμως εισάγονται στα πανεπιστήμια. Το φάντασμα των «αναπήρων – μαϊμού» κρυμμένο στο ντουλάπι της ιστορίας, ανασύρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χρησιμοποιείται ενίοτε για να καλύψει την αδυν

Μετάβαση στο περιεχόμενο