ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

παρουσίαση: Κεντρική εκστρατεία 2011 του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία «Freedom of Movement – Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση»

Οκτ 21, 2011 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Θέματα Αναπηρίας

παρουσίαση

Κεντρική εκστρατεία 2011 του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία

Freedom of Movement
Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση

της Maria Nyman*
* Η Maria Nyman είναι Campaign Manager and Policy Officer στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία.


1. Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum – EDF), η αντιπροσωπευτική οργάνωση των περίπου 80εκ. ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιλέξει την «Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση» των ατόμων με αναπηρία ως θέμα κεντρικής εκστρατείας για το 2011.

Η απόφαση να αφιερωθεί το 2011 στην Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση συνδέεται με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010. Ένα από τα κύρια σημεία δράσης στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είναι η εκπόνηση μιας «Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας» για το 2012. Αυτή η πράξη θα καλύπτει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, η Στρατηγική περιλαμβάνει ένα σημείο δράσης με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων μιας αμοιβαίας αναγνώρισης των καρτών αναπηρίας και των συναφών δικαιωμάτων.

Η δυνατότητα χρήσης μιας εθνικής κάρτας αναπηρίας για ταξίδια στο εξωτερικό, είναι μια διεκδίκηση των μελών του EDF από παλιά και, μέσω αυτής της εκστρατείας, το Φόρουμ επιθυμεί να γίνει πραγματικότητα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Κινητικότητας», η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία που ταξιδεύουν εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της ΕΕ των 27 κρατών μελών. Τρεις από τις «ελευθερίες» αυτές είναι τα βασικά ζητούμενα της εκστρατείας του EDF: η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκστρατεία βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

1) Έγκριση Ευρωπαϊκής Νομοθετικής Πράξης Προσβασιμότητας.
2) Έγκριση Ευρωπαϊκής Κάρτας Κινητικότητας.
3) Επεξεργασία ενός «Οδηγού Ελευθερίας», μιας έκθεσης δηλαδή για την Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση και τις επιπτώσεις της στα άτομα με αναπηρία.

2. Τι είναι η Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση;

Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση των προσώπων σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών. Παρόλο που το δικαίωμα αυτό προοριζόταν αρχικά για τους εργαζομένους, έχει επεκταθεί λίγο ως πολύ και καλύπτει πλέον όλους τους πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον σκοπό της μετακίνησης. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες από άλλα κράτη μέλη θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους γηγενείς – να μην υφίσταται διακρίσεις.

Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση των υπηρεσιών και της εγκατάστασης σημαίνει ότι επιτρέπεται σε αυτοαπασχολούμενους να μετακινούνται μεταξύ των κρατών – μελών, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Επίσης, οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν το δικαίωμα σε υπηρεσίες κάτω από τους ίδιους όρους με τους κατοίκους του κράτους που επισκέπτονται. Οι διατάξεις της Συνθήκης καλύπτουν ουσιαστικά όλες τις υπηρεσίες, πράγμα που στη θεωρία σημαίνει ότι όλα τα πρόσωπα (πολίτες της ΕΕ) που επισκέπτονται μία χώρα θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση των αγαθών σημαίνει ότι τα αγαθά πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να θέσει οποιουσδήποτε περιορισμούς για τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος με τους ίδιους όρους όπως και των αγαθών εγχώριας παραγωγής.

3. Ευρωπαϊκή Κάρτα Κινητικότητας

Πολλά μέλη έχουν προσεγγίσει το EDF, ζητώντας να λυθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με την ελευθερία της κίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν δυσκολί

Μετάβαση στο περιεχόμενο