Φορείς που κατασκευάζουν τεχνολογικά βοηθήματα για άτομα με προβλήματα όρασης

Δεκ 18, 2009 | ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα

Blista-Brailletec
(στη Γερμανία)

Marburg – Germany

Note-taking – Writing – Printing in braille
Blista Brailletec gGmbH * Industriestr. 11 * D – 35041 Marburg

Fon: +49-6421-802-0
Fax: +49-6421-802-14
e-mail: brailletec@brailletec.de

Ιστοσελίδα (στη γερμανική γλώσσα): http://brailletec.de/index.htm
Ιστοσελίδα (στην αγγλική γλώσσα): http://brailletec.de/home_en.htm


EuroBraille
(στη Γαλλία)

Established in 1980.
Eurobraille is today a leading French manufacturer of Braille electronic equipment.

In partnership with leading telephone equipment manufacturers, such as Alcatel-Lucent,
Eurobraille has developed a range of consoles dedicated to the blind telephone operator.

Eurobraille also carries out its own software and hardware development,
as well as extensive analysis of the visually impaired persons job role, in order to assess their integration within the business.

64 rue de Crimée
75019 PARIS-FRANCE
tel +33 (0)1 55 26 91 00
fax +33 (0)1 55 26 91 91

Ιστοσελίδα (στη γαλλική γλώσσα): http://www.eurobraille.fr/index.php
Ιστοσελίδα (στην αγγλική γλώσσα): http://www.eurobraille.fr/index.php?page=home-uk&title=home&lg=uk

Μετάβαση στο περιεχόμενο