ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό Σωματείου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας

Μαρ 8, 2008 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Σωματείο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Βαρικό Φλωρίνης, Τ.Κ. 50005

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σωματείου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας

2004

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Σωματείου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης που έχουν σχέση με τη θεραπεία και φροντίδα των οφθαλμών όπου αυτό είναι απαραίτητο.

2. Η υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο της έρευνας και των εφαρμογών για την αντιμετώπιση των παθήσεων που αφορούν τις περιπτώσεις ολικής τύφλωσης ή μειωμένης όρασης.

3. Η οργάνωση όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η μελέτη, προβολή, και επίλυση θεμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

4. Η προώθηση κι η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων και η συνεργασία με τους συγγενείς φορείς που λειτουργούν και εδρεύουν εντός των νομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης.

6. Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς και η πνευματική, ηθική και κοινωνική εξύψωση.

7. Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ατόμων με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό σύνολο.

8. Η συμμετοχή του Σωματείου στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, καθώς επίσης και η συμμετοχή του στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ).

9. Η προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων κάθε τυφλού, που μπορεί να φθάνει μέχρι το δικαίωμα νόμιμης επέμβασης του Σωματείου για την άρση της κάθε αδικίας, που τυχόν γίνεται σ΄ αυτόν.

10. Η χορήγηση από το Σωματείο χρηματικών βοηθημάτων στα άπορα και ανίκανα για εργασία μέλη και όποιο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, όπως και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άρρωστα, ανασφάλιστα μέλη του Σωματείου, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν.

11. Η υλοποίηση, εφαρμογή και βελτίωση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο των νόμων που αφορούν την εκπαίδευση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων μέσα στα πλαίσια της ειδικής αγωγής.

12. Η δημιουργία πνευματικών κέντρων και εντευκτηρίων ειδικά εξοπλισμένων για την πνευματική εξύψωση, ψυχική επαφή και ψυχαγωγία των μελών του Σωματείου.

13. Η παροχή των μέσων κάλυψης των αναγκών ττου προέρχονται από την τυφλότητα, όπως η λειτουργία τμημάτων κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής αντίληψης και ικανοποίησης των μορφωτικών και εκπολιτιστικών αναγκών των μελών του Σωματείου και όλων των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων που διαμένουν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

14. Η πρόληψη και καταπολέμηση της τυφλότητας, καθώς και η διαφώτιση αρχών κοινού και γονιών των ατόμων με προβλήματα όρασης για τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των ατόμων με προβλήματα όρασης με διαλέξεις, έντυπα, δημοσιεύματα, κ.λ.π..

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά;

1. Με την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής των θεμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς επίσης και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

2. Με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας. 3.- Με την παροχή νομικής κάλυψης στα μέλη του.

4. Με την ενεργοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης για την διεκδίκηση, προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

5. Η ανάπτυξη κάθε είδους

 

καταστατικό_σωματείο_τυφλών_δ.μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο