Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

«Οι μαθητές συνομιλούν με τα κείμενα»

Ιούλ 31, 2017 | Εκπαίδευση, ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

Της Μελπομένη Μίγα, εκπαιδευτικού.

Ένα βιβλίο για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία των παιδιών.

Την ευαισθητοποίηση στο θέμα της αναπηρίας των παιδιών και την ένταξή τους στις γενικές τάξεις επιχειρεί να προκαλέσει το βιβλίο της Μαρίνας Λουάρη «Οι μαθητές συνομιλούν με τα κείμενα».

Πρόκειται για ένα βιβλίο που με μεστό και εμπεριστατωμένο λόγο αναφέρεται στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις γενικές τάξεις. Το θέμα που διαπραγματεύεται η συγγραφέας είναι διαχρονικό και απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τους επιστήμονες και τους ερευνητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αναγνώριση από τους εκπαιδευτικούς, των αιτιών αλλά και συνεπειών συμπεριφορών μέσα στην τάξη, οι οποίες συμπεριφορές σχετίζονται με την αποδοχή της αναπηρίας.

Η αναπηρία, σύμφωνα με τη συγγραφέα, είναι μια πολυδιάστατη και δυναμική έννοια που προσδιορίζεται ανάλογα με το πλαίσιο και σχετίζεται με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ ατόμου και κοινωνικού πλαισίου. Επιπλέον η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναπηρίας πρέπει να αφορά όλους τους τομείς ανάπτυξης (πρόσβαση, κοινωνική προσαρμογή, εκπαίδευση).

Στη συνέχεια του βιβλίου γίνεται αναφορά στις αναπαραστάσεις της αναπηρίας μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα, με μια ιστορική αναδρομή από το 18ο αιώνα ως τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ελληνική παιδική λογοτεχνία, μέσα από την οποία οι συγγραφείς προσεγγίζουν την αναπηρία με βάση το κοινωνικό μοντέλο. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η λογοτεχνία έχει τη δύναμη να συνδράμει σε μια γενικότερη ευαισθητοποίηση, αποδοχή της αναπηρίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις στερεοτυπικές αντιλήψεις του παρελθόντος.

Μια εκτενής αναφορά γίνεται μέσα στο βιβλίο, για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και πώς αυτή εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων μέχρι σήμερα. Τονίζεται η σύγχρονη αντίληψη που επικρατεί στην εκπαίδευση και αφορά την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις γενικές τάξεις. Η ένταξη (inclusion), προκειμένου να είναι πλήρης και ουσιαστική προϋποθέτει τη διαφοροποίηση της νοοτροπίας των μαθητών του Δημοτικού σχολείου, αλλαγή στη στάση και μείωση των προκαταλήψεων του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Προαπαιτούμενο μιας επιτυχούς ένταξης αποτελεί η εκ των προτέρων προετοιμασία των τυπικών μαθητών και των εκπαιδευτικών, μέσα από συστηματοποιημένα και αυστηρά δομημένα, ενταξιακά προγράμματα, προκειμένου οι μαθητές με αναπηρία να τύχουν της αποδοχής των συμμαθητών τους έτσι ώστε να επιτευχθεί μια μεταξύ τους θετική αλληλεπίδραση. Η οργάνωση και εφαρμογή των παρεμβατικών προγραμμάτων δυστυχώς εξακολουθεί και σήμερα να είναι ελλιπής. Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει η συγγραφέας, καθώς διαμορφώνει μέσα στο βιβλίο της, ένα δομημένο πρόγραμμα που αφορά το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια, την πολυτροπική παρουσίαση των πληροφοριών, την αλληλεπίδραση υλικού και συμμετεχόντων, τη διερεύνηση των προϋπαρχουσών γνώσεων ώστε πάνω σε αυτές να δομηθεί η νέα γνώση.

Μια εκπαιδευτική παρέμβαση, στην οποία γίνεται αναφορά από τη συγγραφέα, θεωρείται η βιβλιοθεραπεία που εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιστημόνων ως μία εκ των θεραπευτικών μεθόδων. Η βιβλιοθεραπεία σε όλες τις μορφές της (προληπτική, αναπτυξιακή, επικοινωνιακή), μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όταν εφαρμοστεί και στην παιδική ηλικία, καθώς συντελεί στην καλλιέργεια τόσο του ψυχικού όσο και του γνωστικού κόσμου των παιδιών. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, αυτή η μέθοδος βοηθά στη βελτίωση της αυτό-εικόνας των παιδιών, στην κατανόηση του εαυτού τους καθώς και στην κατάκτηση της ενσυναίσθησης. Η βιβλιοθεραπεία μέσα από τα στάδιά της (ταύτιση, κάθαρση, ενόραση, γενίκευση), μπορεί να είναι αποτελεσματική σε μαθητές που βιώνουν πολύπλοκες καταστάσεις (κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα με συνέπεια την ακαδημαϊκή αποτυχία, θυματοποίηση, επιθετικότητα). Για να είναι αποτελεσματική η παραπάνω μέθοδος απαιτείται προσεχτικός σχεδιασμός, κατάλληλη εκπαίδευση, ενημέρωση και προετοιμασία αυτών που θα την εφαρμόσουν. Η συγγραφέας αναφέρει τους παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη βιβλιοθεραπευτική μέθοδο.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παραθέτονται εκπαιδευτικά προγράμματα για την προετοιμασία των τυπικών μαθητών πριν την ένταξη μαθητών με αναπηρία στις γενικές τάξεις. Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται σε μαθητές με κινητική αναπηρία, με σύνδρομο Down, στη γέννηση και αποδοχή παιδιού με αναπηρία και με αυτισμό. Η συγγραφέας για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προτείνει κατάλληλα κείμενα, περιγράφει το πρόγραμμα και τους σκοπούς του, τα υλικά, το χρονικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες μέσα από φύλλα εργασίας.

Το βιβλίο «Οι μαθητές συνομιλούν με τα κείμενα», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Λεξίτυπον, αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους ευαισθητοποιημένους γονείς σε θέματα αναπηρίας.

Η Μαρίνα Λουάρη ζει στην Αγριά και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής και λογοτεχνίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην παραγωγή διδακτικού υλικού και είναι προϊσταμένη στο ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας.

Πηγή: Εφημερίδα «Ταχυδρόμος τής Μαγνησίας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο