ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 41ο

Ιούν 22, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 41ο

 

Παράγοντας: ηλικία εκπαιδευτικού

 

Η ηλικία του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες της επισκόπησης επηρεάζει τη στάση του ή την προσαρμογή στο στυλ διδασκαλίας (Lamichhane,2016).Η επίδραση της ηλικίας εξηγείται από το γεγονός ότι η ωριμότητα στην ηλικία των εκπαιδευτικών οδηγεί στην αποδοχή της συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία, στην συνειδητοποίηση από τους ίδιους της σημασίας της λήψης μέτρων για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος διδασκαλίας και στην αντίληψη των ελλειμμάτων τους ως προς την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία στη γενική τάξη (Ηadjikakou & Mnasonos,2012).Άλλες έρευνες πάλι διαφωνούν, καθώς αποδεικνύουν ότι η ηλικία δεν διαμορφώνει τη στάση και αίσθηση αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη της σωματικής, ακουστικής και οπτικής αναπηρίας (Ηutzler & Einas Daniel- Sharma, 2017).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο