Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σχολείο για όλους, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή

Σεπ 20, 2016 | Εκπαίδευση, ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

Καλυβιώτου Μαρία.

Με πέντε παρεμβάσεις που στοχεύουν στο να βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα στην ένταξη των μαθητών που παρακολουθούν τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής επιχειρείται η εκ βάθρων αλλαγή της φιλοσοφίας τους. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, η Ειδική Αγωγή αλλάζει, ώστε ο μαθητής:

* Να συμμετέχει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
* Να απομακρυνθεί από το ιατρικό – παθολογικό μοντέλο
* Να ενταχθεί, για πρώτη φορά, σε ένα κοινωνικό μοντέλο

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται νέα τμήματα ένταξης, καθιερώνεται νέου τύπου Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και εισάγονται καινοτομίες που στοχεύουν τόσο στη μαθησιακή όσο και την καθημερινή υποστήριξη .

Επίσης, για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έτσι, δημιουργούνται πάνω από 538 νέα Τ.Ε. στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 23 νέες ΣΜΕΑΕ. Από το σχολικό έτος 2016-17, πέραν των υπαρχόντων, θα λειτουργήσουν επιπλέον 61 Τ.Ε. σε Νηπιαγωγεία, 351 Τ.Ε. σε Δημοτικά σχολεία, 126 Τ.Ε. σε Γυμνάσια, 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 ΕΕΕΕΚ και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Ακόμα, ιδρύονται 12 λυκειακές τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Επιπλέον, μετά την περσινή αύξηση των προσλήψεων στην Ειδική Aγωγή κατά 45%, φέτος προσλαμβάνονται ακόμη 9.100 αναπληρωτές.

Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης

Στη λογική της ένταξης και της αποϊδρυματοποίησης, ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε γενική τάξη και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Τ.Ε. Ουσιαστικά, τα Τ.Ε. είναι ενταγμένα στη σχολική μαθητική ζωή και τη μαθησιακή διαδικασία.

Για τη λειτουργία των Τ.Ε. απαιτείται να υπάρχουν από 3 έως 12 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο εκπαιδευτικός των Τ.Ε. υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο γίνεται μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη μελλοντική επιστροφή στην τάξη τους.

Η Ειδική Επαγγελματική Αγωγή

Δημιουργείται ένα νέου τύπου Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και εκσυγχρονίζεται η δομή των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να παρέχεται αξιόπιστη επαγγελματική εκπαίδευση στους μαθητές που αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες ή δυσκολίες προσαρμογής.

Στα νέα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια η φοίτηση θα είναι 4ετής στο Γυμνάσιο και 4ετής στο Λύκειο και σε αυτά θα μπορούν να εγγράφονται μαθητές ηλικίας έως 16 ετών. Το απολυτήριο θα είναι ισότιμο με εκείνο του Γενικού Γυμνασίου και για όσους αποφοιτούν από το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, το πτυχίο τους θα είναι ισοδύναμο των ΕΠΑΛ. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας.

Τέλος, από τη νέα χρονιά όλα τα Τεχνικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Ταυτόχρονα, στο σχολείο θα υπάρχει φάκελος με πληροφορίες που αφορούν κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Φυσικά, οι φάκελοι αυτοί είναι απόρρητοι και θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα βοηθούν σε περιπτώσεις αλλαγής προσωπικού ή μετεγγραφής του μαθητή.

Σχολικός νοσηλευτής και διδασκαλία στο σπίτι

Εκτός από την παράλληλη στήριξη των μαθητών, για τους μαθητές με μειωμένες δυνατότητες επικοινωνίας και κοινωνικής προσαρμογής εντός της τάξης προβλέπεται:

– Η στήριξή από ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

– Η διδασκαλία στο σπίτι για όσο χρονικό διάστημα ο μαθητής δεν μπορεί να φοιτήσει στο σχολείο.

– Η παροχή υπηρεσιών από σχολικό νοσηλευτή σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται, με μοναδική προϋπόθεση σχετική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο.

Δωρεάν εξοπλισμός

Κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς είναι ότι τα μέσα που απαιτούνται για την εκμάθηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχονται δωρεάν από το κράτος.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά δικαιούνται μηχανικό εξοπλισμό, όπως μαγνητόφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή προσαρμοσμένο σε κινητικές αναπηρίες κ.λπ., ενώ τα παιδιά με προβλήματα ακοής δικαιούνται δωρεάν ακουστικά βαρηκοΐας.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»

Μετάβαση στο περιεχόμενο