ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΑμΠΟ), ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ >80%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (ά ΤΡΙΜΗΝΟ 2021)

Μαρ 17, 2021 | Διακηρύξεις - Εκθέσεις, ΕΟΤ

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΑμΠΟ), ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ >80%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΤ/ΚΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΕΣΔΑ), ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ (Π.Ε.Α.) (ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΚΣΟΕ)


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες – ΚΕΝΤΡΟ «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΚΣΟΕ), είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2008 και απαρτίζεται από τους φορείς που εκπροσωπούν τα Άτομα με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ) στην Ελλάδα και είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (E.O.T.), ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (ΦΤΕ), Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.), η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α) και το  Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ.).
Βασικοί στόχοι του “Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος” είναι:
α) να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με οπτική αναπηρία να χρησιμοποιήσουν για την ασφαλέστερη κινητικότητά τους ΣΚΥΛΟ ΟΔΗΓΟ,
β) Παράλληλος στόχος: Άτομα με Αναπηρίες να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησής τους και της εξυπηρέτησης τους με την χρήση Σκύλων Βοηθείας.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού των παρεμβάσεων και δράσεων του ΚΣΟΕ, αλλά και προγραμματισμού των ενεργειών  για την βιώσιμη ανάπτυξη του, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του έργου του στο χώρο των ΑμεΑ και ιδιαίτερα των ΑμΠΟ, αλλά και της κατάθεσης τεκμηριωμένου φακέλου συνεργασίας με την Διεθνή Ένωση Σκύλων Οδηγών (International Guide Dog Federation), η Διοίκηση του Κέντρου σε συνεργασία με
την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή αυτού, στόχευσε στην αναζήτηση δεδομένων και στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των ΑμΠΟ στην Ελλάδα. 
Έτσι, κατέθεσε σχετικό αίτημα προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, αναζητώντας δεδομένα για τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης για τα ΑμΠΟ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατά την τρέχουσα περίοδο του α’ τριμήνου 2021. Στις 15/2/2021 ο ΟΠΕΚΑ ανταποκρίθηκε, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά, αρχεία των σχετικών δεδομένων ανά Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ, ανά φύλο και ομάδες ηλικιών οι οποίες συστηματοποιήθηκαν στους πίνακες που ακολουθούν.
Τα εν λόγω αρχεία δεδομένων που απεστάλησαν αναλυτικά ανά νομό (χωρίς τη ρητή αναφορά αυτών), επεξεργάστηκε μηχανογραφικά, ενοποιώντας αυτά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, ανά φύλο και ομάδες ηλικιών με τα σύνολά τους, ο κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Πληροφορικός – συνεργάτης του ΚΣΟΕ, καθώς και η Πρόεδρος κα. Γερουλάνου Ζωή. Ακολούθησε η συστηματοποίηση των δεδομένων σε πέντε (5) πίνακες με την σχετική επεξεργασία αυτών όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς και  η σύνταξη της παρούσας έκθεσης – αναφοράς που παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα, από τον κ. Στρατή Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε. του ΚΣΟΕ και της ΠΕΑ, ενώ την διαμόρφωση των πινάκων και την επιμέλεια του κειμένου, ανέλαβε η κα. Ζαννιά Αρετή, συνεργάτης του ΚΣΟΕ και της ΠΕΑ.

Σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την παροχή, την επεξεργασία και την παρουσίαση των σχετικών δεδομένων στο παρών πόνημα, η Διοίκηση του ΚΣΟΕ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες, αναγνωρίζοντας ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αδρή κατανόηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ΑμΠΟ στην
Ελλάδα, με προοπτική αξιοποίησης αυτών από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, στο πλαίσιο βελτίωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο