ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του Δημητρίου Μίχου -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΜΠΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» – Μέρος 41ο

Ιούλ 29, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του Δημητρίου Μίχου -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΜΠΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» – Μέρος 41ο

 

5.7.        Πρωτόκολλο συνέντευξης (interview protocol)

 

Για την δημιουργία του πρωτοκόλλου συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της Κλίμακας Αξιολόγησης Ποιότητας Ζωής SF-36 (Health Survey – SF 36), η οποία αποτελεί μια από τις πιο γνωστές κλίμακες για την μέτρηση της ποιότητας ζωής ενός πληθυσμού. Το SF-36 έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 50 γλώσσες (και στην ελληνική). Περιλαμβάνει δύο (2) παράγοντες υγείας, την σωματική και την ψυχική υγεία, οι οποίοι περιγράφονται σε 8 διαστάσεις/υποκλίμακες: (α) Σωματική Λειτουργικότητα (Physical Functionary), (β) Σωματικός Ρόλος (Role-Physical), (γ) Σωματικός Πόνος (Bodily Pain), (δ) Γενική Υγεία (General Health), (ε) Ζωτικότητα (Vitality), (στ) Κοινωνική Λειτουργικότητα (Social Functionary), (ζ) Συναισθηματικός Ρόλος- συναισθηματική σταθερότητα (Role-Emotional & Emotional Stability) και (η) Ψυχική Υγεία (Mental Health).

Με βάση τα παραπάνω, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) ερευνητικοί άξονες, οι οποίοι αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Ερευνητικοί Άξονες Συνέντευξης

Ερευνητικός Άξονας 1     Απόψεις και Αντιλήψεις Αθλητών με Αναπηρία σχετικά με τις επιδράσεις του Κλασικού  Αθλητισμού στη Σωματική Υγεία

και Λειτουργικότητα (Physical Functionary).

Ερευνητικός Άξονας 2     Απόψεις και Αντιλήψεις Αθλητών με Αναπηρία σχετικά με τις επιδράσεις του Κλασικού Αθλητισμού στη Γενική Υγεία

(General Health) και Ζωτικότητα (Vitality).

Ερευνητικός Άξονας 3     Απόψεις και Αντιλήψεις Αθλητών με Αναπηρία σχετικά με τις                επιδράσεις          του        Κλασικού             Αθλητισμού        στην      Κοινωνική

Λειτουργικότητα (Social Functionary) και στις Κοινωνικές Σχέσεις (Social Relationships).

Ερευνητικός Άξονας 4     Απόψεις και Αντιλήψεις Αθλητών με Αναπηρία σχετικά με τις επιδράσεις του Κλασικού Αθλητισμού στην Ψυχική Υγεία (Mental Health) και Συναισθηματική Σταθερότητα

(Emotional Stability).

 

Οι ερωτήσεις ανά ερευνητικό άξονα αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Ερωτήματα Πρωτοκόλλου Συνέντευξης

Ερευνητικός Άξονας 1: Σωματική Υγεία & Λειτουργικότητα

 1. Πιστεύετε ότι η κατάσταση της αναπηρίας σας, έχει επηρεάσει τη               λειτουργικότητα               του        σώματος             στην καθημερινότητα σας; Εάν ναι, με ποιόν τρόπο;
 2. Θεωρείτε ότι η ενασχόληση σας με τον κλασικό αθλητισμό, σας βοήθησε να ξεπεράσετε τα όποια προβλήματα, να είστε λειτουργικά αυτόνομος και να έχετε έναν ανεξάρτητο τρόπο διαβίωσης;
 3. Με ποιον τρόπο έχει επιδράσει η προπόνηση σε καθημερινές συνήθειες του σώματός σας; Παρατηρείτε προσαρμογές στη σωματική σας υγεία εξαιτίας της ενασχόλησης σας με τον στίβο;

Ερευνητικός Άξονας 2: Γενική Υγεία & Ζωτικότητα

 1. Πιστεύετε ότι ή κατάσταση της αναπηρίας, μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε αισθήματα κόπωσης, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης, νοσηρότητας και απώλειας ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που οι άνθρωποι συνήθως απολαμβάνουν;
 2. Η ενασχόληση σας με το κλασικό αθλητισμό, θεωρείτε ότι σας παρέχει ενέργεια, ζωτικότητα και ευεξία κατά τη διάρκεια της ημέρας;
 3. Αισθάνεστε ότι η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μέσω του κλασικού αθλητισμού συμβάλλει στην άμβλυνση της σωματικής σας κατάστασης και στην ποιότητα της ζωής σας;

Ερευνητικός Άξονας 3: Κοινωνική Λειτουργικότητα & Κοινωνικές Σχέσεις

 1. Βιώσατε ποτέ διακρίσεις, ανισότητα, πόνο και κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της αναπηρίας σας;
 2. Η ενασχόληση με τον στίβο, σάς κάνει να νιώθετε περισσότερο κοινωνικά αποδεκτός στις σχέσεις σας με το συγγενικό, φιλικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον;
 3. Θεωρείτε ότι η ενασχόληση με τα σπορ και η προπόνηση στον στίβο συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και στην          ανθεκτικότητα της προσωπικότητας σας;

Ερευνητικός Άξονας 4: Ψυχική Υγεία & Συναισθηματική Σταθερότητα

 1. Έχετε αισθανθεί           ποτέ      απαισιοδοξία,                   απόγνωση, κατάθλιψη          και         κοινωνική                          απόσυρση          εξαιτίας της αναπηρίας σας;
 2. Απολαμβάνετε την διαδικασία της προπόνησης; Τι συναισθήματα σας προκαλεί;
 3. Πιστεύετε ότι η προπόνηση βελτιώνει την ψυχική σας ευφορία, την ικανοποίηση, τη χαρά και το ενδιαφέρον για ζωή;
 4. Πιστεύετε ότι ο Κλασικός αθλητισμός συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και της προσωπικής σας ολοκλήρωσης;
Μετάβαση στο περιεχόμενο