ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του Δημητρίου Μίχου -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΜΠΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» – Μέρος 56ο

Αυγ 5, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του Δημητρίου Μίχου -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΜΠΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» – Μέρος 56ο

 

2ος Ερευνητικός Άξονας: Γενική Υγεία & Ζωτικότητα

 

Στο δεύτερο ερευνητικό άξονα της παρούσας μελέτης στόχος ήταν να διερευνηθεί η γενική υγεία και ζωτικότητα των ατόμων με αναπηρία, βάσει των απαντήσεων των δέκα ερωτηθέντων. Αρχικά, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν την άποψή τους σχετικά με το εάν η κατάσταση της αναπηρίας μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα κόπωσης, ψυχοκινητικής               επιβράδυνσης,  νοσηρότητας      και         απώλειας            ενδιαφέροντος  για δραστηριότητες που οι άνθρωποι συνήθως απολαμβάνουν. Εδώ ανέφεραν πως η αναπηρία μπορεί όντως να οδηγήσει τα άτομα με αναπηρία στα αισθήματα αυτά. Επιπλέον, ένα μέρος των ερωτηθέντων πρόσθεσε και τόνισε πως τα αισθήματα αυτά οξύνονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται τα άτομα αυτά λόγω της έλλειψης προετοιμασίας και πρόνοιας της κοινωνίας ως προς τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε και πάλι τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες του ως έναυσμα ώστε τα άτομα με αναπηρία να ξεπεράσουν τα αισθήματα λύπης, αδράνειας και απραγίας και ψυχικές ασθένειες όπως η κατάθλιψη που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους και την έλλειψη πρόνοιας της κοινωνίας απέναντι τους, επαληθεύοντας την εκτενή βιβλιογραφία (Labronici, Cunha, Oliveira, & Gabbai, 2000; Levermore, 2008; Martin, 1999). Στη συνέχεια, το ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες ήταν αν η ενασχόλησή τους με τον κλασσικό αθλητισμό τους παρέχει ενέργεια, ζωτικότητα και ευεξία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτό το ερώτημα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν από κοινού πως η ενασχόληση με τον κλασσικό αθλητισμό τους δημιουργεί αισθήματα ευεξίας, ηρεμίας, ενεργητικότητας, τους αναζωογονεί και παρέχει με κίνητρα, ενέργεια και όρεξη για ζωή. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα τις μελέτες των Labronici, Cunha, Oliveira, & Gabbai, (2000), Levermore (2008) και Martin (1999). Ο περιορισμός των αισθημάτων κόπωσης και εξάντλησης, η αύξηση της ζωτικότητας επιβεβαιώνονται και στην μελέτη των Heydarnejad & Dehkordi, (2010). Στο τρίτο και τελευταίο ερώτημα του δεύτερου ερευνητικού άξονα, το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν οι συμμετέχοντες αισθάνονται πως η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μέσω του κλασσικού αθλητισμού συμβάλλει στην άμβλυνση της σωματική τους κατάστασης και στην ποιότητα ζωής τους. Όπως και στο δεύτερο ερώτημα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ενασχόληση τους με τον αθλητισμό άλλαξε την ποιότητα της ζωής τους προς το καλύτερο, καθώς επίσης βελτίωσε την σωματική τους κατάσταση, και κατά συνέπεια διευκόλυνε την ολοκλήρωση καθημερινών αναγκών. Παράλληλα, κάποιοι από τους συμμετέχοντες τόνισαν την αξία της ενσωμάτωσης του αθλητισμού στην καθημερινότητα και την ένταξη του ως μέρος του ελεύθερου χρόνου τους. Η ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, μέσω του αθλητισμού συνάγεται στα συμπεράσματα της μελέτης των Ziolkowski et al, 2016), οι οποίοι υποστηρίζουν ταυτόχρονα και μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίηση από τη ζωή (Ziolkowski et al, 2016).

Μετάβαση στο περιεχόμενο