Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το άνοιγμα σχολείων και ΚΕΣΥ

Μάι 6, 2020 | Δελτία Τύπου, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το άνοιγμα σχολείων και ΚΕΣΥ

Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, που θα λειτουργήσουν, τους μαθητές, το ΕΕΠ – ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
Αξιότιμες/οι,

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο χαιρετίζει την απόφαση της πολιτείας Για τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ και τη μη υποχρεωτικότητα της φοίτησής στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Θεωρούμε επιβεβλημένο,να τονίσουμε βασικά προβλήματα της λειτουργίας των σχολείων και δομών της προστασίας των μαθητών και εργαζομένων σε αυτές.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Ως προς την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, γνωρίζετε ότι σε λίγα σχολεία  εργάζονται καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης, ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθαρισμός  δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Οι συνάδελφοι του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού, οι σχολικοί νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, οι οποίοι υποστηρίζουν μαθητές στη Γενική Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν μπορούν να κρατήσουν την απαιτούμενη απόσταση από τους μαθητές που υποστηρίζουν  δεδομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Ειδικά για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, η υποβοήθηση των μαθητών στη χρήση τουαλέτας εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εργαζόμενους, ειδικά αν υπάρχει πλημμελής καθαριότητα των χώρων.
Μετακυλύεται  στους γονείς η ευθύνη φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε δυσκολεύονται να πάρουν μία τέτοια απόφαση, ερχόμενοι σε αντίθεση με επιθυμία των παιδιών τους να βρεθούν στο ίδιο περιβάλλον με τους συμμαθητές τους, ακόμα κι αν γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους σε περίπτωση μόλυνσης από το covid-19.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ – ΚΕΣΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ως προς την καθαριότητα των ΚΕΣΥ, η οποία χρηματοδοτείται/προβλέπεται σε επίπεδο Περιφέρειας κι όχι δήμων τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά καθώς έχετε λάβει γνώση αυτών. Η οργάνωση και η διαλειτουργικότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ όπως τα ΚΕΣΥ, αφορούν την κεντρική διοίκηση και δεν μπορούν να μετακυλύονται στο προσωπικό ή και στους προϊσταμένους. Έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας με την θεώρηση/ την αντιμετώπιση των ΚΕΣΥ ως των ΚΕΣΥ σε διοικητικές υπηρεσίες ενώ αποτελούν δομές της εκπαίδευσης και προσφέρουν υποστήριξη στις σχολικές μονάδες και το μαθητικό πληθυσμό.
Ως προς τα τεράστια προβλήματα των περισσότερων ΚΕΣΥ, σε χωροταξικό επίπεδο (μικροί χώροι, ανεπαρκής αερισμός των αιθουσών, συνύπαρξη δύο ΚΕΣΥ σ’ ένα όροφο κ.α.), σε επίπεδο συντήρησης και σε επάρκεια προϊόντων υγιεινής, τίθενται  σε άμεσο κίνδυνο μαθητές και προσωπικό καθώς δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.
  Ως προς την αξιολόγηση μαθητών, τα ΚΕΣΥ δέχονται πληθώρα αιτημάτων στα οποία δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν με διαζώσης αξιολογήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων, όπως έχουν οριστεί από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και χρειάζεται προτεραιοποίηση των αναγκών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά την επόμενη σχολική χρονιά.
Καθόλη τη διάρκεια της αναστολής των εκπαιδευτικών  δομών και προγραμμάτων οι συνάδελφοι ΕΕΠ ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί εργάζονται αδιάκοπα μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Ζητάμε:

Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, που θα λειτουργήσουν, τους μαθητές, το ΕΕΠ – ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Να δοθούν δωρεάν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για το προσωπικό και τους μαθητές και μόνο αν εξασφαλιστούν αυτά να είναι εφικτή η φοίτηση μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Να ελεγχθεί η επάρκεια και να υπάρξει μέριμνα εξασφάλισης των κατάλληλων υλικών και προϊόντων υγιεινής και καθαριότητας, για το πλύσιμο των χεριών, την απολύμανση επιφανειών και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά και μαζικά στο σχολείο (υπολογιστές, χερούλια, πόμολα, βρύσες, παιχνίδια, στρώματα, μπάλες, κ. λ. π.) όπως αναφέρονται στα έντυπα ενημέρωσης από ΕΟΔΥ.
Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα τεστ για τον έλεγχο του μαθητικού πληθυσμού και του προσωπικού.
Να συνεχιστεί η επιτυχημένη μέχρι τώρα εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών και οικογενειών από τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα για τα ΚΕΣΥ:

Να  υπολογίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις συνθήκες  των χώρων, ο αριθμός των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων στα ΚΕΣΥ, να δοθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και να εξασφαλιστεί καθαριότητα σε ημερήσια βάση.
Να συνεχιστεί η επιτυχημένη μέχρι τώρα εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών και οικογενειών από το προσωπικό  των ΚΕΣΥ.
Να δοθεί προτεραιότητα μόνο σε αναγκαίες εισηγήσεις για την ένταξη και  φοίτηση μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, οι οποίες μπορούν να διερευνώνται σε συνεργασία με το προσωπικό των ΣΜΕΑΕ, στα οποία φοιτούσαν μέχρι τούδε οι μαθητές και μετά από δήλωση εγγραφής των γονέων στο σχολείο υποδοχής.
Να παρθεί απόφαση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για παράταση των παράλληλων στηρίξεων μαθητών αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020- 21,  μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ χωρίς δια ζώσης αξιολόγηση.
Αν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η εισήγηση του ΚΕΣΥ, τότε  ο σύλλογος προσωπικού του κάθε ΚΕΣΥ να αποφασίζει ποια από τα αιτήματα παράλληλων στηρίξεων και ένταξης μαθητών σε ΣΜΕΑΕ είναι απαιτητό να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, όπως ισχύει.
Θεωρούμε ότι το ΥΠΑΙΘ θα πρέπει:

Να μεριμνά για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων αναφορικά με όλο το μαθητικό πληθυσμό, αλλά ειδικότερα με τις ευπαθείς ομάδες
Να σχεδιάζει τις υγειονομικές συνθήκες των σχολικών μονάδων και δομών σε μακροχρόνιο επίπεδο και να προβλέψει με συγκεκριμένα έργα την ομαλή έναρξη της επόμενης χρονιάς.
Να εκτιμά τους κινδύνους και να αναλύεται την επικινδυνότητα ειδικά σε ότι αφορά μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα για το υπόλοιπο ελάχιστο διάστημα που απομένει.
Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και τα μέλη της θα είναι σε συνεχή εγρήγορση με τα μέλη της και θα καταγγέλλουν άμεσα οποιαδήποτε απόφαση, ενέργεια ή  και παράλειψη προκειμένου να προστατεύσουν μαθητές και προσωπικό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα προαναφερόμενα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Πηγή: www.alfavita.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο