ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στήριξη πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και σύνδρομο Asperger

Ιούν 17, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στήριξη πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και σύνδρομο Asperger

 

Ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων με υψηλής λειτουργικότητα αυτισμό και σύνδρομο Asperger κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη.

 

Ένα πρώτο ζήτημα που θέτουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές είναι ότι οι παθήσεις που υπάγονται στην κατηγορία υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger, δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους πάσχοντες αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άνευ εξετάσεων.

 

Το γεγονός αυτό συνιστά ένα σοβαρό εμπόδιο για τους αποφοίτους αυτούς, μέρος μόνο των οποίων συμμετέχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συνήθως μέσω της διαδικασίας που αφορά υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και ως προς αυτή τη διαδικασία, όμως, έχουν εγείρει επανειλημμένως ενστάσεις και διαμαρτυρίες σύλλογοι και ομοσπονδίες του συγκεκριμένου πεδίου με αιχμή το ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων μπορεί να ενδείκνυται για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων, όμως δεν περιλαμβάνει επαρκή εχέγγυα για τους υποψηφίους με λειτουργικό αυτισμό ή Asperger, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένης, πιο σύνθετης προσέγγισης.

 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη ισότιμη μεταχείριση αυτής της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων και ο σοβαρός περιορισμός της πρόσβασής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Βάσει των ανωτέρω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να εισηγηθούν στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΣΥ) τη ρητή συμπερίληψη διαταραχών του αυτιστικού φάσματος στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων που δικαιολογούν την άνευ εξετάσεων πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Ρωτούν, επίσης, αν εναλλακτικά προτίθενται να προβλέψουν ειδικές διαδικασίες, διαφορετικές ή πρόσθετες των υφισταμένων αναφορικά με την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους υποψηφίους που έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υγείας

 

ΘΕΜΑ: Στήριξη πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και σύνδρομο Asperger

 

Όπως είναι γνωστό, οι παθήσεις που υπάγονται στην κατηγορία υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger, δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους πάσχοντες αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άνευ εξετάσεων.

 

Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται και στην πιο πρόσφατη σχετική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της 10-05-2022 (αριθ. Πρωτ.: Φ.153/ 52642 /Α5), η οποία περιλαμβάνει και τον πίνακα των παθήσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ 3557/Β΄/23-9-2019) που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

 

Μόνη δυνατότητα για συμπερίληψη στην άνευ εξετάσεων διαδικασία για τέτοια άτομα φαίνεται να είναι η υπαγωγή τους στην περίπτωση 57 του πίνακα παθήσεων («διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα − νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 67% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση»). Όμως τούτο φαίνεται να αφορά ένα μικρό μέρος των αποφοίτων με λειτουργικό αυτισμό· κυρίως, όμως, από τη στιγμή που δεν προσδιορίζονται σαφώς τα σύνδρομα ή νοσήματα αυτά δεν είναι ευκρινές το κατά πόσο στην πράξη υπάγονται απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας.

 

Αυτός ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός, ουσιαστικά, των ατόμων με υψηλής λειτουργικότητα αυτισμό, και ιδίως όσων πάσχουν από το σύνδρομο Asperger, από την άνευ εξετάσεων πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, έχει εδώ και σειρά ετών προκαλέσει τις διαμαρτυρίες συλλόγων, ομοσπονδιών και φορέων του συγκεκριμένου πεδίου. Λόγω του αποκλεισμού αυτού, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας που αφορά υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βάσει γνωμάτευσης του οικείου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) εξετάζονται γραπτώς ή, όπως συνήθως συμβαίνει, προφορικώς. Οι διαμαρτυρίες των προαναφερόμενων συλλόγων και φορέων, των οποίων έχουν γίνει επανειλημμένα αποδέκτες οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, εστιάζουν στο ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων μπορεί να ενδείκνυται για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων, όμως δεν περιλαμβάνουν επαρκή εχέγγυα για τους υποψηφίους με λειτουργικό αυτισμό ή Asperger, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένης, πιο σύνθετης προσέγγισης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη ισότιμη μεταχείριση αυτής της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων και ο σοβαρός περιορισμός της πρόσβασής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, λαμβάνοντας παράλληλα κατάλληλη μέριμνα για ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως οι απόφοιτοι με λειτουργικό αυτισμό ή σύνδρομο Asperger.

Επειδή η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέσο ισότιμης κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Ποιος είναι ο αριθμός αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία του λειτουργικού αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από το σύνδρομο Asperger, οι οποίοι κατά τα τελευταία έτη έχουν εισαχθεί άνευ εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εξέταση;
  2. Προτίθενται να εισηγηθούν στο αρμόδιο όργανο τη ρητή συμπερίληψη διαταραχών του αυτιστικού φάσματος στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων που δικαιολογούν την άνευ εξετάσεων πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί έως σήμερα;
  3. Εναλλακτικά, προτίθενται να προβλέψουν ειδικές διαδικασίες, διαφορετικές ή πρόσθετες των υφισταμένων αναφορικά με την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους υποψηφίους που έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαηλιού Γεώργιος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος_

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

Πηγή: www.syriza.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο