Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Για μια καλύτερη εκπαίδευση των τυφλοκωφών στην Ελλάδα

Μαρ 9, 2010 | ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, Τυφλοκωφοί

Πριν μερικά χρόνια τα μέλη του δικτύου εργαζομένων εκπαιδευτικών με τυφλοκωφούς (συντομογραφικά τ/κ) μαθητές, συνέταξαν ένα κείμενο με τις βασικές θέσεις / αιτήματα για μία καλύτερη εκπαίδευση των τ/κ μαθητών στην Ελλάδα. Οι θέσεις τους ως και σήμερα παραμένουν στο ακέραιο επίκαιρες.
Από το 1 ως το 7 οι θέσεις του δικτύου έχουν ως εξής:

1) Οι εκπαιδευτικοί καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που θα εργαστεί σε σχολείο τυφλοκωφών θα πρέπει να γνωρίζει τόσο νοηματική όσο και Μπράϊγ. Απαραίτητο το ένα από τα δύο, με προτεραιότητα στη νοηματική.

2) Διασφάλιση της παιδαγωγικής σχέσης ενός τ/κ μαθητή ή μαθήτριας προς έναν εκπαιδευτή. Αυτό απαιτεί η απτική νοηματική (χέρια κάτω από τα χέρια) ως κύρια μέθοδος επικοινωνίας με έναν τ/κ μαθητή/τρια.

3) Είναι απαραίτητη η στήριξη του εκπαιδευτικού πλαισίου σε ένα σχολείο τυφλοκωφών από:

α) ψυχολόγο
β) εργοθεραπευτή
γ) λογοθεραπευτή
δ) μουσικό
ε) εκπαιδευτή κινητικότητας
στ) φυσιοθεραπευτή
ζ) καθηγητή φυσικής αγωγής
η) καθηγητή εικαστικών
θ) παιδοψυχίατρο.

4) Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση – αφού έχει προηγηθεί η πρώιμη παρέμβαση σε προνηπιακούς σταθμούς – θα πρέπει να γίνεται στο νηπιαγωγείο από 4 ως 7 ετών και στο δημοτικό από 7 ως 15 ετών. Κατόπιν η εκπαίδευση είναι επιβεβλημένο να μπορεί να συνεχιστεί σε προεπαγγελματικά εργαστήρια.

5) Κρίσιμη προϋπόθεση σωστής εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού ανά 5 τ/κ μαθητές.

6) Η παραγόμενη γνώση και η υπάρχουσα εμπειρία για την εκπαίδευση των τ/κ βρίσκεται στο εξωτερικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να παρέχεται η δυνατότητα εκπαιδευτικών αδειών στους εργαζόμενους με τ/κ μαθητές, τόσο για επισκέψεις σε μονάδες εκπαίδευσης των τ/κ του εξωτερικού όσο και για συμμετοχή στα συνέδρια με θέμα την τυφλοκώφωση.

7) Οφείλει να γίνει απολύτως κατανοητό / διακριτό σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικό, νομοθετικό κ.ο.κ.) ότι η τυφλοκώφωση αποτελεί ξεχωριστή αναπηρία.

* 130 χρόνια μετά την γέννηση της Ελεν Κέλερ όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να λογίζονται ως αυτονόητα. Όχι μόνο δεν είναι, αλλά ελέω και οικονομικής κρίσης οποιαδήποτε επ΄ αυτών συζήτηση κινδυνεύει σήμερα να χαρακτηρισθεί έως και γραφική…

Πηγή: http://www.enet.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο