Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών

Ιούλ 31, 2008 | Άλλα σωματεία σχετικά με την τυφλότητα και την αναπηρία, ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)
Hellenic Retina Society (H.R.S.)

Ταχ.Θυρίδα: 8159
Ταχ.Κώδικας: 10010

Βερανζέρου 14, 2ος όροφος
Τηλ. – fax: 210-5238389
www.retina.gr
HRS-PEA@OTEnet.gr

Η Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Ατομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑΜΠΟ). Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών – μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑΜΕΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ενωσης Αμφιβλ/παθων – RETINA INTERNATIONAL.
Τα ΑΜΠΟ που πάσχουν από τις εν λόγω νόσους – οι οποίες ως σήμερα είναι ανίατες – έχουν αρκετά ιδιόμορφη όραση δηλαδή εμφανίζουν κατά συνθήκη τύφλωση, εφόσον η όρασή τους είναι συνάρτηση του οπτικού τους πεδίου της φύσης των βλαβών των κυττάρων του αμφ/δή χιτώνα και της ωχράς κηλίδος, οπότε δεν βλέπουν καθόλου τη νύκτα (ημεραλωπία, νυκτερινή τύφλωση) ή την ημέρα (νυκταλωπία, πρωϊνή τύφλωση) ή αντίστοιχα σε χώρους με πολύ φως (ήλιο ή έντονους λαμπτήρες ή υαλοπίνακες που αντανακλούν) ή με πολύ σκοτάδι (χώρους και δρόμους χωρίς επαρκή φωτισμό).
Η ανωτέρω κατάσταση οδηγεί τα άτομα αυτά σε παράξενες για τους τρίτους συμπεριφορές εφόσον μπορούν να βλέπουν ή να μην βλέπουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και επομένως να κινούνται ή να αναγνωρίζουν πρόσωπα ή να εντοπίζουν αντικείμενα, ή να διαβάζουν έγγραφα ή να κάνουν ενέργειες άλλοτε ευκολότερα και άλλοτε με πολύ δυσκολία.
Επίσης λόγω των ανωμαλιών των οπτικών πεδίων και των αλλοιώσεων του αμφ/δή της ωχράς και του οπτικού νεύρου, δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως ή με σαφήνεια εικόνες, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα αναγνωρισιμότητας προσώπων ή χώρων καθώς και μνήμης εφόσον με το αισθητήριο της όρασης καταγράφονται ελλειμματικά οι πληροφορίες στον εγκέφαλο (απαιτούνται άλλες αισθητηριακές καταγραφές για διασταύρωση).
Επίσης επισημαίνουμε ότι στα ΑΜΠΟ συμπεριλαμβάνονται άτομα και με άλλες σοβαρές παθήσεις στην όραση που προκαλούν ανάλογες – πολλές φορές επιδεινούμενος – δυσκολίες στην καθημερινή ζωή όπως οι πάσχοντες από καταρράκτη (αδυναμία να δουν κεντρικά και στο πολύ φως), οι πάσχοντες από γλαύκωμα (έντονες αλλοιώσεις στο οπτικό πεδίο και θόλωση), οι πάσχοντες από σοβαρές διαθλαστικές ανωμαλίες (υψηλή μυωπία, αστιγματισμό) οι πάσχοντες από διαβητική αμφιβλ/πάθεια ή αποκόλληση αμφ/δή, όσοι έχουν ανωμαλίες στην αναγνώριση των χρωμάτων και σχημάτων, καθώς και οι πάσχοντες από ιδιαίτερα πολύπλοκα σύνδρομα που επιφέρουν πολλές επιπρόσθετες δυσκολίες εκτός από βλάβες στην όραση π.χ. βλάβες στην ακοή, την ομιλία, την κίνηση, την αντίληψη, προσοχή κ.ά.
Επίσης τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας λόγω των εκφυλιστικών παθήσεων της οράσεως καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των ΑΜΠΟ.
Στον τομέα της αναγνώρισης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και ιδιαίτερα των Μερικώς Βλεπόντων, ως ατόμων με Αναπηρίες, επισημαίνουμε ότι έως σήμερα δεν υπήρχαν ρυθμίσεις που να προσδιόριζαν την ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του τυφλού (πλήρη απώλεια της όρασης) και του φυσιολογικού βλέποντα (με όραση 8-10/10). Με την καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας και την έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού στην Ν.Α. Παρίσης, αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά το θέμα και έτσι η κατηγορία των Μερικώς Βλεπόντων γίνεται ορατή ως Αναπηρία, εφόσον λαμβάνονται διάφορα κριτήρια για την εκτίμηση και ταξινόμηση των ΑΜΠΟ σε διάφορα επίπεδα όρασης (Α, Β, Γ Μερικώς Βλέπων από 67% ως 100%). Η κατοχή από τα ΑΜΠΟ της Κάρτας Αναπηρίας, ως αποδεικτικό της αναπηρίας τους, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπισή τους ως Αναπήρους και θα βοηθήσει στην ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα στήριξης, παροχών, διευκολύνσεων κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο