ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας από τον Δήμο Βόλου

Νοέ 20, 2023 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ο Τύπος έγραψε

Τη διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου, η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στον δημόσιο χώρο της πόλης, αποτελεί μία από τις πρώτες σε ιεράρχηση κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασμού. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και εν γένει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Η εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων οδηγεί στη συμπερίληψή τους και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτησή τους από άλλα άτομα και ενισχύοντας την παραγωγική τους δυναμική.

«Ο ελληνικός αστικός χώρος παρουσιάζει πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις υποδομές προσβασιμότητας για εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ. Σε εθνικό επίπεδο και στο θεσμικό πλαίσιο, την τελευταία δεκαετία δόθηκε στην ελληνική νομοθεσία αρκετή έμφαση στην έννοια της προσβασιμότητας, καθώς προστέθηκαν οι βασικοί ορισμοί, οι βασικές αρχές σχεδιασμού προσανατολισμένες στις ευάλωτες ομάδες καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

 

Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, ενισχύονται έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Τα Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129).

Προκειμένου να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, οι Δήμοι καταρτίζουν Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων τους, σε περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται και στην οποία θα εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα περιεχόμενα του Σ.Α.Π.

Σύμφωνα με τον Δήμο Βόλου, για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, ενδείκνυται η διαβούλευση του Σ.Α.Π. με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως με την ΕΣΑμεΑ, και η τυχόν συμπλήρωσή ή διόρθωσή του με νέα στοιχεία, πριν την τελική του έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Φορέα Εκπόνησης.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του, διαμορφώθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που αφορά στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Βόλου αλλά και των επισκεπτών του. Έτσι ο Δήμος Βόλου καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν πέντε λεπτά για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε οι απόψεις τους να ληφθούν υπόψη και να καταρτιστεί επαρκώς ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαμόρφωση προσβάσιμων υποδομών. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 30/11/2023. Πρόσβαση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο παρέχεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://forms.gle/jzEdCAAfaHpvrEFe6

 

Πηγή: www.e-thessalia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο