Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 277445/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2022 – ΦΕΚ 4773/Β/12-9-2022 – Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Σεπ 13, 2022 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 277445/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2022 – ΦΕΚ 4773/Β/12-9-2022 – Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

4.Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

 

Δείτε το ΦΕΚ: FEK-2022-Tefxos B-04773-downloaded -13_09_2022

 

Πηγή: www.e-nomothesia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο