Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (Π.Σ.Τ.)

Δεκ 1, 2008 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
Διεύθυνση: Βερανζέρου 31, Αθήνα 10432
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5245001
Fax: 210-5222112
E-mail: pab@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.pst.gr

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Ιδρύεται κοινωνικό συνδικαλιστικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και τίτλο ‘’ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ‘’ και με υπότιτλο ‘’σωματείο δικαστικά ανεγνωρισμένο και οργανωμένο με ομοσπονδιακά πρότυπα με δικαίωμα ίδρυσης τοπικών ενώσεων σε όλη την επικράτεια’’.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών είναι:

1. Η προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων κάθε τυφλού, που μπορεί να φθάνει μέχρι το δικαίωμα νόμιμης επέμβασης του Σωματείου για την άρση της κάθε αδικίας, που τυχόν γίνεται σ αυτόν.

2. Η πνευματική, ηθική, κοινωνική εξύψωση, επαγγελματική και στεγαστική αποκατάσταση όλων των τυφλών στην Ελλάδα και η αναγνώρισή τους σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

3. Η προώθηση με όλα τα νόμιμα μέσα της αλληλοαποδοχής τυφλών και κοινωνικού συνόλου.

4. Η προώθηση των μέτρων για πλήρη κοινωνική προστασία και περίθαλψη όλων των τυφλών, όπως ή με νόμο γενική συνταξιοδότηση και ιατρική περίθαλψη και η παροχή λοιπών ειδικών βοηθημάτων και διευκολύνσεων .

5. Η χορήγηση από το Σύνδεσμο χρηματικών βοηθημάτων και ασφαλίστρων στα άπορα και ανίκανα για εργασία μέλη και όποιο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, όπως και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άρρωστα, ανασφάλιστα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν.

6. Η συστηματοποίηση, ο συντονισμός και βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης των τυφλών από την προσχολική ηλικία, ανάληψη από το κράτος με νόμο της γενικής εκπαίδευσης και της ένταξης τους στη παραγωγική διαδικασία.

7. Η δημιουργία πνευματικών κέντρων και εντευκτηρίων ειδικά εξοπλισμένων για την πνευματική εξύψωση ψυχική επαφή και ψυχαγωγία των μελών του Συνδέσμου.

8. Η παροχή των μέσων κάλυψης των αναγκών που προέρχονται από την τυφλότητα, όπως: η λειτουργία τμημάτων, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής αντίληψης και ικανοποίησης των μορφωτικών και εκπολιτιστικών αναγκών των μελών του Συνδέσμου και όλων των τυφλών γενικότερα.

9. Η οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική ανύψωση των τυφλών και σε επέκταση για συμβολή στη πνευματική ανάπτυξη του λαού και για την προώθηση της αλληλοαποδοχής τυφλών και κοινωνικού συνόλου.

10. Η επιδίωξη φορολογικής και δασμολογικής απαλλαγής των προοριζομένων ειδών για τους τυφλούς.

11. Η πρόληψη και καταπολέμηση της τυφλότητας, καθώς και η διαφώτιση αρχών κοινού και γονιών των τυφλών για τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των τυφλών με διαλέξεις, έντυπα, δημοσιεύματα, κ.λ.π.

12. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τα μέτρα προστασίας των τυφλών στις ξένες χώρες και επιδίωξη της εφαρμογής τους στη χώρα μας με κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.

13. Η συμμετοχή και ένταξη σε ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και ομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

14. Η απόκτηση γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού ρόλου του Συνδέσμου στη πολιτεία και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα και ειδικότερα με την αναγνώριση του Συνδέσμου σαν το μοναδικό φορέα των τυφλών, που εκφράζει τις επίσημες απόψεις τους και προβάλλει υπεύθυνα τα θέματα τους με την προώθηση κατάλληλων προσώπων για την στελέχωση των σχετικών με τους τυφλούς υπηρεσιών, κυρίως στις αρμόδιες διευθύνσεις των σχετικών υπουργείων και στις διοικήσεις των Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν σχέση με τους τυφλούς .

15. Η συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα πολιτικά, κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα της χώρας.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε: τακτικά, επαρχιακά, δόκιμα, συνεργά, αρωγά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη θεωρούνται όλοι οι τυφλοί, που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή είναι οργανωμένα στις τοπικές ενώσεις του Συνδέσμου, έχουν συμπληρώσει το

καταστατικό-π.σ.τ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο