Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλοκωφών “Ηλιοτρόπιο”

Μαρ 22, 2008 | ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, Τυφλοκωφοί

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ –
ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»

Το «Ηλιοτρόπιο» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε το1992 με έδρα την Αθήνα. Δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία γονέων τυφλοκωφών παιδιών, φίλων και ειδικών επαγγελματιών. Αποτελεί τη μοναδική οργάνωση στη χώρα μας που έχει στόχο την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και αποκατάστασης των τυφλοκωφών αποκλειστικά, των ατόμων δηλαδή που παρουσιάζουν συγχρόνως δυσκολία στην όραση και την ακοή.
Η διπλή αναπηρία δυσχεραίνει την μάθηση, την επικοινωνία και την αυτόνομη μετακίνηση.
Το τυφλοκωφό άτομο χρειάζεται ειδική υποστήριξη σε όλη του τη ζωή για να αναπτύξει τις ικανότητές του και να ενταχθεί στην κοινωνία.
Ο Σύλλογος αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομής για την ένταξη των τυφλοκωφών ατόμων στο κοινωνικό σύνολο.
Έχει ήδη αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους στόχους του, όπως:
 Έρευνα για τα τυφλοκωφά άτομα στην Ελλάδα
 Ευαισθητοποίηση του κοινού
 Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, Υπουργείων Υγείας-Πρόνοιας και Παιδείας και προώθηση αιτημάτων για λειτουργία κέντρων τυφλοκωφών
 Επισκέψεις στο σπίτι και συμβουλευτική γονέων
 Οργάνωση συναντήσεων στη χώρα μας των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Τυφλοκωφών
 Επισκέψεις σε Κέντρα εξωτερικού και πληροφόρηση για τη δομή των Κέντρων
 Συμμετοχή τυφλοκωφών παιδιών σε κατασκηνώσεις
 Συμμετοχή σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας
 Προσπάθεια για δημιουργία Στέγης τυφλοκωφών που θα λειτουργήσει ως Κέντρο εκπαίδευσης παιδιών, όπως και αποκατάστασης, διαμονής ενηλίκων και στελέχωσής του με ειδικευμένο προσωπικό.

Ο Σύλλογος συνεργάζεται με οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι μέλος των εξής Οργανώσεων:
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)
 Της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 Του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τυφλοκωφών (EDbN)
 Της Διεθνούς Οργάνωσης Τυφλοκωφών (DBI)
 Της Eucounit

Ο Σύλλογος στηρίζεται οικονομικά στις συνδρομές των μελών του, σε χορηγίες και δωρεές.
Μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενο άτομο προς τους στόχους του Συλλόγου αυτού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6936440689 (κα Μάτσα Τούλα, Πρόεδρος του Συλλόγου)

Μετάβαση στο περιεχόμενο