Φορείς και σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ατόμων με πρόβλημα όρασης διεθνώς.

Νοέ 4, 2008 | ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα

Παγκόσμια Ένωση Τυφλών
World Blind Union (WDU)
World Blind Union Office
1929 Bayview Avenue
Toronto Ontario, Canada M4G 3E8
τηλ.: 1-416-486-9698
φαξ: 1-416-486-8107
www.worldblindunion.org
e-mail: info@wbuoffice.org

Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών  
European Blind Union (EBU)
58 avenue Bosquet – 75007 Paris
τηλ.: +33 1 47 05 38 20
φαξ: +33 1 47 05 38 21
www.euroblind.org
e-mail : ebuoffice@euroblind.org

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
European Disability Forum (EDF)
39-41, Rue du Commerce
1000 – Brussels, Belgium
τηλ.: + 32 2 282.46.00
φαξ: + 32 2 282.46.09
www.edf-feph.org
e-mail: secretariat@edf-feph.org

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (Π.Ο.Τ.)
Pancyprian Organization of the Blind
Τ.Θ. 23511
1684 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 357 22813383 και 357 22813386 φαξ 357 22495395
www.pot-cyprus.com
e-mail: pot@logos.cy.net

Εθνικό Βασιλικό Ινστιτούτο για Τυφλούς
Royal National Institute of Blind People
105 Judd Street
London
WC1H 9NE
τηλ.: 020 7388 1266
φαξ: 020 7388 2034
www.rnib.org.uk
e-mail:helpline@rnib.org.uk

Ένωση Τυφλών Γαλλίας
Association Valentin Haüy (AVH)
5 Rue Duroc – 75343 Paris cedex 07
τηλ. : 01 44 49 27 27
φαξ: 01 44 49 27 10
www.avh.asso.fr
e-mail:avh@avh.asso.fr

Εθνικός Οργανισμός Τυφλών Ισπανίας
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
τηλ.: 91 577 37 56
www.once.es
e-mail: soi@once.es

American Foundation for the Blind (AFB)
AFB Headquarters
11 Penn Plaza, Suite 300
New York, NY 10001
(212) 502-7600
Contact information:
1-800-AFB-LINE (232-5463)
www.afb.org
e-mail:afbinfo@afb.net

Σχολή Τυφλών Perkins
Perkins School for the Blind
175 North Beacon Street
Watertown, MA 02472 USA
Τηλ.: 617-924-3434
φαξ: 617-926-2027
www.perkins.org
e-mail: Info@Perkins.org

ADEC (Action on Disability in Ethnic Communities)
175 Plenty Road
Preston VIC 3072
Phone: 03 9480 1666
Fax: 03 9480 3444
Tollfree: 1800 626 078
http://www.adec.org.au/findingADEC.html
Email: info@adec.org.au

Μετάβαση στο περιεχόμενο