Παράγοντες που επηρεάζουν την εύρεση και διατήρηση της απασχόλησης των ατόμων με οπτική αναπηρία – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κώρη Μαγδαληνής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 23ο

Μαρ 17, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν την εύρεση και διατήρηση της απασχόλησης των ατόμων με οπτική αναπηρία – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κώρη Μαγδαληνής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 23ο

 

3.3.2      Έλλειψη προσαρμογών και εγκαταστάσεων – προσβάσιμου υλικού

 

Στους Dong et al. (2017) βρήκαν ότι μπορεί να υπάρχει σχέση των αρνητικών στάσεων και της έλλειψης προσαρμοσμένων εγκαταστάσεων και πως οι αντιληπτές αρνητικές στάσεις των εργοδοτών μπορεί να αποτρέψουν τους εργαζόμενους με οπτική αναπηρία από το να ζητήσουν προσαρμογές στις εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας. H απροθυμία και η άρνησή τους να κάνουν τροποποιήσεις ή να αγοράσουν προσαρμοστικό εξοπλισμό και υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας της οπτικής αναπηρίας, επηρεάζουν την ικανότητά τους να προχωρήσουν την καριέρα τους και αποτέλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο, που αναφέρεται στις έρευνες (Coffey et al., 2015∙ Crudden et al., 1998∙ Gold, 2005∙ Gupta et al., 2021∙ Wolffe et al., 2013∙ Steverson, 2020). Σημειώθηκαν περιστατικά απόλυσης, μόλις γνωστοποιήθηκε στον εργοδότη η ανάγκη προσαρμογών λόγω αναπηρίας (Ο’ Dey, 1999∙ Benoit, 2013). Τροποποιήσεις, που δεν αφορούσαν την τεχνολογία, ήταν τυπικές, φυσικές αλλαγές στο χώρο εργασίας, όπως η προσβασιμότητα στο κτήριο, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων χώρων εργασίας, διαφορετικών επίπλων, εγκαταστάσεων για μείωση της αντανάκλασης, βαμμένες σκάλες ή αναδιάταξη αντικειμένων στο χώρο εργασίας για διευκόλυνση της κινητικότητας (Coffey et al., 2015∙ Crudden, 2002). Στην έρευνα των Rumrill et al. (1998), το πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο κατά την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων της εργασίας τους, ήταν οι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς ετικέτες και πινακίδες, ο χαμηλός φωτισμός και η έλλειψη κατάλληλων συσκευών προειδοποίησης. Το θέμα του ξεπερασμένου ή απρόσιτου εξοπλισμού και υλικών, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή βοήθεια, αναφέρθηκε συχνότερα από τους ερωτηθέντες, στους Wolffe et al. (2013). Παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν, ότι αντιμετωπίζουν μια σειρά από φραγμούς και προκλήσεις, εξέφρασαν επίσης μια μεγάλη αισιοδοξία ότι μπορούν να τις αντιμετωπίσουν (Gold et al., 2005).

Επιπλέον, η μη προσβασιμότητα σε πληροφορίες στους χώρους εργασίας, ένα πρακτικό ζήτημα, που παραβλέπεται συνήθως από εργοδότες, όπως πίνακες ανακοινώσεων (Coffey et al., 2015), αλλά και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εργασίας σε εφημερίδες ή από κέντρα απασχόλησης, ήταν συχνά απρόσιτες για άτομα με οπτική αναπηρία, επειδή αυτές δεν είναι σε μορφή braille ή κάποια άλλη προσβάσιμη μορφή, για τα άτομα με οπτική αναπηρία (Daniel et al., 2007). Πράγματι, οι γυναίκες εξέφρασαν ότι μερικές φορές ένιωθαν αποκλεισμένες από κοινωνικές εκδηλώσεις σχετικές με την εργασία τους, εάν αυτες ήταν σε ακατάλληλη μορφή (Coffey et al., 2015). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, επέτρεψε να διαβάζουν ειδήσεις, άρθρα και αγγελίες, να ενημερώνονται ανεξάρτητα και να μην χρειάζεται να περιμένουν από κάποιον άλλο να τους τα διαβάσει (Gerber, 2003).

Μετάβαση στο περιεχόμενο