Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 26ο

Σεπ 23, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 26ο

 

3.4.3 Εξωτερική υποστήριξη

 

Όπως και στις άλλες μελέτες που εξετάστηκαν, οι Pino και Viladot (Pino & Viladot, 2019) επανέλαβαν τη σημασία των προσαρμοσμένων διδακτικών στρατηγικών και υλικών, ωστόσο, με έμφαση στο ρόλο των εξειδικευμένων κέντρων με εξειδικευμένη γνώση στο παιχνίδι με προβλήματα όρασης. Ειδικότερα, αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στη μουσική ανώτερου επιπέδου, όπου η ανάγνωση και η κατανόηση της μουσικής μπράιγ από τους τυφλούς μαθητές ήταν ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της μουσικής θεωρίας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μουσικών. Όπως δήλωσαν οι Pino και Viladot (Pino & Viladot, 2019) η παροχή υποστήριξης απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή γνώση του κλάδου της Μουσικής. Η εξειδικευμένη γνώση των προβλημάτων όρασης, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής braille, είναι ζωτικής σημασίας. Επομένως, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης πρέπει να διαθέτουν ένα γενικό σύνολο αποτελεσματικών παιδαγωγικών στρατηγικών με βάση τις ανάγκες των μαθητών με προβλήματα όρασης, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίζεται ο ρόλος των ειδικών και εξειδικευμένων κέντρων και να εργάζονται συλλογικά. Στην Ισπανία, όπου διεξήχθη αυτή η μελέτη, ένας εθνικός οργανισμός που προορίζεται για άτομα με τύφλωση παρείχε πολλαπλά επίπεδα υποστήριξης στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης. Παρείχε, δηλαδή, άμεσες και έμμεσες υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης), καθώς και υλικά σε μπράιγ και απτική μορφή.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο