ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Πρόσκληση Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία”

Μαρ 8, 2024 | Ανακοινώσεις, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία”

 

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία”, στα πλαίσια της σχετικής Πράξης του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του EKT+» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», προσκαλεί Α.με.Α. με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με άλλου είδους αναπηρία, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να τύχουν παροχής υπηρεσιών φροντίδας στο Κέντρο.

 

Η κάθε αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν εντύπως, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στο Κέντρο ΕΜΠΝΕΥΣΗ, Νέο Σούλι (7ο χλμ. Σερρών-Δράμας) 62100, έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00.

 

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα:

 

Η πρόσκληση σε μορφή MS Word 93 (308 KB): Η πρόσκληση σε μορφή MS Word 93 (308 KB)

Η αίτηση σε μορφή MS Word 93 (1.16 MB): Η αίτηση σε μορφή MS Word 93 (1.16 MB)

Η υπεύθυνη δήλωση σε μορφή MS Word 93 (51.5 KB): Η υπεύθυνη δήλωση σε μορφή MS Word 93 (51.5 KB)

 

Πηγή: www.esamea.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο