Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Παροχές ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ

Δεκ 14, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο έκτο
Παροχές ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ

6.1 Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. λόγω αναπηρίας.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 27 παρ.1 Ν. 1902/90 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄), άρθ.29 παρ.1 Ν. 3518/06 (Φ.Ε.Κ. 272Α΄).

Προϋποθέσεις:

Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος, ανάπηροι από κοινή νόσο με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω) και έχουν πραγματοποιήσει:

α)  4.500 Η.Ε. ή
β)  300 Η.Ε. και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200 με προσθήκη 120 Η.Ε., για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 54ου έτους της ηλικίας τους. Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος ή

γ) 1.500 Η.Ε., από τις 600 τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια και μόνο εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις, παραπέμπονται για εξετάσεις στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.).
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια.
• Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
• Έντυπη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου εργοδότη για διακοπή της απασχόλησης. (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ληξιαρχική πράξη γάμου, εάν η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών και εάν σπουδάζουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, πιστοποιητικό σπουδών.

Άλλες πληροφορίες:

α) Όταν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας αρκεί και μόνο μία ημέρα ασφάλισης στο Ι.Κ.Α..

β) Όταν η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας απαιτείται η συμπλήρωση του ½ των ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

γ) Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο η αίτηση για απονομή σύνταξης.

Κατ’ εξαίρεση:

α) σε περίπτωση αναπηρίας, για την οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθένειας, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την επόμενη της λήξης της επιδότησης ή με επιλογή του ασφαλισμένου από την έναρξη της επιδότησης, εφόσον από τότε και στο εξής ο ασφαλισμένος κρίνεται ανάπηρος.

β) σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος.


6.2 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που πάσχουν από Παραπληγία – Τετραπληγία

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 40 παρ.8 Ν. 1902/90(Φ.Ε.Κ. 138Α΄)

Προϋποθέσεις:
Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που πάσχουν από Παραπληγία – Τετραπληγία, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του ασφαλισμένου.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στην περίπτωση που δεν παίρνουν ήδη το παραπληγικό επίδομα παραπέμπονται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Άλλες πληροφορίες:
Το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.


6.3 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον και υποβάλλονται σε μετάγγιση

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 2227/94 (Φ.Ε.Κ.129Α΄)

Προϋποθέσεις:
Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με Π.Α. 67% τουλάχιστον και υποβάλλονται σε μετάγγιση, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του ασφαλισμένου.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, παραπέμπονται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Άλλες πληροφορίες:
Το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.


6.4 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 Ν. 612/77, (Φ.Ε.Κ.164Α΄) άρθ.5 παρ.7 Ν. 3232/04 (Φ.Ε.Κ. 48Α΄)

Προϋποθέσεις:
Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., τυφλοί και από τα δύο μάτια, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, παραπέμπονται για εξετάσεις στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του ασφαλισμένου.

Παρατηρήσεις:
Από 12/2/2004 το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται λόγω απολύτου αναπηρίας παράλληλα με τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης βάσει 10,500 πλασματικών ημερών εργασίας. Για τη χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας δεν απαιτείται παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές.

Άλλες πληροφορίες:
Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.


6.5 Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που έχουν ένα, τουλάχιστον, παιδί οποιασδήποτε ηλικίας το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 28 παρ.5 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν σήμερα.

Προϋποθέσεις:
Ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α., που έχουν ένα τουλάχιστον παιδί οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 5.500 Η.Ε. τουλάχιστον και έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη και 55ο έτος για πλήρη σύνταξη.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του παιδιού
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του παιδιού.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, το παιδί παραπέμπεται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Άλλες πληροφορίες:
Το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερο από το πλήρες κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος που ισχύει κάθε φορά.


6.6 Χορήγηση σύνταξης σε παιδιά λόγω θανάτου του γονέα τους

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 825/78 (Φ.Ε.Κ. 189Α΄)

Προϋποθέσεις:
Παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν σπουδάζουν.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια, εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. ή απόφαση συνταξιοδότησης, εάν ο θανών ήταν συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του αιτούντα
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα, από τον Δήμο ή την κοινότητα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα, ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντα.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, παραπέμπονται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..


6.7 Προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος

Θεσμικό πλαίσιο: Κατ΄ επέκταση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.5 Ν. 825/78. (Φ.Ε.Κ. 189Α΄).

Προϋποθέσεις:
Παιδί ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, του οποίου η ανικανότητα εμφανίστηκε πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.)
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του παιδιού

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, το παιδί παραπέμπεται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α.


6.8 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας.

Φορέας: Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ

Θεσμικό πλαίσιο: άρθ.5 παρ.4 Ν. 3232/04 (Φ.Ε.Κ. 48Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.61 παρ.6 Ν. 3518/06 (Φ.Ε.Κ. 272Α΄).

Χρόνος ισχύος της παροχής: Από 12/2/2004

Προϋποθέσεις:
Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, είναι ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση (χορήγηση στο Ι.Κ.Α.)
• Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή γιατρό του Ι.Κ.Α. που να αναφέρει την πάθηση.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας. Στη συνέχεια τα ανάπηρα πρόσωπα παραπέμπονται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για κρίση.

Παρατηρήσεις:
• Η αναπηρία θα πρέπει να είναι μόνιμη (εφ΄ όρου ζωής).
• Τυχόν συνταξιοδότηση του αναπήρου δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση της σύνταξης.
• Το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτατο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος.


6.9 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Ασφαλισμένων που πάσχουν από χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

Φορέας: Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ
Θεσμικό πλαίσιο: άρθ.2 παρ.2 Ν. 3075/2002 (Φ.Ε.Κ. 297Α΄)

Χρόνος ισχύος της παροχής: Από 5/12/2002

Προϋποθέσεις:
Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από τις συγκεκριμένες παθήσεις και ασφαλίζονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4050 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ιδρύματος.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση ( χορηγείται στο Ι.Κ.Α.).
• Ασφαλιστικά Βιβλιάρια.
• Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή γιατρό του Ι.Κ.Α. που να αναφέρει την πάθηση.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας. Στη συνέχεια παραπέμπονται για ιατρική κρίση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..

Παρατηρήσεις:
• Το ποσό της σύνταξης είναι ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες εργασίας (πλασματικός χρόνος).
• Το ποσό αυτής της σύνταξης δεν προσαυξάνεται με επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να υπολογιστεί το ποσό σύνταξης με τον πραγματικό χρόνο (4050 Η.Ε.)και να υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης της σύνταξης με επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Η σύνταξη καθίσταται οριστική εφόσον:
• Οι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται επί εξαετία συνεχώς και έχουν υποβληθεί σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από Υγειονομικές Επιτροπές.
• Ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (4050 ημέρες) έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υποβαλλόμενος σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Αρμόδια Υπηρεσία
Διοίκηση Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Συντάξεων
Αγίου Κωνσταντίνου 8 Αθήνα
Ταχυδρομικός Κώδικας 102 41
Τηλέφωνο: 210 – 52 15 000 (εσωτ.185,189,191-194).
Πληροφορίες: www.ika.gr


ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α.

6.10 Σύνταξη αναπηρίας κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 6 και 7 Ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% για ένα (1) έτος, το ελάχιστο.
• Πέντε (5) χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών, από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στην τετραετία, που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή δέκα πέντε έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών οποτεδήποτε. Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας από τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης, απαιτούνται μειωμένες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.
• Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
• Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου.
• Βεβαίωση του Αντ/τη του Ο.Γ.Α. και του Προέδρου της επαγγελματικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης του τόπου απασχόλησης του αιτούντος, για την περιουσιακή κατάσταση και βιοποριστική απασχόληση αυτού, τα χρονικά διαστήματα και τις περιοχές όπου απασχολήθηκε, καθώς και τον τόπο διαμονής του κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος που δηλώνει.

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
• Διαβίβαση αίτησης στον Ο.Γ.Α.
• Εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή για διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία..
• Έλεγχος ύπαρξης ασφαλιστικών προϋποθέσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α.
• Έκδοση απόφασης.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 8 μήνες.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Ένα έτος τουλάχιστον ή και περισσότερο, για όσο χρόνο κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή.


6.11 Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα εκτός εργασίας.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 7 Ν. 2458/97. (Φ.Ε.Κ. 15Α΄)

Προϋποθέσεις:
Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση.
Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – δήλωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, ατύχημα κατά την απασχόληση ή ατύχημα εκτός εργασίας.
Με την αίτηση υποβάλλονται επίσης:

β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται:
• Η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών την ώρα του ατυχήματος.
• Η ακριβής ημερομηνία και ώρα που έγινε το ατύχημα.
• Ο τόπος του ατυχήματος.
• Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα και οι συνέπειες που είχε για τον παθόντα και
• Η υγειονομική μονάδα ή το θεραπευτήριο στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών μετά το ατύχημα.

γ. Βεβαίωση της υγειονομικής μονάδας ή του θεραπευτηρίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ή νοσηλεύθηκε ο παθών.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, εφόσον αυτή έχει επιληφθεί του ατυχήματος.

ε. Κοινή βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας και του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

στ. Ένορκη κατάθεση δύο (2) μαρτύρων σχετικά με το ατύχημα και

ζ. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης στον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
• Διαβίβαση αίτησης στον Ο.Γ.Α.
• Εξέταση από υγειονομική επιτροπή για διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία.
• Έκδοση πράξης με την οποία αποφαίνεται αν είναι εργατικό ή εκτός εργασίας ατύχημα.
• Έλεγχος ύπαρξης ασφαλιστικών προϋποθέσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α..
• Έκδοση απόφασης.

Χρόνος ολοκλήρωσης παροχής: 8 μήνες


6.12 Βασική σύνταξη αναπηρίας του Ο.Γ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 1287/1982 (Φ.Ε.Κ. 123Α΄) – Άρθρο 1 & 2 Προεδρικού Διατάγματος 334/1988 (Φ.Ε.Κ. 154Α΄).

Προϋποθέσεις:

Τα πρόσωπα τα οποία έγιναν ανάπηρα μέχρι την 31-12-2002 έχουν δικαίωμα για πλήρη βασική σύνταξη αναπηρίας εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

• Έχουν γίνει ανίκανα για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματός τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, από πάθηση ή βλάβη που κατά πρόβλεψη της υγειονομικής επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

• Η αναπηρία τους έχει επέλθει μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

• Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη πριν από το έτος κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67%.

• Δεν λαμβάνονται υπόψη σε βάρος των ασφαλισμένων διακοπές της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι οποίες αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε σοβαρούς λόγους υγείας ή προσωρινές δικαιολογημένες απομακρύνσεις από τον τόπο της άσκησης των επαγγελματικών ασχολιών τους, που δεν έχουν το χαρακτήρα εγκατάλειψης της άσκησης του επαγγέλματος για το οποίο ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. ή ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό μέσα στην άνω πενταετία μικρότερη των δύο (2) ετών.

• Για εκείνους που έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μιας μόνο ημέρας.

• Για εκείνους που έγιναν ανάπηροι από ατύχημα εκτός εργασίας αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγινε το ατύχημα.

• Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το ταμείο επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών στους ασφαλισμένους τους, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του Ο.Γ.Α. ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

• Η ανικανότητα δεν έχει επέλθει από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν και για το οποίο έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

• Από 27/12/2001 οι περί οριστικοποιήσεως διατάξεις της κύριας σύνταξης ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους προσωρινά ανάπηρους, ανεξάρτητα από το είδος της σύνταξης που λαμβάνουν (βασική, βασική + πρόσθετη ή μόνο πρόσθετη). Επίσης όσοι καθίστανται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας του κλάδου δικαιούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και τη βασική σύνταξη.

• Επίσης, 01/01/2003 και εφεξής δεν θα χορηγείται η βασική σύνταξη αναπηρίας στα πρόσωπα τα οποία καθίστανται ανάπηρα μετά την 31/12/2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλισή του.

• ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Από 01/01/2004 δικαιούται πλήρη τη βασική σύνταξη αναπηρίας, πρόσωπα που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης κάνοντας, αποδεδειγμένα, χρήση του δικαιώματος επιλογής με κοινή δήλωση, ως σύζυγοι ασφαλισμένων. Στα ανωτέρω πρόσωπα θα χορηγείται και πρόσθετη σύνταξη αναπηρίας εφόσον ασφαλίστηκαν και κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης τα πέντε ημερολογιακά έτη πριν από το έτος κατά το οποίο έγιναν ανάπηρα σε ποσοστό 67%. Χρόνος συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, εντός του χρονικού διαστήματος 1988 – 1997, θα λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χορήγησης πρόσθετης σύνταξης αναπηρίας.

Δικαιολογητικά:
Όσα απαιτούνται για τη χορήγηση σύστασης αναπηρίας κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (βλ. κεφ. 6.10.)

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που προβλέπεται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (βλέπε κεφ. 6.10.).

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Τρία (3) έτη τουλάχιστον ή και περισσότερο, για όσο χρόνο κρίνει η υγειονομική επιτροπή.


6.13 Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 5 παρ.2 Ν. 1287/1982 (Φ.Ε.Κ. 123Α΄) – Άρθρο 2 Προεδρικού Διατάγματος 334/1988 (Φ.Ε.Κ. 154Α΄).

Προϋποθέσεις:

• Να είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνουν πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη, που κατά πρόβλεψη της υγειονομικής επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

• Να μη συνταξιοδοτούνται από τον Ο.Γ.Α. για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

• Να μην έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

• Ένας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον οργανισμό ολόκληρη την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης, για συνταξιοδότηση ή προ του θανάτου του. Εάν και οι δύο γονείς έχουν εγκαταλείψει το ανάπηρο παιδί τους και αγνοείται η τύχη τους, η ανωτέρω τριετία υπολογίζεται προ του έτους της εγκατάλειψης.

• Αν πρόκειται για έγγαμο να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση είτε από δικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από αγροτική οικονομία, είτε από εισοδήματά του ή της συζύγου, που υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. (κατατίθεται στον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή της αιτούσας).

2. Πρόσφατη γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος/ούσας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός 12μήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για το φόρο εισοδήματος των γονέων την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.
Σε περίπτωση που δηλώνεται για πρώτη φορά εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική οικονομία και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα αντί αυτού θα υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1, συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου και για τη μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

4. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. για την απασχόληση του/της ασφαλισμένου/νης στον Ο.Γ.Α. πατέρα – μητέρα (είναι ενσωματωμένο στο έντυπο – δήλωση για σύνταξη).

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 8 μήνες

Χρόνος ισχύος της παροχής: Τρία (3) χρόνια τουλάχιστον ή και περισσότερο.


6.14 Προσαύξηση ποσού της κύριας σύνταξης αναπηρίας του Ο.Γ.Α. λόγω απόλυτης αναπηρίας

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 9 παρ. 7 Ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15Α΄)

Προϋποθέσεις:
Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του κλάδου, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία).

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.
• Τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές εκτός του σταδίου -4-. (βλ. κεφ. 6.13.)

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 5-6 μήνες

Χρόνος ισχύος της παροχής: Για όσο χρόνο καθορίσει η υγειονομική επιτροπή.

Παρατηρήσεις:
Επισημαίνεται ότι η προσαύξηση αυτή χορηγείται μόνο σε όσους δεν δικαιούνται την αντίστοιχη προσαύξηση της βασικής σύνταξης.


6.15 Προσαύξηση ποσού της βασικής σύνταξης αναπηρίας του Ο.Γ.Α. λόγω απόλυτης αναπηρίας
Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 4 Προεδρικού Διατάγματος 334/1988 (Φ.Ε.Κ. 154Α΄).

Προϋποθέσεις:
Ο συνταξιούχος αναπηρίας του Ο.Γ.Α. που λαμβάνει βασική σύνταξη μπορεί να λάβει προσαύξηση στο ποσό της βασικής σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, εφ όσον έχει ποσοστό αναπηρίας 100% διαρκώς και εφ’ όρου ζωής και βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Πρόσφατη γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.
• Τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές εκτός του σταδίου 4. (βλ. κεφ. 6.13).

Χρόνος ισχύος της παροχής: Εφ΄ όρου ζωής

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος απόλυτα ανάπηρος περιθάλπτεται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο με δαπάνες του Ο.Γ.Α. ή του Δημοσίου το παραπάνω ποσό της προσαύξησης μειώνεται στο μισό.


6.16 Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος του Ο.Γ.Α. λόγω τυφλότητας

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 9 παρ.7 Ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15Α΄) και Άρθρο 4 Προεδρικού Διατάγματος 334/1988 (Φ.Ε.Κ. 154Α΄).

Προϋποθέσεις:
Ο συνταξιούχος γήρατος του κλάδου κύριας ασφάλισης καθώς και ο συνταξιούχος γήρατος του Ο.Γ.Α. που παίρνει τη βασική σύνταξη, εφόσον είναι τυφλός, δικαιούται προσαύξηση στο ποσό της μηνιαίας σύνταξής του.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Πρόσφατη γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.
• Τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές – εκτός του σταδίου -4-(βλ. κεφ. 6.13.)

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 5-6 μήνες

Χρόνος ισχύος της παροχής: Για όσο χρόνο καθορίσει η υγειονομική επιτροπή

Παρατηρήσεις:
Οι τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος του κλάδου κύριας ασφάλισης οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα και τη βασική σύνταξη (πλήρη ή τμήμα αυτής) δικαιούνται μια προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω τυφλότητας.


6.17 Ειδικές ρυθμίσεις

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 53 παρ.3 & 4 του Ν. 3518/2006 (Φ.Ε.Κ. 272Α΄).

• Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που ορίζεται στα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 7 του νόμου για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δικαιούνται σύνταξη:

α) Ο επιζών σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α.

β) Τα προστατευόμενα παιδιά, εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα και προκειμένου για γυναίκα και τα φυσικά παιδιά αυτής, με την προϋπόθεση ότι:

αα) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή

ββ) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, είναι ανίκανα για κάθε εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Ειδικά, για τα παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

• Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνιστάται σε ποσοστό 2% επί των, κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού, ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι μηνών θεωρείται πλήρες έτος. Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για το σύζυγο ή τη σύζυγο που δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α. ή τον σύζυγο ή την σύζυγο που δεν ασκεί άλλη εργασία, πλην της υπαγόμενης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Το επίδομα αυτό ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας και προσαυξάνεται με επίδομα παιδιών, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α. ή του κλάδου. Ειδικά, για τα παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται η ανικανότητα αυτή να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας. Εφόσον ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. ή του κλάδου, η προσαύξηση χορηγείται, κατ’ επιλογή τους, στον ένα εκ των συζύγων.

• Για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης θανάτου από τον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης απαιτείται ο επιζών σύζυγος ή η σύζυγος να μην συνταξιοδοτείται με ίδιο δικαίωμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α., τα δε ορφανά παιδιά να πληρούν τις εκάστοτε οριζόμενες σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

• Για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2458/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν.

• Η επικουρική συνταξιοδοτική παροχή του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης αγροτών γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, ακολουθεί, όσον αφορά την αναστολή, διακοπή, συνέχιση ή επαναχορήγησή της την κύρια σύνταξη.

Πληροφορίες: www.oga.gr


6.18 Σύνταξη αναπηρίας T.E.B.E Παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

Θεσμικό πλαίσιο: Β.Δ. 5/55, Π.Δ. 116/88 (Φ.Ε.Κ. 48Α΄), Π.Δ. 209/89 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄).

Προϋποθέσεις:

• Αν ο δικαιούχος είναι ανίκανος για άσκηση του επαγγέλματός του από σωματική ή πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

• Αν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, επειδή έγινε ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και έχει χρόνο ασφάλισης – 10 – ετών, εκτός αν ασφαλίστηκε στο ταμείο για πρώτη φορά μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του, οπότε πρέπει να έχει χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

• Αν έγινε ανάπηρος οποτεδήποτε μετά την διακοπή της άσκησης του επαγγέλματός του και έχει χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών.

• Αν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος από βίαιο συμβάν κατά την διάρκεια της εργασίας ή εξ αιτίας αυτής, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισής του. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.

• Αν κριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ταμείου ότι η ανικανότητά του για εργασία ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

Παρατηρήσεις:

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Αν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του μετά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου, εκείνου που διακόπηκε η άσκηση του επαγγέλματος. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων (τα εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Παράταση σύνταξης και σύνταξη εφ΄ όρου ζωής.

Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαιούνται παράταση της συνταξιοδότησής τους, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της λήξεως της χρονικής περιόδου για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Μπορεί, επίσης, να υποβάλλει αίτηση και μέσα στο τελευταίο δίμηνο της χρονικής περιόδου για την οποία κρίθηκε ανάπηρος.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι που πέρασαν 3 (τρεις) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη πέντε χρόνια συνέχεια, είναι δε ηλικίας 60 ετών, καθώς και εκείνοι που πέρασαν πέντε (5) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη 10 χρόνια συνέχεια και είναι ηλικίας 55 ετών παίρνουν σύνταξη εφ΄ όρου ζωής, χωρίς να εξετασθούν άλλη φορά από την υγειονομική επιτροπή.


6.19 Σύνταξη αναπηρίας Τ.Ε.Β.Ε. ( από κοινή νόσο) νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2084/92 (Φ.Ε.Κ. 165Α΄)

Προϋποθέσεις:
• Μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας 1 έτος ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 έτη με την προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου .
• Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 5 ετών εκ των οποίων 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία χρόνια πριν από το έτος που κατέστη ο δικαιούχος ανάπηρος.
• Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προ της συνταξιοδότησης χρόνο.
• Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Ποσοστά αναπηρίας
• Βαριά ανικανότητα 80%
• Πλήρη ανικανότητα 67 %
• Μερική ανικανότητα 50%.

Σύνταξη (εφ’ όρου ζωής)
• 55 ετών – 7 έτη συνταξιοδότησης ως ανάπηρος – 3 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.
• 60 ετών – 5 έτη συνταξιοδότησης ως ανάπηρος – 2 εξετάσεις από υγειονομική Επιτροπή
• Ο επί 12ετία συνταξιοδοτούμενος ως ανάπηρος, συνεχώς ανεξάρτητα ορίου ηλικίας.
• Ο επί 20ετία συνταξιοδοτούμενος, ως ανάπηρος, διακεκομμένα αλλά από τριετίας συνεχώς συνταξιοδοτούμενος.


6.20 Εργατικό ατύχημα η ατύχημα εκτός εργασίας νέων ασφαλισμένων Τ.Ε.Β.Ε., από 1/1/1993

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2084/92 (Φ.Ε.Κ. 165Α΄)

Προϋποθέσεις:
• Εργατικό ατύχημα – ασφαλιστικός δεσμός με το Ταμείο.
• Ατύχημα εκτός εργασίας – μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

Επιδόματα:

Στους συνταξιούχους του Τ.Ε.Β.Ε. χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

•  Το επίδομα θερινών διακοπών, ίσο με το μισό του ποσού της σύνταξης.

•  Επίδομα φυματιώσεως.

•  Επίδομα αεροθεραπείας, καταβάλλεται άπαξ του έτους.

•  Επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου: Το παραπάνω επίδομα χορηγείται στους ασφαλισμένους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι χρειάζονται συμπαράσταση εξαιτίας ανικανότητας. Το ποσό της σύνταξης με το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνει η υγειονομική επιτροπή του Ι.Κ.Α. Για το επίδομα αυτό χρειάζεται αίτηση και ιατρική γνωμάτευση σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος, τα οποία καταθέτει στα γραφεία του Τ.Ε.Β.Ε.

• Εξωϊδρυματικό επίδομα. Χορηγείται στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους καθώς και στα μέλη της οικογένειας που πάσχουν από παραπληγία και τετραπληγία. Επίσης, σε όσους πάσχουν:

1. Από μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω.

2. Σε όσους έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνικού μέλους.

3. Σε όσους έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την προαναφερόμενη περίπτωση 2.

4. Σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω.

5. Σε όσους έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω και επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Άλλες παροχές
Στα τεχνικά βοηθήματα ισχύει ό,τι ισχύει και για το Ι.Κ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από την επιτροπή του Ι.Κ.Α.

Πληροφορίες: www.tebe.gr


6.21 Παροχές ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ.

Σύνταξη λόγω ανικανότητας

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 38 του Ν. 1085/80 (Φ.Ε.Κ. 225Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Ν.1405/83(Φ.Ε.Κ. 180Α΄) και Ν. 1539/85 (Φ.Ε.Κ. 64Α΄) και των διατάξεων της πργ.10, του άρθρου 5 του Ν. 2575/98 (Φ.Ε.Κ. 23Α΄)

Προϋποθέσεις:
Ο ναυτικός που έχει πραγματοποιήσει 15ετή συνθετική υπηρεσία στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε άλλο φορέα (διαδοχική ασφάλιση με ελάχιστη ναυτική υπηρεσία πέντε ετών) δικαιούται να πάρει σύνταξη ανικανότητας, αν κριθεί από την Πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Ι.Κ.Α., ανίκανος για το ναυτικό επάγγελμα με ποσοστό αναπηρίας 67% ή ανίκανος για το ναυτικό επάγγελμα από την Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που είναι η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

Ελάχιστη Ασφαλιστική Προστασία N.A.T.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 Ν. 1085/80 (Φ.Ε.Κ. 225Α΄) «περί ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 1711/87 (Φ.Ε.Κ. 109Α΄), και της παραγράφου 10 του Ν 2575/98 (Φ.Ε.Κ. 23Α΄).

Προϋποθέσεις:

• Να έχει ο ναυτικός συμπληρωμένη πενταετή τουλάχιστον “πραγματική ναυτική υπηρεσία”, μόνο ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη ασφαλιστικώς συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ., αποκλειομένου του υπολογισμού υπηρεσίας λογιζομένης ή εξομοιούμενης από οποιαδήποτε άλλη διάταξη με “πραγματική ναυτική υπηρεσία”.

• Να έχει πραγματοποιηθεί η παραπάνω πραγματική ναυτική υπηρεσία σε πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, σε χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο αυτής. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου ορίζεται η πρώτη ναυτολόγηση εφόσον πραγματοποιήθηκε εντός πενταετίας από την απογραφή και πέρας η ημέρα υποβολής της αίτησης περί απονομής σύνταξης σε περίπτωση ανικανότητας.

• Για την πενταετή πραγματική ναυτική υπηρεσία, απαιτείται να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και η τελευταία ναυτολόγηση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ μηνών, να έγινε μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας.

• Να κατέστη ο ναυτικός ισοβίως ανίκανος για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% κατά τις κείμενες περί Ν.Α.Τ. διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ναυτικός κριθεί προσωρινά ανίκανος, επανεξετάζεται από τις υγειονομικές επιτροπές, έως ότου γίνει οριστικά συνταξιούχος.


6.22 Σύνταξη Λόγω Ατυχήματος – Ν.Α.Τ.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 14 παρ. 4 του ΚΝ 792/78

Προϋποθέσεις:

• Ο ναυτικός να ανήκε σε συγκροτημένο πλήρωμα πλοίου με ελληνική σημαία ή εργαζόταν ως πλήρωμα πλοίου με ξένη σημαία ασφαλιστικώς συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ.

• Να εργαζόταν ως πλήρωμα πλοίου με ξένη σημαία μη συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ, να συντρέχουν όμως και τα επόμενα:

• Ο ναυτικός που υπέστη το ατύχημα να είχε αποκτήσει προ της επελεύσεως του ατυχήματος διετή τουλάχιστον καταχωρημένη στα Μ.Ε.Θ. “πραγματική υπηρεσία”.

• Να εξαγοράσθηκε εμπρόθεσμα ολόκληρη η ναυτική υπηρεσία που αποκτήθηκε στο πλοίο με ξένη σημαία, στο οποίο υπέστη το ατύχημα.

• Να έχει συμβεί το ατύχημα κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης του ναυτικού στο πλοίο με ξένη σημαία, της οποίας η έναρξη αναμφισβήτητα πραγματοποιήθηκε πριν την πάροδο διετίας από την τελευταία ημερομηνία της υφισταμένης στα Μ.Ε.Θ. κατά την ημέρα του ατυχήματος “πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας του”.

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση που ο ναυτικός κριθεί προσωρινά ανίκανος επανεξετάζεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές, έως ότου γίνει οριστικά συνταξιούχος. Σύνταξη ατυχήματος απονέμεται στα δικαιούμενα πρόσωπα της οικογένειας του ναυτικού, όταν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

• Στις περιπτώσεις θανάτου του ναυτικού ο νόμος δέχεται και χαρακτηρίζει ως ναυτικό ατύχημα τις πιο κάτω περιπτώσεις:

• Το θάνατο του ναυτικού κατά το χρόνο της ναυτολόγησής του από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια του πλου του πλοίου.

• Το θάνατο του ναυτικού που συμβαίνει στην ξηρά μέσα σε 10 το πολύ ημέρες από την αποβίβασή του από το πλοίο, που έχει ως αιτία βαριά ασθένεια που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της εργασίας του.

• Εξαιρετικά το θάνατο ή την απώλεια του ναυτικού σε αεροπορικά δυστυχήματα, κατά την μετάβασή του για ναυτολόγηση ή κατά την επιστροφή του μετά την απόλυση.


6.23 Αναπροσαρμογή συντάξεων ΝΑΤ

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 13, παράγραφος 1(α) του Ν. 3075/2002 (Φ.Ε.Κ. 297Α΄) .

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανώτατες συντάξεις των ναυτικών που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρεσία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος άδειας και οι πάσης φύσεως εξαγορές στο Ν.Α.Τ., επανυπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και διαμορφώνονται στα αναφερόμενα ως ακολούθως ποσοστά επί του βασικών μισθών, προσαυξημένων με το επίδομα Κυριακών των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας των πλοίων στα οποία ναυτολογήθηκαν και για τις ειδικότητες με τις οποίες υπηρέτησαν κατά το τελευταίο 48μηνο της υπηρεσίας τους.

• από 1.1.2003 στο 62,5% του βασικού μισθού
• από 1.1.2004 στο 65% του βασικού μισθού.
• από 1.1.2005 στο 67,5% του βασικού μισθού.
• από 1.1.2006 και μετά στο 70% του βασικού μισθού.

Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι συντάξεις των συνταξιούχων που είναι μικρότερες των ανωτάτων συντάξεων.

Ο επανυπολογισμός αφορά και την επικουρική σύνταξη των ναυτικών που χορηγείται από το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1(β) του Ν. 3075/2002, προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους, δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της περιπτώσεως (α), εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών Ν.Α.Τ. – Κ.Ε.Α.Ν. μεταξύ της ειδικότητας ναυτολόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Στη περίπτωση που ναυτικοί δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το Κ.Ε.Α.Ν., δεν καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών.

Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου 48μηνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα μισθολόγια της συλλογικής σύμβασης εργασίας επιβατηγών – ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500.- κ.ο.χ.

Η εφαρμογή του άρθρου αυτού, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους των συντάξεων που χορηγούνται κατά την ημερομηνία θέσεώς του σε ισχύ.

Πληροφορίες: www.nat.gr


6.24 Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. λόγω αναπηρίας.

Θεσμικό πλαίσιο: N. 5945/34, N. 982/79, N. 1902/90 (Φ.Ε.Κ.138Α΄), N. 2084/92(Φ.Ε.Κ. 165Α΄)

Προϋποθέσεις:

Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992

α) Πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση ή δώδεκα στην περίπτωση που δικαιούνται συντάξεως και από άλλο φορέα. Σε περίπτωση που η ανικανότητα προήλθε από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αρκεί μία μέρα ασφάλισης.

β) Δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

Δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση ( χορηγείται από το Τ.Σ.Α.Υ.)
• Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο η οποία να αναφέρει την πάθηση του ασφαλισμένου και ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα.

Αν ο αιτών-ούσα κριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Σ.Α.Υ. ανίκανος-η για εργασία πρέπει να υποβάλει και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη λόγω γήρατος και είναι τα εξής:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
• ημερομηνία εγγραφής
• ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο
• ότι έχει κατατεθεί πτυχίο
• η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και
• η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο.

Σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε περισσότερους του ενός συλλόγους χρειάζεται βεβαίωση από όλους, εκτός αν τα στοιχεία βεβαιώνονται από τον τελευταίο σύλλογο.

3. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πτυχίο στο σύλλογο χρειάζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Αν το πτυχίο είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλοδαπής χρειάζεται και αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

4. Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από το 1979 και συγκεκριμένα:

• Βιβλία εσόδων-εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή -υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών του αιτούντος στο συνταγολόγιό τους με αύξοντα αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης.

• Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή αντίστοιχα βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα.

• Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται βεβαίωση από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας.

• Αν ο δικαιούχος διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε κλινική χρειάζεται εκτός από τη βεβαίωση της κλινικής και βεβαίωση από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που να φαίνεται η ημερομηνία ανάκλησης της επιστημονικής υπευθυνότητας.

• Για τους φαρμακοποιούς με δικό τους φαρμακείο χρειάζεται βεβαίωση από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από την οποία να προκύπτει πότε χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, πότε ανακλήθηκε η άδεια και οι τυχόν μεταβολές στο ενδιάμεσο διάστημα.
Αν έχει γίνει συστέγαση χρειάζεται να υποβληθεί και η αποσυστέγαση (λύση του εταιρικού) με σφραγίδα Πρωτοδικείου.

5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο (κλάδου σύνταξης)

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση (ημερομηνία τέλεσης γάμου, ημερομηνία γέννησης παιδιών κ.λ.π.)

7. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται σύνταξη από κανένα άλλο φορέα πλην του Τ.Σ.Α.Υ.

8. Συμπλήρωση των εντύπων (επιλογής περίθαλψης, εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού, δελτίο αναγγελίας Α.Μ.Κ.Α.) τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τ.Σ.Α.Υ.

9. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την εφορία για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Β) Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993

• Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας χρειάζεται ένα έτος ασφάλισης. Το ένα έτος εργασίας αυξάνεται προοδευτικά σε 5 έτη ασφάλισης με την προσθήκη ανά 5 μηνών ασφάλισης κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

• Αν έχει 5 έτη ασφάλισης από τα οποία 2 έτη μέσα στα 5 έτη τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο που έγινε ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια των 5 αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την επιδότηση ή συνταξιοδότηση χρόνο.

• Αν έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε

• Αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση αρκεί έστω και μία μέρα ασφάλισης.

• Αν η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας ή απασχόλησης περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα των φορέων ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης των ανωτέρω περιπτώσεων. (Ν. 2084/92 άρθρα 25 και 26).

Δικαιολογητικά:
Τα ίδια με τους παλιούς ασφαλισμένους.


6.25 Ειδικές Κατηγορίες Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος

Θεσμικό Πλαίσιο: N. 612/77 (Φ.Ε.Κ.164Α΄), Ν. 2227/94 (Φ.Ε.Κ.129Α΄), N. 1902/90 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄), N. 3075/02 (Φ.Ε.Κ. 297Α΄). N. 3232/04 (Φ.Ε.Κ. 48Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 παρ.6 Ν. 3518/06 (Φ.Ε.Κ. 272Α΄).

Α) Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. που είναι:
• Τυφλοί,
• Παραπληγικοί – τετραπληγικοί,
• Νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή μεταμοσχευμένοι,
• Έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας), και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
• Αιμορροφιλικοί τύπου Α ή Β,
• Πάσχουν από Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που υποβάλλονται σε μετάγγιση.

Στις παραπάνω κατηγορίες χορηγείται σύνταξη των 35 ετών χωρίς όριο ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη πραγματικής ασφάλισης.

Δικαιολογητικά:
• Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη γήρατος (βλέπε δικαιολογητικά για σύνταξη ανικανότητας)
• Ιατρική γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση
• Αντίγραφο επικυρωμένο της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου η οποία έχει εκδοθεί για φορολογική χρήση και αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας.

Β) Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

Δικαιολογητικά:
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη γήρατος. (βλέπε δικαιολογητικά για σύνταξη ανικανότητας).

Πληροφορίες: www.tsay.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο