Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό Συλλόγου Τυφλών Νομού Αργολίδας «Η Ίριδα»

Μαρ 8, 2008 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Σύλλογος Τυφλών Νομού Αργολίδος «Η Ίριδα»
Διεύθυνση: Γούναρη 11, Άργος, Τ.Κ. 21200
Τηλέφωνο-Fax: 27510-69545
E-mail: irida.argolida@gmail.com

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «Η ΙΡΙΔΑ»

Άρθρο 1
Επωνυμία

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ “Η ΙΡΙΔΑ”». (παθήσεων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου, από οποιαδήποτε αιτία, ( εκφυλισμός, κληρονομικότης, τραυματισμός κ.λ.π.)) Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και αθλητικές και εκπολιτιστικές εν γένει διοργανώσεις και εκδηλώσεις. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Άργους.

Άρθρο 2
Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1. Η μελέτη, αντιμετώπιση και προβολή των προβλημάτων των ασθενών που πάσχουν από παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου και η προσπάθεια επίλυσης αυτών, όσον αφορά την θεραπεία, διόρθωση ή την μη επιδείνωση τους .

2. Η υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο της έρευνας και των εφαρμογών της στο πεδίο των παθήσεων του οφθαλμού που αναφέρονται παραπάνω.

3. Ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων που συμβάλλουν στη μεταφορά εμπειριών, δεδομένων, γνώσεων κ.α. σχετικά με τις παθήσεις του οφθαλμού αϊτό το εξωτερικό στη χώρα μας.

4. Προώθηση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για κάθε είδους ενέργεια, σχετικά με την πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων για την φύση, τις ιδιομορφίες, τα χαρακτηριστικά κ.α. των προαναφερόμενων παθήσεων του οφθαλμού.

5. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την οργάνωση υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων κ.α. που θα προσφέρουν έργο Διάγνωσης, Πρό-ληψης, Θεραπευτικής Αγωγής και Συμβουλευτικής, με κύρια κατεύθυνση τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Νομ/κή Αυτ/ση, Ο.ΤΑ, Οργανισμοί, Ασφαλιστικοί Φορείς και άλλα).

6. Ανάπτυξη κάθε μορφής συνεργασίας με Επιστημονικά, Ερευνητικά κέντρα και Φορείς, με κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες και όργανα, με εκπαιδευτικούς χώρους κ.α. που αναπτύσσουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στο πεδίο της όρασης και των παθήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7. Η προώθηση και η διεξαγωγή με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο, επιστημονικών μελετών, ερευνών, εργασιών και κάθε είδους προγραμμάτων που σχετίζονται με κοινωνικά, ψυχολογικά, ιατρο-βιολογικά προβλήματα των ασθενών που πάσχουν από τις ως άνω παθήσεις και του περιβάλλοντος τους.

8. Η διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία, κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των τυφλών στο κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 3
Μέσα

Μέσα για την υλοποίηση των σκοπών είναι:

1. Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες του Κράτους, η υποβολή υπομνημάτων με εισηγήσεις και προτάσεις για την επίλυση κάθε προβλήματος που απασχολεί τα μέλη και έχει σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος.

2. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους και φορείς που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και με άλλους Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα, Ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού.

3. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διοργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εκδρομών, η προβολή ταινιών, η έκδοση εντύπων, η διοργάνωση σεμιναρίων επί θεμάτων μορφωτικών, επιστημονικού ιατρικού ή κοινωνικού περιεχομένου και κάθε νόμιμη δραστηριότητα προς ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

4. Η οργάνωση συγκεντρώσεων, συσκέψεων και εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος.

5. Η χρησιμοποίηση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την διαφώτιση της κοινής γνώμης και την συμπαράσταση της στα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Συλλόγου ως φορέως και των μελών του υπό την ιδιότητας τους αυτή

καταστατικό_ίριδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο